Skip to content

מסלול שני החל לפעול בנתב"ג

מסלול 12/30 מצטרף למסלול 08/26, ששימש כמעט 4 שנים מסלול יחיד. יסתיים שלב נוסף בשדרוג המסלולים בנתב"ג. בחודש מאי יפתח לפעילות מסלול נוסף – 03/21 שיסמן בכך את סיום השדרוגים.

מסלול שני החל לפעול בנתב"ג

מסלול 12/30 מצטרף למסלול 08/26, ששימש כמעט 4 שנים מסלול יחיד. יסתיים שלב נוסף בשדרוג המסלולים בנתב"ג. בחודש מאי יפתח לפעילות מסלול נוסף – 03/21 שיסמן בכך את סיום השדרוגים.

ביום שבת שחלף שב לפעילות מסלול 12/30 בנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג). לאחר כמעט 4 שנים, שבמהלכן הופעל נתב"ג באמצעות מסלול אחד – 08/26, חוזר הנמל לפעול עם שני מסלולים פעילים. בחודש מאי יפתח לפעילות מסלול נוסף – 03/21. שדרוג מערך המסלולים, בעלות של כ-900 מיליון שקל, שנמשך כמעט 4 שנים, יפעל חל מחודש מאי השנה עם שלושה מסלולים פעילים.

מערך המסלולים החדש לאחר השדרוג בנתב"ג
מערך המסלולים החדש לאחר השדרוג בנתב"ג

השידרוג נועד:

• לשפר את הבטיחות באמצעות הפרדה מוחלטת בין מטוס ממריא למטוס נוחת, שזו הייתה צורת התפעול בנתב"ג במשך 60 שנה.
• להגדיל את הקיבולת של נתב"ג ואת היכולת לטפל בהמראות ונחיתות, שכד השינוי היא מוגבל, בגלל הצטלבות המראות ונחיתות.
• לחלק את ארגז הרעש שיוצרים המטוסים בצורה טובה ושוויונית יותר. עד לשדרוג המסלולים רוב הרעש התנקז בעיקר בישובים שממערב לנתב"ג. למעשה כל גוש דן הושפע מהרעש. עתה עם האפשרות לנחות מצפון במסלול 21 יחולק ארגז הרעש בצורה הוגנת יותר.
לצורך זה שודרגו כל המסלולים בנתב"ג. מסלול הנחיתות 21 הוארך בקילומטר דרומה והורחב, נסללו מסלולי הסעה חדשים, נסללו מסלולי יציאות מהירים, נבנו אזורי בטיחות קצה מסלול (Runway Safety Area), הורחבו וחוזקו המסלולים, בהתאם לקטגוריה הגבוהה ביותר למטוסים רחבי גוף ובוצעו שינויים נוספים בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים גבוהים.

כמו כן הוכנסו בכל המסלולים מערכות תאורה מתקדמות, שודרגו תחנות הכוח בשטח האווירי, נוספו מערכות בקרה למסלולים שחוברו למגדל הפיקוח, נוספו מערכות ניווט מתקדמות למטוסים, נסללו כבישים עוקפים ופורקו ונבנו מחדש מתקנים כמו מבנה מחלקת ציוד קרקע.

השדרוג במספרים

• נסללו 22 ק"מ מסלולים.
• בוצעו עבודות עפר יותר מ-2 מיליון מ"ק, 2 מיליון מ"ק מצעים, יותר מ-1.5 מיליון טונה אספלט, מיליון מטר כבלי תאורת מסלולים, 50 אלף מטר קווי מתח גבוהה ו-10,000 גופי תאורה.

שר התחבורה ישראל כ"ץ ברך את מנכ"ל רשות שדות התעופה יעקב גנות, ומנהל נתב"ג מר שמואל זכאי, על סיום שלב נוסף בפרויקט המסלולים בנתב"ג. "שדרוג מערך המסלולים מאפשר את יישום מדיניות השמיים הפתוחים משפר את תשתיות נתב"ג ואת רמת הבטיחות,תוך הגדלת קיבולת המטוסים ויצירת הפרדה בטיחותית מוחלטת בין נחיתות לבין המראות".

ביום שבת שחלף שב לפעילות מסלול 12/30 בנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג). לאחר כמעט 4 שנים, שבמהלכן הופעל נתב"ג באמצעות מסלול אחד – 08/26, חוזר הנמל לפעול עם שני מסלולים פעילים. בחודש מאי יפתח לפעילות מסלול נוסף – 03/21. שדרוג מערך המסלולים, בעלות של כ-900 מיליון שקל, שנמשך כמעט 4 שנים, יפעל חל מחודש מאי השנה עם שלושה מסלולים פעילים.

מערך המסלולים החדש לאחר השדרוג בנתב"ג
מערך המסלולים החדש לאחר השדרוג בנתב"ג

השידרוג נועד:

• לשפר את הבטיחות באמצעות הפרדה מוחלטת בין מטוס ממריא למטוס נוחת, שזו הייתה צורת התפעול בנתב"ג במשך 60 שנה.
• להגדיל את הקיבולת של נתב"ג ואת היכולת לטפל בהמראות ונחיתות, שכד השינוי היא מוגבל, בגלל הצטלבות המראות ונחיתות.
• לחלק את ארגז הרעש שיוצרים המטוסים בצורה טובה ושוויונית יותר. עד לשדרוג המסלולים רוב הרעש התנקז בעיקר בישובים שממערב לנתב"ג. למעשה כל גוש דן הושפע מהרעש. עתה עם האפשרות לנחות מצפון במסלול 21 יחולק ארגז הרעש בצורה הוגנת יותר.
לצורך זה שודרגו כל המסלולים בנתב"ג. מסלול הנחיתות 21 הוארך בקילומטר דרומה והורחב, נסללו מסלולי הסעה חדשים, נסללו מסלולי יציאות מהירים, נבנו אזורי בטיחות קצה מסלול (Runway Safety Area), הורחבו וחוזקו המסלולים, בהתאם לקטגוריה הגבוהה ביותר למטוסים רחבי גוף ובוצעו שינויים נוספים בהתאם לסטנדרטים בינלאומיים גבוהים.

כמו כן הוכנסו בכל המסלולים מערכות תאורה מתקדמות, שודרגו תחנות הכוח בשטח האווירי, נוספו מערכות בקרה למסלולים שחוברו למגדל הפיקוח, נוספו מערכות ניווט מתקדמות למטוסים, נסללו כבישים עוקפים ופורקו ונבנו מחדש מתקנים כמו מבנה מחלקת ציוד קרקע.

השדרוג במספרים

• נסללו 22 ק"מ מסלולים.
• בוצעו עבודות עפר יותר מ-2 מיליון מ"ק, 2 מיליון מ"ק מצעים, יותר מ-1.5 מיליון טונה אספלט, מיליון מטר כבלי תאורת מסלולים, 50 אלף מטר קווי מתח גבוהה ו-10,000 גופי תאורה.

שר התחבורה ישראל כ"ץ ברך את מנכ"ל רשות שדות התעופה יעקב גנות, ומנהל נתב"ג מר שמואל זכאי, על סיום שלב נוסף בפרויקט המסלולים בנתב"ג. "שדרוג מערך המסלולים מאפשר את יישום מדיניות השמיים הפתוחים משפר את תשתיות נתב"ג ואת רמת הבטיחות,תוך הגדלת קיבולת המטוסים ויצירת הפרדה בטיחותית מוחלטת בין נחיתות לבין המראות".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן