יו"ר "קדימה" מופז נקנס ב-28 אלף שקלים ע"י מבקר המדינה

זאת, לאחר שהמבקר מצא כי "לא ניהל את מערכת חשבונותיו בהתאם להוראות החוק והנחיות מבקר המדינה". עם זאת מציין המבקר בדו"ח, כי "הדברים נעשו בתום לב או בהעדר ניסיון". ממצא אחר בדו"ח: סיעת "הליכוד" מימנה ארוחה בבית יו"ר התנועה, בנימין נתניהו, (במסגרת "גיבושון" של הקואליציה) בסך 50,212 שקל עבור 120 מוזמנים, דהיינו, כ-418 שקלים למוזמן

יו"ר "קדימה" מופז נקנס ב-28 אלף שקלים ע"י מבקר המדינה

זאת, לאחר שהמבקר מצא כי "לא ניהל את מערכת חשבונותיו בהתאם להוראות החוק והנחיות מבקר המדינה". עם זאת מציין המבקר בדו"ח, כי "הדברים נעשו בתום לב או בהעדר ניסיון". ממצא אחר בדו"ח: סיעת "הליכוד" מימנה ארוחה בבית יו"ר התנועה, בנימין נתניהו, (במסגרת "גיבושון" של הקואליציה) בסך 50,212 שקל עבור 120 מוזמנים, דהיינו, כ-418 שקלים למוזמן

יו"ר "קדימה", שאול מופז, נדרש להעביר לאוצר המדינה 28 אלף שקלים. זאת, לאחר שמבקר המדינה מצא, בדו"ח המתפרסם עתה, כי במהלך הפריימריז במפלגתו, על ראשות "קדימה", שאול מופז לא ניהל את חשבונותיו בהתאם להוראות החוק ולהנחיות מבקר המדינה.

המבקר קבע, לעומת זאת, כי המתמודדים האחרים, ציפי לבני ואבי דיכטר, ניהלו את חשבונותיהם בהתאם להנחיות המבקר ולא חרגו מהיקף ההוצאות והתרומות שכל אחד מהם רשאי להוציא ולקבל בבחירות המקדימות.

מופז: "ניהל את מערכת חשבונותיו בהתאם להוראות החוק". (צילום: ציפי מנשה"
מופז: "ניהל את מערכת חשבונותיו בהתאם להוראות החוק". (צילום: ציפי מנשה"

"המועמד (שאול מופז – צ.ז.) לא ניהל את מערכת חשבונותיו בהתאם להוראות החוק והנחיות מבקר המדינה", נאמר בדו"ח הביקורת. "הדבר התבטא בעיקר בכך, שהמועמד לא שיקף בחשבונותיו את כל הכנסותיו והוצאותיו, לא דיווח למבקר המדינה על תרומות שקיבל במועדים שנקבעו בחוק, נמצאו הוצאות ללא התקשרות בכתב מעבר לסכום המותר, לא היו אסמכתאות בגין חלק מהתרומות שקיבל. אף לא הוגשו לביקורת תיקי כנסים ופרסומים, ואסמכתאות בגין הוצאות לגבי התקשרות עם חברה שתספק לו שרותים ועובדים, שבעזרתן ניתן לקבוע שכל הוצאות החברה עבור המועמד במערכת הבחירות השתקפו בחשבונותיו. הגם שהדברים נעשו בתום לב או בהעדר ניסיון, התוצאה הינה כי לא ניתן היה לאמת ולסכם בדרכי ביקורת מקובלות את הוצאותיו והכנסותיו על מקורותיהן ולקשר בין האסמכתאות שהוגשו לביקורת לדוח הכספי שהגיש המועמד".

"הוצאות לא ראויות". המבקר יוסף שפירא. (צילום: יצחק הררי)
"הוצאות לא ראויות". המבקר יוסף שפירא. (צילום: יצחק הררי)

המבקר, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, מפרסם גם דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים, של הסיעות בכנסת השמונה עשרה, לשנת 2011. בין ההוצאות הלא ראויות שמצא המבקר:

  • סיעת "הליכוד" מימנה ארוחה בבית יו"ר התנועה, בנימין נתניהו, (במסגרת "גיבושון" של הקואליציה) בסך 50,212 שקל עבור 120 מוזמנים, דהיינו, כ-418 שקלים למוזמן. הסיעה טענה כי המדובר בפעילות פוליטית-ארגונית מובהקת אשר חיונית ליציבות הקואליציה. "אין לי אלא לחזור על הערת מבקר המדינה בעבר כי יש לנהוג בריסון ובחסכנות בכספי המימון הממלכתי", העיר המבקר.
  • בנוסף כללה סיעת הליכוד בחשבונותיה הוצאות בסך של 8,600 שקלים, בגין מתנות לאירועים פרטיים, שאינם אירועים של הסיעה. לטענת הסיעה, נשיאתה בעלות המתנות נעשתה מתוקף השתתפותם של בעלי תפקידים בסיעה באירועים אלה. "איני יכול לקבל טענה זו", קובע המבקר. "הענקת מתנות מעוררת חשש להשפעה לא ראויה ועל כן אין לעשות שימוש כאמור בכספי המימון הממלכתי".
  • סיעת "התקווה", של ח"כ אריה אלדד, הוציאה כ-10,000 דולר עבור פעילות יחסי ציבור בחו"ל, בגין פעילות חברת יחסי ציבור שארגנה עבור ח"כ אלדד ראיונות, כתבות ומפגשים עם גורמים פוליטיים מובילים בארצות הברית. הסיעה הוציאה גם כ-100,000 ש"ח בגין הדפסה ומשלוח של כ-7,300 חוברות לחו"ל. הסיעה טענה כי באמצעות הפצת רעיונותיה בקרב יהודים וישראלים בחו"ל וגיוס תמיכה מגורמי השלטון בחו"ל, שהינם בעלי השפעה על השלטון בישראל, היא מגשימה את האידיאולוגיה של הסיעה ולפיכך גם משרתת את ציבור בוחריה.
  • "ישראל ביתנו" מימנה לנציגיה ביקור גומלין וחתימה על הסכם שיתוף פעולה עם מפלגות הליגה הצפונית של איטליה בסך של כ-19,000 שקל.  נציגי הסיעה הסבירו כי קיים ערך מוסף לקשרי הסיעה עם מפלגה שהיא חלק מהשלטון באיטליה וכי הדבר תורם לקשר של הסיעה עם בוחריה שכן "…כשמפלגה כזו מזדהה ברבים עם ישראל ביתנו, יש לכך ערך רב למפלגה בקרב בוחריה".
  • סיעת (תע"ל) כללה בחשבונותיה הוצאות בסך של כ-11,000 ש"ח בגין נסיעות למדינות שונות של בעלי תפקידים בה. הסיעה טענה כי ההוצאות המיועדות להשתתפות בכנסים בחו"ל לצורך קיום ישיבות ודיונים, קשורות לפעילות הסיעה בכנסת ומקדמות את פעילותה הפוליטית.

מבקר המדינה מעיר בדו"ח שלו, כי "כבר הסב את שימת ליבו של המחוקק להוצאות מעין אלה –  אולם המחוקק לא ראה לנכון לשנות ולתקן את החקיקה בנושא".

לגבי שלוש סיעות שפעלו בניגוד לחוק מימון מפלגות, הורה המבקר לקנוס אותן בסכומים שונים. "ארץ ישראל שלנו", בראשותו של ח"כ מיכאל בן ארי, נקנסה ב-40,000 שקל; ה"מפד"ל" נקנסה ב-80,000 אלף שקל וגם סיעת "בל"ד" נקנסה ב-80,000 שקלים.

הדו"ח המלא מתפרסם באתר מבקר המדינה: www.mevaker.gov.il.

יו"ר "קדימה", שאול מופז, נדרש להעביר לאוצר המדינה 28 אלף שקלים. זאת, לאחר שמבקר המדינה מצא, בדו"ח המתפרסם עתה, כי במהלך הפריימריז במפלגתו, על ראשות "קדימה", שאול מופז לא ניהל את חשבונותיו בהתאם להוראות החוק ולהנחיות מבקר המדינה.

המבקר קבע, לעומת זאת, כי המתמודדים האחרים, ציפי לבני ואבי דיכטר, ניהלו את חשבונותיהם בהתאם להנחיות המבקר ולא חרגו מהיקף ההוצאות והתרומות שכל אחד מהם רשאי להוציא ולקבל בבחירות המקדימות.

מופז: "ניהל את מערכת חשבונותיו בהתאם להוראות החוק". (צילום: ציפי מנשה"
מופז: "ניהל את מערכת חשבונותיו בהתאם להוראות החוק". (צילום: ציפי מנשה"

"המועמד (שאול מופז – צ.ז.) לא ניהל את מערכת חשבונותיו בהתאם להוראות החוק והנחיות מבקר המדינה", נאמר בדו"ח הביקורת. "הדבר התבטא בעיקר בכך, שהמועמד לא שיקף בחשבונותיו את כל הכנסותיו והוצאותיו, לא דיווח למבקר המדינה על תרומות שקיבל במועדים שנקבעו בחוק, נמצאו הוצאות ללא התקשרות בכתב מעבר לסכום המותר, לא היו אסמכתאות בגין חלק מהתרומות שקיבל. אף לא הוגשו לביקורת תיקי כנסים ופרסומים, ואסמכתאות בגין הוצאות לגבי התקשרות עם חברה שתספק לו שרותים ועובדים, שבעזרתן ניתן לקבוע שכל הוצאות החברה עבור המועמד במערכת הבחירות השתקפו בחשבונותיו. הגם שהדברים נעשו בתום לב או בהעדר ניסיון, התוצאה הינה כי לא ניתן היה לאמת ולסכם בדרכי ביקורת מקובלות את הוצאותיו והכנסותיו על מקורותיהן ולקשר בין האסמכתאות שהוגשו לביקורת לדוח הכספי שהגיש המועמד".

"הוצאות לא ראויות". המבקר יוסף שפירא. (צילום: יצחק הררי)
"הוצאות לא ראויות". המבקר יוסף שפירא. (צילום: יצחק הררי)

המבקר, השופט (בדימוס) יוסף שפירא, מפרסם גם דין וחשבון על תוצאות ביקורת החשבונות השוטפים, של הסיעות בכנסת השמונה עשרה, לשנת 2011. בין ההוצאות הלא ראויות שמצא המבקר:

  • סיעת "הליכוד" מימנה ארוחה בבית יו"ר התנועה, בנימין נתניהו, (במסגרת "גיבושון" של הקואליציה) בסך 50,212 שקל עבור 120 מוזמנים, דהיינו, כ-418 שקלים למוזמן. הסיעה טענה כי המדובר בפעילות פוליטית-ארגונית מובהקת אשר חיונית ליציבות הקואליציה. "אין לי אלא לחזור על הערת מבקר המדינה בעבר כי יש לנהוג בריסון ובחסכנות בכספי המימון הממלכתי", העיר המבקר.
  • בנוסף כללה סיעת הליכוד בחשבונותיה הוצאות בסך של 8,600 שקלים, בגין מתנות לאירועים פרטיים, שאינם אירועים של הסיעה. לטענת הסיעה, נשיאתה בעלות המתנות נעשתה מתוקף השתתפותם של בעלי תפקידים בסיעה באירועים אלה. "איני יכול לקבל טענה זו", קובע המבקר. "הענקת מתנות מעוררת חשש להשפעה לא ראויה ועל כן אין לעשות שימוש כאמור בכספי המימון הממלכתי".
  • סיעת "התקווה", של ח"כ אריה אלדד, הוציאה כ-10,000 דולר עבור פעילות יחסי ציבור בחו"ל, בגין פעילות חברת יחסי ציבור שארגנה עבור ח"כ אלדד ראיונות, כתבות ומפגשים עם גורמים פוליטיים מובילים בארצות הברית. הסיעה הוציאה גם כ-100,000 ש"ח בגין הדפסה ומשלוח של כ-7,300 חוברות לחו"ל. הסיעה טענה כי באמצעות הפצת רעיונותיה בקרב יהודים וישראלים בחו"ל וגיוס תמיכה מגורמי השלטון בחו"ל, שהינם בעלי השפעה על השלטון בישראל, היא מגשימה את האידיאולוגיה של הסיעה ולפיכך גם משרתת את ציבור בוחריה.
  • "ישראל ביתנו" מימנה לנציגיה ביקור גומלין וחתימה על הסכם שיתוף פעולה עם מפלגות הליגה הצפונית של איטליה בסך של כ-19,000 שקל.  נציגי הסיעה הסבירו כי קיים ערך מוסף לקשרי הסיעה עם מפלגה שהיא חלק מהשלטון באיטליה וכי הדבר תורם לקשר של הסיעה עם בוחריה שכן "…כשמפלגה כזו מזדהה ברבים עם ישראל ביתנו, יש לכך ערך רב למפלגה בקרב בוחריה".
  • סיעת (תע"ל) כללה בחשבונותיה הוצאות בסך של כ-11,000 ש"ח בגין נסיעות למדינות שונות של בעלי תפקידים בה. הסיעה טענה כי ההוצאות המיועדות להשתתפות בכנסים בחו"ל לצורך קיום ישיבות ודיונים, קשורות לפעילות הסיעה בכנסת ומקדמות את פעילותה הפוליטית.

מבקר המדינה מעיר בדו"ח שלו, כי "כבר הסב את שימת ליבו של המחוקק להוצאות מעין אלה –  אולם המחוקק לא ראה לנכון לשנות ולתקן את החקיקה בנושא".

לגבי שלוש סיעות שפעלו בניגוד לחוק מימון מפלגות, הורה המבקר לקנוס אותן בסכומים שונים. "ארץ ישראל שלנו", בראשותו של ח"כ מיכאל בן ארי, נקנסה ב-40,000 שקל; ה"מפד"ל" נקנסה ב-80,000 אלף שקל וגם סיעת "בל"ד" נקנסה ב-80,000 שקלים.

הדו"ח המלא מתפרסם באתר מבקר המדינה: www.mevaker.gov.il.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן