Skip to content

ח"כ אלקין: נוודא שהממשלה ממשיכה לפעול לקידום תכנית החלל

ועדת המשנה לנושא חלל בכנסת סיירה אתמול במפעל חלל של התעשייה האווירית וצפתה בהכנות סופיות לקראת שיגור לוויין התקשורת עמוס 4 באמצע 2013. שיגורו של עמוס 6 מתוכנן לשנת 2015

ח"כ אלקין: נוודא שהממשלה ממשיכה לפעול לקידום תכנית החלל

ועדת המשנה לנושא חלל בכנסת סיירה אתמול במפעל חלל של התעשייה האווירית וצפתה בהכנות סופיות לקראת שיגור לוויין התקשורת עמוס 4 באמצע 2013. שיגורו של עמוס 6 מתוכנן לשנת 2015

דגם של עמוס 4 (צילום: התעשיה האווירית)
דגם של עמוס 4 (צילום: התעשיה האווירית)

ועדת המשנה לנושא חלל, בראשות ח"כ זאב אלקין, סיירה אתמול במפעל חלל של התעשייה האווירית, שעיקר פעילותו הוא בתחום ייצור ושיגור לוויינים. בסיור השתתפו חברי הכנסת זאב אלקין, אברהם מיכאלי, רוברט טיבייב ודניאל בן סימון, כמו גם צוות הוועדה.

עיקר הסיור עסק בהכנות הסופיות לשיגור לוויין התקשורת עמוס 4. הלוויין, שעליו עובדים כעת סביב השעון כדי לסיים את הכנתו הסופית, ייצא בקרוב לחו"ל לסדרת ניסויים אחרונים ולהרכבת מערכות אחרונות, וישוגר לחלל לקראת אמצע 2013.

עפר דורון, מנהל מפעל חלל, תיאר את התפתחות סדרת לווייני התקשורת "עמוס" וציין כי עם השנים עלה משקלם של הלווייניים כמו גם מורכבות רכיבי התקשורת.

ביקור ועדת המשנה לנושא חלל של הכנסת בתע"א
ביקור ועדת המשנה לנושא חלל של הכנסת (צילום: תע"א)

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית, הודה לחברי הכנסת ולשרי הממשלה על תמיכתם האקטיבית בתוכנית החלל בישראל והוסיף: "עמוס 4 הוא לוויין התקשורת הגדול והמשוכלל ביותר שנבנה בישראל ויאפשר לחברת חלל תקשורת לשרת לקוחות באסיה, אירופה ואפריקה."

לחברי הכנסת הוצגה גם הקפיצה הטכנולוגית במימוש לוויין עמוס 6, הלוויין אשר חברת חלל תקשורת החליטה לאחרונה לרכוש מן התעשייה האווירית ושיגורו מתוכנן לשנת 2015.

ח"כ זאב אלקין, יו"ר הוועדה, אמר, כי הוא "מעודד מכך שבסיור הזה אפשר להביט קדימה אל עמוס 6". הוא הודה לממשלת ישראל על תמיכתה בתכנית החלל בישראל ועם זאת הוסיף, כי ועדת המשנה לנושא החלל תוודא, שהממשלה עומדת בהתחייבויותיה.

דגם של עמוס 4 (צילום: התעשיה האווירית)
דגם של עמוס 4 (צילום: התעשיה האווירית)

ועדת המשנה לנושא חלל, בראשות ח"כ זאב אלקין, סיירה אתמול במפעל חלל של התעשייה האווירית, שעיקר פעילותו הוא בתחום ייצור ושיגור לוויינים. בסיור השתתפו חברי הכנסת זאב אלקין, אברהם מיכאלי, רוברט טיבייב ודניאל בן סימון, כמו גם צוות הוועדה.

עיקר הסיור עסק בהכנות הסופיות לשיגור לוויין התקשורת עמוס 4. הלוויין, שעליו עובדים כעת סביב השעון כדי לסיים את הכנתו הסופית, ייצא בקרוב לחו"ל לסדרת ניסויים אחרונים ולהרכבת מערכות אחרונות, וישוגר לחלל לקראת אמצע 2013.

עפר דורון, מנהל מפעל חלל, תיאר את התפתחות סדרת לווייני התקשורת "עמוס" וציין כי עם השנים עלה משקלם של הלווייניים כמו גם מורכבות רכיבי התקשורת.

ביקור ועדת המשנה לנושא חלל של הכנסת בתע"א
ביקור ועדת המשנה לנושא חלל של הכנסת (צילום: תע"א)

יוסי וייס, מנכ"ל התעשייה האווירית, הודה לחברי הכנסת ולשרי הממשלה על תמיכתם האקטיבית בתוכנית החלל בישראל והוסיף: "עמוס 4 הוא לוויין התקשורת הגדול והמשוכלל ביותר שנבנה בישראל ויאפשר לחברת חלל תקשורת לשרת לקוחות באסיה, אירופה ואפריקה."

לחברי הכנסת הוצגה גם הקפיצה הטכנולוגית במימוש לוויין עמוס 6, הלוויין אשר חברת חלל תקשורת החליטה לאחרונה לרכוש מן התעשייה האווירית ושיגורו מתוכנן לשנת 2015.

ח"כ זאב אלקין, יו"ר הוועדה, אמר, כי הוא "מעודד מכך שבסיור הזה אפשר להביט קדימה אל עמוס 6". הוא הודה לממשלת ישראל על תמיכתה בתכנית החלל בישראל ועם זאת הוסיף, כי ועדת המשנה לנושא החלל תוודא, שהממשלה עומדת בהתחייבויותיה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן