25 מיליארד דולר הן עלויות הייצור הנדחות בתוכנית 787

המשמעות היא שלבואינג ייקח יותר זמן כדי להרוויח בתוכנית 787 שלה. נכון לעכשיו, החברה מפסידה כסף על כל 787 שהיא מוכרת, אך כללי החשבונאות מאפשרים לה לפזר את עלויות הייצור הכוללות של 787 על פני תקופה ממושכת של זמן, ולהציג היום רווחים

25 מיליארד דולר הן עלויות הייצור הנדחות בתוכנית 787

המשמעות היא שלבואינג ייקח יותר זמן כדי להרוויח בתוכנית 787 שלה. נכון לעכשיו, החברה מפסידה כסף על כל 787 שהיא מוכרת, אך כללי החשבונאות מאפשרים לה לפזר את עלויות הייצור הכוללות של 787 על פני תקופה ממושכת של זמן, ולהציג היום רווחים

עלויות הייצור הנדחות, הקשורות לתוכנית ייצור 787 של בואינג, חצו ברבעון השלישי של השנה את קו 25 מיליארד דולר, כאשר הצפייה בבואינג הייתה לחצות את הקו הזה בשנת 2015. גידול זה בעלויות הייצור הנדחות של 787 מראה, כי לבואינג ייקח יותר זמן כדי להרוויח בתוכנית 787 שלה. נכון לעכשיו, החברה מפסידה כסף על כל 787 שהיא מוכרת, אך כללי החשבונאות מאפשרים לה לפזר את עלויות הייצור הכוללות של 787 על פני תקופה ממושכת של זמן, ולהציג היום רווחים. מדובר בהליך חשבונאי סטנדרטי בפיתוח של מטוסים מסחריים, הדורשים השקעות הון ראשוניות גדולות מאוד.

בואינג 787 בטיסת הבכורה שלו. עדיין לא מפיק רווחים. צילום: בואינג
בואינג 787 בטיסת הבכורה שלו. עדיין לא מפיק רווחים. צילום: בואינג

עתיד בהיר

למרות שבואינג חצתה את קו העלויות הנדחות מוקדם מהצפוי, עתידה בתחום המטוסים האזרחיים בהיר, בגלל שהביקוש העולמי למטוסים מסחריים נותר חזק. סביבת ביקושים חזקה זו תאפשר לבואינג להרוויח בתוכנית 787 שלה, למרות שייקח לה יותר זמן מהצפוי להגיע ליעד הזה.

מסירות מטוסים מסחריים רבות יותר לחברות תעופה ברבעון השלישי של השנה, העלו את ההכנסות והרווחים של בואינג. ההכנסות ברבעון השלישית של החברה עלו ב-7% בשנה ל-23.8 מיליארד דולר ורווחי הליבה שלה למניה עלו ב-19% בשנה עם רווח נקי של 1.36 מיליארד דולר, (עלייה של )18%.

רווחים בתום 9 חודשים

בתום 9 חודשים ראשונים של השנה, שלא על פי כללי החשבונאות המקובלים (NON-GAAP – NON Generally accepted accounting principles) הגיע הרווח הגולמי של בואינג לכ-66.2 מיליארד דולר, לעומת כ-62.8 מיליארד דולר ב-2013, שזו עלייה של 5%. הרווח הנקי של החברה בתום תקופה זו הגיע לכ-3.9 מיליארד דולר, שזו עלייה של 19%.

כללי NON-GAAP

דיווח שלא על פי כללי חשבונאות מקובליםNon GAAP) ) נמצא בשימוש בעיקר בדיווחים של חברות הנסחרות בארה"ב. דיווח זה הוא מדד כמותי בקשר עם תוצאות הפעילות, המצב הפיננסי ו/או תזרימי המזומנים של החברה המדווחת, שאינו כולל סכומים שהיו נכללים אילו היה מוצג לפי כללי חשבונאות מקובלים. הרעיון של דיווח שכזה הוא לספק מידע מועיל וחיוני למשתמשים (משקיעים, אנליסטים ואחרים), שאינו משתקף ממידע כספי הערוך לפי כללי חשבונאות מקובלים, המשקף נקודת מבט ההנהלה.

מסירות מטוסים

ברבעון השלישי של השנה מסרה בואינג 186 מטוסים מסחריים, לעומת 170 מטוסים שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. צמיחה זו במסירת המטוסים מסחריים, מונעת על ידי העלאות הייצור בתוכניות 737 ו-787. בחודש דצמבר בשנה שעברה, העלתה בואינג את קצב הייצור של 787 מ-7 מטוסים בחודש עד 10 מטוסים בחודש, ובחודש מרץ השנה, העלתה החברה את קצב הייצור של 737 מ-38 מטוסים בחודש עד 42 מטוסים בחודש. שתי העלאות ייצור אלה, שהגדילו ברבעון השלישי את מסירות המטוסים המסחריים, גרמו לגידול בתוצאותיה הכלכליות.

מגמת גידול זו צפויה להימשך בשנים הבאות היות ובואינג מתכננת להגדיל עוד יותר את ייצור מטוסי 787 עד 12 בחודש, בשנת 2016 ולאחר מכן עד 14 בחודש עד סוף העשור הנוכחי. החברה גם מתכננת להעלות את קצב הייצור של מטוסי 737 עד 47 בחודש בשנת 2017 ולאחר מכן עד 52 בחודש בשנת 2018.

התאוששות לאחר המשבר

המשבר הכלכלי העולמי של 2008, שהיה משבר פיננסי גלובלי חריף, אשר היכה בעולם בשנים 2008 – 2009 ושהחל במשבר הסאבפריים בארה"ב בשנת 2007 והתפשט אחר כך לכל רחבי העולם, גרם להאטה בתנועת הנוסעים הגלובלית באוויר. לאחר המשבר התאוששה תנועת הנוסעים באוויר וחברות התעופה החלו להזמין יותר מטוסים מסחריים. התאוששות זו גרמה לבואינג להעלות בשנים האחרונות, בצורה חדה, את קצב היצור של מטוסי 737 ו-787. בספטמבר השנה הגיע צבר ההזמנות של מטוסי 737 ליותר מ-4,000 מטוסים וצבר ההזמנות למטוסי 787 גדל ל-860 מטוסים.

צבר הזמנות ותזרים המזומנים

צבר ההזמנות של כל דגמי המטוסים של בואינג רשם שיא של 490 מיליארד דולר עם הזמנות ליותר מ-5,500 מטוסים. תזרים המזומנים שלה לפני הפרשה לפנסיה היה 1.7 מיליארד דולר והיא ביצעה רכישה עצמי של מניות בהיקף של מיליארד דולר.

בקצב הייצור הנוכחי ייקח לבואינג כ-7 – 8 שנים לבנות את המטוסים שהצטברו בצבר ההזמנות שלה. במצב זה, זמן מסירות המטוסים לחברות התעופה יהיה ארוך יותר ממה שמצפות החברות המזמינות והן תצטרכנה להמתין כמה שנים עד לקבלת המטוסים. זמן המתנה ארוך זה יכול להכריח כמה חברות תעופה לבחון אפשרויות רכישת מטוסים במיוחד אצל איירבס. כדי למנוע היווצרות של זמן המתנה ארוך לקבלת מטוסים, ובעקבות כך מעבר של רוכשים פוטנציאליים למתחרים, מגדילה בואינג את קצב הייצור של מטוסי 737 ו-787.

כתבות אחרונות באתר

עלויות הייצור הנדחות, הקשורות לתוכנית ייצור 787 של בואינג, חצו ברבעון השלישי של השנה את קו 25 מיליארד דולר, כאשר הצפייה בבואינג הייתה לחצות את הקו הזה בשנת 2015. גידול זה בעלויות הייצור הנדחות של 787 מראה, כי לבואינג ייקח יותר זמן כדי להרוויח בתוכנית 787 שלה. נכון לעכשיו, החברה מפסידה כסף על כל 787 שהיא מוכרת, אך כללי החשבונאות מאפשרים לה לפזר את עלויות הייצור הכוללות של 787 על פני תקופה ממושכת של זמן, ולהציג היום רווחים. מדובר בהליך חשבונאי סטנדרטי בפיתוח של מטוסים מסחריים, הדורשים השקעות הון ראשוניות גדולות מאוד.

בואינג 787 בטיסת הבכורה שלו. עדיין לא מפיק רווחים. צילום: בואינג
בואינג 787 בטיסת הבכורה שלו. עדיין לא מפיק רווחים. צילום: בואינג

עתיד בהיר

למרות שבואינג חצתה את קו העלויות הנדחות מוקדם מהצפוי, עתידה בתחום המטוסים האזרחיים בהיר, בגלל שהביקוש העולמי למטוסים מסחריים נותר חזק. סביבת ביקושים חזקה זו תאפשר לבואינג להרוויח בתוכנית 787 שלה, למרות שייקח לה יותר זמן מהצפוי להגיע ליעד הזה.

מסירות מטוסים מסחריים רבות יותר לחברות תעופה ברבעון השלישי של השנה, העלו את ההכנסות והרווחים של בואינג. ההכנסות ברבעון השלישית של החברה עלו ב-7% בשנה ל-23.8 מיליארד דולר ורווחי הליבה שלה למניה עלו ב-19% בשנה עם רווח נקי של 1.36 מיליארד דולר, (עלייה של )18%.

רווחים בתום 9 חודשים

בתום 9 חודשים ראשונים של השנה, שלא על פי כללי החשבונאות המקובלים (NON-GAAP – NON Generally accepted accounting principles) הגיע הרווח הגולמי של בואינג לכ-66.2 מיליארד דולר, לעומת כ-62.8 מיליארד דולר ב-2013, שזו עלייה של 5%. הרווח הנקי של החברה בתום תקופה זו הגיע לכ-3.9 מיליארד דולר, שזו עלייה של 19%.

כללי NON-GAAP

דיווח שלא על פי כללי חשבונאות מקובליםNon GAAP) ) נמצא בשימוש בעיקר בדיווחים של חברות הנסחרות בארה"ב. דיווח זה הוא מדד כמותי בקשר עם תוצאות הפעילות, המצב הפיננסי ו/או תזרימי המזומנים של החברה המדווחת, שאינו כולל סכומים שהיו נכללים אילו היה מוצג לפי כללי חשבונאות מקובלים. הרעיון של דיווח שכזה הוא לספק מידע מועיל וחיוני למשתמשים (משקיעים, אנליסטים ואחרים), שאינו משתקף ממידע כספי הערוך לפי כללי חשבונאות מקובלים, המשקף נקודת מבט ההנהלה.

מסירות מטוסים

ברבעון השלישי של השנה מסרה בואינג 186 מטוסים מסחריים, לעומת 170 מטוסים שנמסרו בתקופה המקבילה אשתקד. צמיחה זו במסירת המטוסים מסחריים, מונעת על ידי העלאות הייצור בתוכניות 737 ו-787. בחודש דצמבר בשנה שעברה, העלתה בואינג את קצב הייצור של 787 מ-7 מטוסים בחודש עד 10 מטוסים בחודש, ובחודש מרץ השנה, העלתה החברה את קצב הייצור של 737 מ-38 מטוסים בחודש עד 42 מטוסים בחודש. שתי העלאות ייצור אלה, שהגדילו ברבעון השלישי את מסירות המטוסים המסחריים, גרמו לגידול בתוצאותיה הכלכליות.

מגמת גידול זו צפויה להימשך בשנים הבאות היות ובואינג מתכננת להגדיל עוד יותר את ייצור מטוסי 787 עד 12 בחודש, בשנת 2016 ולאחר מכן עד 14 בחודש עד סוף העשור הנוכחי. החברה גם מתכננת להעלות את קצב הייצור של מטוסי 737 עד 47 בחודש בשנת 2017 ולאחר מכן עד 52 בחודש בשנת 2018.

התאוששות לאחר המשבר

המשבר הכלכלי העולמי של 2008, שהיה משבר פיננסי גלובלי חריף, אשר היכה בעולם בשנים 2008 – 2009 ושהחל במשבר הסאבפריים בארה"ב בשנת 2007 והתפשט אחר כך לכל רחבי העולם, גרם להאטה בתנועת הנוסעים הגלובלית באוויר. לאחר המשבר התאוששה תנועת הנוסעים באוויר וחברות התעופה החלו להזמין יותר מטוסים מסחריים. התאוששות זו גרמה לבואינג להעלות בשנים האחרונות, בצורה חדה, את קצב היצור של מטוסי 737 ו-787. בספטמבר השנה הגיע צבר ההזמנות של מטוסי 737 ליותר מ-4,000 מטוסים וצבר ההזמנות למטוסי 787 גדל ל-860 מטוסים.

צבר הזמנות ותזרים המזומנים

צבר ההזמנות של כל דגמי המטוסים של בואינג רשם שיא של 490 מיליארד דולר עם הזמנות ליותר מ-5,500 מטוסים. תזרים המזומנים שלה לפני הפרשה לפנסיה היה 1.7 מיליארד דולר והיא ביצעה רכישה עצמי של מניות בהיקף של מיליארד דולר.

בקצב הייצור הנוכחי ייקח לבואינג כ-7 – 8 שנים לבנות את המטוסים שהצטברו בצבר ההזמנות שלה. במצב זה, זמן מסירות המטוסים לחברות התעופה יהיה ארוך יותר ממה שמצפות החברות המזמינות והן תצטרכנה להמתין כמה שנים עד לקבלת המטוסים. זמן המתנה ארוך זה יכול להכריח כמה חברות תעופה לבחון אפשרויות רכישת מטוסים במיוחד אצל איירבס. כדי למנוע היווצרות של זמן המתנה ארוך לקבלת מטוסים, ובעקבות כך מעבר של רוכשים פוטנציאליים למתחרים, מגדילה בואינג את קצב הייצור של מטוסי 737 ו-787.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן