Skip to content

שיחות הגרעין בין איראן למערב: אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

גם אם נדמה שהסבב הראשון של שיחות הגרעין באיסטנבול לא הניב הבנות מרחיקות לכת בין הצדדים, עיתון איראני רשמי מציין כי לפחות בדבר אחד יצאו האיראנים מרוצים וכשידם על העליונה – הלבוש של קתרין אשטון הפך צנוע יותר והיא שמרה על מרחק הולם מהנציג האיראני לשיחות

שיחות הגרעין בין איראן למערב: אלוהים נמצא בפרטים הקטנים

גם אם נדמה שהסבב הראשון של שיחות הגרעין באיסטנבול לא הניב הבנות מרחיקות לכת בין הצדדים, עיתון איראני רשמי מציין כי לפחות בדבר אחד יצאו האיראנים מרוצים וכשידם על העליונה – הלבוש של קתרין אשטון הפך צנוע יותר והיא שמרה על מרחק הולם מהנציג האיראני לשיחות

גם אם נדמה שהסבב הראשון של שיחות הגרעין באיסטנבול לא הניב הבנות מרחיקות לכת בין הצדדים, עיתון איראני רשמי מציין כי לפחות בדבר אחד יצאו האיראנים מרוצים וכשידם על העליונה – הלבוש של קתרין אשטון הפך צנוע יותר והיא שמרה על מרחק הולם מהנציג האיראני לשיחות

מאת נמרוד זגגי

קתרין אשטון וסעיד ג'לילי
קתרין אשטון בלבוש הולם, לצידו של סעיד ג'לילי, בשיחות איסטנבול בתחילת השבוע

סבב השיחות האחרון שנערך בנושא הגרעין האיראני אומנם לא הניב עד כה תוצאות ממשיות אך, לפחות למראית עין ועל סמך הצהרות הצדדים המשתתפים, הצליח ליצור אווירה חיובית ובונה. אומרים שאלוהים (כמו גם השטן) נמצא בפרטים הקטנים, ונראה כי אחת הסיבות לכך שנוצרה אווירה חיובית זו היא ההקפדה על הפרטים הקטנים ביותר.

הקפדה זו על הפרטים הקטנים ביותר, לא נעלמה מעיני התקשורת האיראנית. כך למשל בכל הנוגע לקוד הלבוש שגזרה על עצמה האחראית על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קתרין אשטון. בתמונות שצולמו בסבב השיחות הקודם שנערכו בפברואר 2011, נאלצו עורכי העיתונים באיראן לערוך בפוטושופ את תמונותיה של אשטון על מנת לכסות חלק ממחשוף חולצתה כאשר הצטלמה לצידו של הנציג האיראני, סעיד ג'לילי.

העיתון "עסר-י איראן", המזוהה עם משרד המודיעין האיראני, מציין שבניגוד לתמונות מהסבב הקודם, בסבב הנוכחי הקפידה אשטון להתחשב בקוד הצניעות האיראני. העיתון מצביע על כך שאשטון הפעם חסכה עבודה לאחראי הפוטושופ בעיתונים באיראן והתלבשה צנוע. זאת ועוד מציין העיתון כי בניגוד לפעם הקודמת שבה הקפידה, אמנם, אשטון שלא לבוא במגע ישיר עם ג'לילי, היא עמדה קרוב מדי אליו. הפעם, ציין העיתון שמרה אשטון על מרחק נאות מג'לילי.

אמנם כרגע אין שום ערובה לכך שסבב השיחות הנוכחי יניב תוצאות חיוביות אולם עושה רושם כי ישנה הסכמה בין הצדדים על דפוסי הלבוש…

עבודת הפוטושופ על בגדיה של קתרין אשטון בעיתונות האיראנית (צילום מסך מעיתון עסר-י איראן)
עבודת הפוטושופ על בגדיה של קתרין אשטון בעיתונות האיראנית (צילום מסך מעיתון עסר-י איראן)

גם אם נדמה שהסבב הראשון של שיחות הגרעין באיסטנבול לא הניב הבנות מרחיקות לכת בין הצדדים, עיתון איראני רשמי מציין כי לפחות בדבר אחד יצאו האיראנים מרוצים וכשידם על העליונה – הלבוש של קתרין אשטון הפך צנוע יותר והיא שמרה על מרחק הולם מהנציג האיראני לשיחות

מאת נמרוד זגגי

קתרין אשטון וסעיד ג'לילי
קתרין אשטון בלבוש הולם, לצידו של סעיד ג'לילי, בשיחות איסטנבול בתחילת השבוע

סבב השיחות האחרון שנערך בנושא הגרעין האיראני אומנם לא הניב עד כה תוצאות ממשיות אך, לפחות למראית עין ועל סמך הצהרות הצדדים המשתתפים, הצליח ליצור אווירה חיובית ובונה. אומרים שאלוהים (כמו גם השטן) נמצא בפרטים הקטנים, ונראה כי אחת הסיבות לכך שנוצרה אווירה חיובית זו היא ההקפדה על הפרטים הקטנים ביותר.

הקפדה זו על הפרטים הקטנים ביותר, לא נעלמה מעיני התקשורת האיראנית. כך למשל בכל הנוגע לקוד הלבוש שגזרה על עצמה האחראית על יחסי החוץ של האיחוד האירופי, קתרין אשטון. בתמונות שצולמו בסבב השיחות הקודם שנערכו בפברואר 2011, נאלצו עורכי העיתונים באיראן לערוך בפוטושופ את תמונותיה של אשטון על מנת לכסות חלק ממחשוף חולצתה כאשר הצטלמה לצידו של הנציג האיראני, סעיד ג'לילי.

העיתון "עסר-י איראן", המזוהה עם משרד המודיעין האיראני, מציין שבניגוד לתמונות מהסבב הקודם, בסבב הנוכחי הקפידה אשטון להתחשב בקוד הצניעות האיראני. העיתון מצביע על כך שאשטון הפעם חסכה עבודה לאחראי הפוטושופ בעיתונים באיראן והתלבשה צנוע. זאת ועוד מציין העיתון כי בניגוד לפעם הקודמת שבה הקפידה, אמנם, אשטון שלא לבוא במגע ישיר עם ג'לילי, היא עמדה קרוב מדי אליו. הפעם, ציין העיתון שמרה אשטון על מרחק נאות מג'לילי.

אמנם כרגע אין שום ערובה לכך שסבב השיחות הנוכחי יניב תוצאות חיוביות אולם עושה רושם כי ישנה הסכמה בין הצדדים על דפוסי הלבוש…

עבודת הפוטושופ על בגדיה של קתרין אשטון בעיתונות האיראנית (צילום מסך מעיתון עסר-י איראן)
עבודת הפוטושופ על בגדיה של קתרין אשטון בעיתונות האיראנית (צילום מסך מעיתון עסר-י איראן)

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן