משאיות ואופנועים קטלניים

מסיכום שנת 2011 עולה כי משאיות כבדות מעורבות בתאונות קטלניות בשיעור כפול משיעורן בנסועה ואופנועים פי 5 משיערם בנסועה

משאיות ואופנועים קטלניים

מסיכום שנת 2011 עולה כי משאיות כבדות מעורבות בתאונות קטלניות בשיעור כפול משיעורן בנסועה ואופנועים פי 5 משיערם בנסועה

מסיכום שנת 2011 עולה כי משאיות כבדות מעורבות בתאונות קטלניות בשיעור כפול משיעורן בנסועה ואופנועים פי 5 משיערם בנסועה

מאת דני בר

חלקן של המשאיות הכבדות (16 טון ומעלה) בתאונות קטלניות עומד על 6.2% לעומת שיעור הנסועה שלהן העומד על 3.6% מכלל הק"מ שנוסעים בהם כל המכוניות בישראל ( קריא, נסועה). חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים הוא כ – 10%, שיעור הגדול פי חמישה מחלקם בנסועה העומד על פחות מ – 2%.

כמו כן עולה מנתוני הלמ"ס כי כשלושת רבעי מהנהגים המעורבים בתאונות היו גברים לעומת כרבע בלבד היו נשים, כאשר אחוז הנשים מכלל המורשים לנהוג עמד על 42%.

אחוז הנשים. מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות עמד על 11%.

חלקם של נהגים צעירים (עד גיל 24), מתוך כלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות עם נפגעים, עמד על כ-20% בעוד שחלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ-15%. לעומת זאת, חלקם של הנהגים המבוגרים בני 65 ויותר, המעורבים בתאונות עמד על כ- 7%. חלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ-9%.

64% מהתאונות אירעו בשעות היום ו-36% בשעות הלילה.

72% מהתאונות היו התנגשויות של כלי רכב זה בזה, כ-20% מהתאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל והשאר תאונות רכב יחיד.
מעבר החצייה אינו מבטיח חצייה בטוחה – מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ-70% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, כ-56% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים (בני 65+), כ-67%.

39% מכלל הנהגים המעורבים בתאונות לא עברו עבירת נהיגה בעת התאונה.
שלוש העבירות השכיחות ביותר הן:
• אי-ציות לרמזור (18%)
• סטייה מנתיב (14%)
• אי מתן זכות קדימה להולך רגל (10%)

מצ"ב סרט המראה משמעות סטייה מנתיב של משאית מעל 16 טון, כשרכב פרטי נוסע מימין לה ב"שטח מת" של נהג המשאית.

התפלגות עבירות נהיגה בעת התאונה אינה אחידה בקבוצות הגיל השונות. אצל נהגים צעירים (עד גיל 18), קיימת שכיחות גבוהה של נהיגה במהירות מופרזת וסטייה מנתיב, אך שכיחות נמוכה יחסית באי-מתן זכות קדימה להולך רגל ואי-ציות לרמזור. התפלגות שונה מזו שנצפתה בקרב נהגים מבוגרים (64-55).

הדו"ח השנתי החדש, מעניק לנו גם נקודת מבט נוספת על נזקי תאונות הדרכים.
נמצא כי כ-83% מהנפגעים שבקשתם אושרה לקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי, עקב היפגעות בתאונות דרכם, רשומים בקובצי המשטרה. נפגעים אלה קבלו כ-84% מהסכום ששולם לנפגעי תאונות דרכים בעבודה ע"י ביטוח לאומי. עד סוף שנת 2011 שולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי (באמצעות קצבאות/ גמלאות) כ- 1.7 מיליארד ש' לנפגעי תאונות דרכים בעבודה, שאירעו בשנים 2011-2004, מתוכם 1.4 מיליארד ש' שולמו לנפגעים שנמצאו ברישומי המשטרה.

נמצא כי 12% מנפגעי תאונות הדרכים הרשומים במשטרה, קיבלו קצבה/גמלה מהבטוח לאומי כתאונת עבודה ובשיעור שנתי ממוצע של 200 מיליון ש'.

מסיכום שנת 2011 עולה כי משאיות כבדות מעורבות בתאונות קטלניות בשיעור כפול משיעורן בנסועה ואופנועים פי 5 משיערם בנסועה

מאת דני בר

חלקן של המשאיות הכבדות (16 טון ומעלה) בתאונות קטלניות עומד על 6.2% לעומת שיעור הנסועה שלהן העומד על 3.6% מכלל הק"מ שנוסעים בהם כל המכוניות בישראל ( קריא, נסועה). חלקם של האופנועים במעורבות בתאונות עם נפגעים הוא כ – 10%, שיעור הגדול פי חמישה מחלקם בנסועה העומד על פחות מ – 2%.

כמו כן עולה מנתוני הלמ"ס כי כשלושת רבעי מהנהגים המעורבים בתאונות היו גברים לעומת כרבע בלבד היו נשים, כאשר אחוז הנשים מכלל המורשים לנהוג עמד על 42%.

אחוז הנשים. מכלל הנהגים המעורבים בתאונות קטלניות עמד על 11%.

חלקם של נהגים צעירים (עד גיל 24), מתוך כלל הנהגים שהיו מעורבים בתאונות עם נפגעים, עמד על כ-20% בעוד שחלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ-15%. לעומת זאת, חלקם של הנהגים המבוגרים בני 65 ויותר, המעורבים בתאונות עמד על כ- 7%. חלקם היחסי בכלל המורשים לנהוג עמד על כ-9%.

64% מהתאונות אירעו בשעות היום ו-36% בשעות הלילה.

72% מהתאונות היו התנגשויות של כלי רכב זה בזה, כ-20% מהתאונות היו מסוג פגיעה בהולך רגל והשאר תאונות רכב יחיד.
מעבר החצייה אינו מבטיח חצייה בטוחה – מבין הולכי הרגל שנפגעו בעת חציית כביש, כ-70% נפגעו במעבר חצייה. מבין הילדים (עד גיל 14) שנפגעו בעת חציית כביש, כ-56% נפגעו במעבר חצייה, ומבין הקשישים (בני 65+), כ-67%.

39% מכלל הנהגים המעורבים בתאונות לא עברו עבירת נהיגה בעת התאונה.
שלוש העבירות השכיחות ביותר הן:
• אי-ציות לרמזור (18%)
• סטייה מנתיב (14%)
• אי מתן זכות קדימה להולך רגל (10%)

מצ"ב סרט המראה משמעות סטייה מנתיב של משאית מעל 16 טון, כשרכב פרטי נוסע מימין לה ב"שטח מת" של נהג המשאית.

התפלגות עבירות נהיגה בעת התאונה אינה אחידה בקבוצות הגיל השונות. אצל נהגים צעירים (עד גיל 18), קיימת שכיחות גבוהה של נהיגה במהירות מופרזת וסטייה מנתיב, אך שכיחות נמוכה יחסית באי-מתן זכות קדימה להולך רגל ואי-ציות לרמזור. התפלגות שונה מזו שנצפתה בקרב נהגים מבוגרים (64-55).

הדו"ח השנתי החדש, מעניק לנו גם נקודת מבט נוספת על נזקי תאונות הדרכים.
נמצא כי כ-83% מהנפגעים שבקשתם אושרה לקבלת קצבאות מהביטוח הלאומי, עקב היפגעות בתאונות דרכם, רשומים בקובצי המשטרה. נפגעים אלה קבלו כ-84% מהסכום ששולם לנפגעי תאונות דרכים בעבודה ע"י ביטוח לאומי. עד סוף שנת 2011 שולמו ע"י המוסד לביטוח לאומי (באמצעות קצבאות/ גמלאות) כ- 1.7 מיליארד ש' לנפגעי תאונות דרכים בעבודה, שאירעו בשנים 2011-2004, מתוכם 1.4 מיליארד ש' שולמו לנפגעים שנמצאו ברישומי המשטרה.

נמצא כי 12% מנפגעי תאונות הדרכים הרשומים במשטרה, קיבלו קצבה/גמלה מהבטוח לאומי כתאונת עבודה ובשיעור שנתי ממוצע של 200 מיליון ש'.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן