Skip to content

נתניהו ופרס נפגשו ודנו בהקדמת הבחירות

"אדוני הנשיא, כפי שעשינו בארבע השנים האחרונות, חשוב כי גם בתקופת הבחירות נמשיך בהתייעצויות ביננו", אמר ראש הממשלה. הנשיא השיב: "זוהי אינה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה מונחות לפנינו בעיות כה כבדות, אך גם הפעם אני מאמין כי נתמודד איתן היטב כפי שעשינו בעבר"

נתניהו ופרס נפגשו ודנו בהקדמת הבחירות

"אדוני הנשיא, כפי שעשינו בארבע השנים האחרונות, חשוב כי גם בתקופת הבחירות נמשיך בהתייעצויות ביננו", אמר ראש הממשלה. הנשיא השיב: "זוהי אינה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה מונחות לפנינו בעיות כה כבדות, אך גם הפעם אני מאמין כי נתמודד איתן היטב כפי שעשינו בעבר"

לאחר תקופה ארוכה, שבה לא נפגשו, הגיע היום ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית הנשיא בירושלים לפגישת עבודה עם נשיא המדינה שמעון פרס. בין השניים שררה לאחרונה מתיחות קשה על רקע חילוקי הדעות הפומביים ביניהם, באשר למידת האמון שבה יש להתייחס להצהרות הנשיא אובמה, בנוגע לאיראן. אחר הצהריים הגיע ראש הממשלה לבית הנשיא, כדי לדווח לו על הקדמת הבחירות – לאחר שאתמול כבר דיווח לו על כך טלפונית.

מערכת בחירות קצרה, אך נושאים כבדים. פרס ונתניהו. (תצלום:משה מילנר/לע"מ)
מערכת בחירות קצרה, אך נושאים כבדים. פרס ונתניהו (תצלום:משה מילנר/לע"מ)

בפתח הפגישה אמר ראש הממשלה לנשיא: "אדוני הנשיא, כפי שעשינו בארבע השנים האחרונות, חשוב כי גם בתקופת הבחירות נמשיך בהתייעצויות ביננו. יש הרבה נושאים שעומדים על הפרק. גם במהלך מערכת הבחירות הקצרה שצפויה לנו השיקול המרכזי שצפוי להנחות אותי הוא חיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל וחיזוק כלכלת ישראל."

הנשיא פרס השיב לנתניהו: "אני יודע שמערכת הבחירות תהיה קצרה, אך הנושאים העומדים על סדר היום הם כבדים ונוגעים לעניינים ביטחוניים, חברתיים וכלכליים. לא חסרים לנו אויבים אך גם לא חסרות אפשרויות והזדמנויות. בארבע השנים הבאות תעמודנה בפני ישראל הכרעות גדולות ורציניות. זוהי אינה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה  מונחות לפנינו בעיות כה כבדות אך גם הפעם אני מאמין כי  נתמודד איתן היטב כפי שעשינו בעבר".

סוף תקופת המתיחות? נתניהו ופרס. (תצלום:משה מילנר/לע"מ)
סוף תקופת המתיחות? נתניהו ופרס. (תצלום:משה מילנר/לע"מ)

בסיום דבריו התייחס הנשיא לבחירות הקרובות ויצא בקריאה לאזרחי ישראל ולראשי המפלגות: "אני מייחל לכך שתקופת הבחירות תהווה שיעור בדמוקרטיה ותתקיים באווירה תרבותית, נטולת השמצות, מלווה בנקיטת  לשון עדינה יותר תוך כבוד הדדי בין המפלגות. אני בהחלט מתכוון לקרוא לכך גם בדבריי בפתיחת מושב הכנסת בשבוע הבא". הנשיא הדגיש ואמר גם כי "בחירות בדמוקרטיה הן סמינר לאומי שבו מציבים את סדר היום לשנים הבאות."

לאחר תקופה ארוכה, שבה לא נפגשו, הגיע היום ראש הממשלה בנימין נתניהו לבית הנשיא בירושלים לפגישת עבודה עם נשיא המדינה שמעון פרס. בין השניים שררה לאחרונה מתיחות קשה על רקע חילוקי הדעות הפומביים ביניהם, באשר למידת האמון שבה יש להתייחס להצהרות הנשיא אובמה, בנוגע לאיראן. אחר הצהריים הגיע ראש הממשלה לבית הנשיא, כדי לדווח לו על הקדמת הבחירות – לאחר שאתמול כבר דיווח לו על כך טלפונית.

מערכת בחירות קצרה, אך נושאים כבדים. פרס ונתניהו. (תצלום:משה מילנר/לע"מ)
מערכת בחירות קצרה, אך נושאים כבדים. פרס ונתניהו (תצלום:משה מילנר/לע"מ)

בפתח הפגישה אמר ראש הממשלה לנשיא: "אדוני הנשיא, כפי שעשינו בארבע השנים האחרונות, חשוב כי גם בתקופת הבחירות נמשיך בהתייעצויות ביננו. יש הרבה נושאים שעומדים על הפרק. גם במהלך מערכת הבחירות הקצרה שצפויה לנו השיקול המרכזי שצפוי להנחות אותי הוא חיזוק ביטחונם של אזרחי ישראל וחיזוק כלכלת ישראל."

הנשיא פרס השיב לנתניהו: "אני יודע שמערכת הבחירות תהיה קצרה, אך הנושאים העומדים על סדר היום הם כבדים ונוגעים לעניינים ביטחוניים, חברתיים וכלכליים. לא חסרים לנו אויבים אך גם לא חסרות אפשרויות והזדמנויות. בארבע השנים הבאות תעמודנה בפני ישראל הכרעות גדולות ורציניות. זוהי אינה הפעם הראשונה בהיסטוריה של המדינה בה  מונחות לפנינו בעיות כה כבדות אך גם הפעם אני מאמין כי  נתמודד איתן היטב כפי שעשינו בעבר".

סוף תקופת המתיחות? נתניהו ופרס. (תצלום:משה מילנר/לע"מ)
סוף תקופת המתיחות? נתניהו ופרס. (תצלום:משה מילנר/לע"מ)

בסיום דבריו התייחס הנשיא לבחירות הקרובות ויצא בקריאה לאזרחי ישראל ולראשי המפלגות: "אני מייחל לכך שתקופת הבחירות תהווה שיעור בדמוקרטיה ותתקיים באווירה תרבותית, נטולת השמצות, מלווה בנקיטת  לשון עדינה יותר תוך כבוד הדדי בין המפלגות. אני בהחלט מתכוון לקרוא לכך גם בדבריי בפתיחת מושב הכנסת בשבוע הבא". הנשיא הדגיש ואמר גם כי "בחירות בדמוקרטיה הן סמינר לאומי שבו מציבים את סדר היום לשנים הבאות."

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן