דו"ח המבקר: ח"כ אורן חזן הגיש תצהיר שקר על הוצאותיו והכנסותיו

ח"כ אורן חזן מהליכוד מסר למבקר המדינה תצהיר שקר שבו טען כי לא היו לו הכנסות והוצאות במסגרת מערכת הבחירות הפנימיות בליכוד, למעט תשלום דמי רישום למפלגה בסך 7,000 שקלים, ששולמו מהונו האישי. כך קובע מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, בדו"ח המתפרסם היום על הפריימריז במפלגות הבית היהודי, הליכוד, מפלגת העבודה ומרצ.

ההסתבכות החדשה: האם מסר תצהיר שקר למבקר המדינה? (צילום: דן בר דוב)

ההסתבכות החדשה: האם מסר תצהיר שקר למבקר המדינה? (צילום: דן בר דוב)

המבקר קנס את ח"כ חזן ב-5000 שקלים, על הוצאותיו שלא דווחו, המוערכות בסך של כ-25000 שקלים. אולם זו הקטנה בצרותיו של ח"כ חזן – שעלול למצוא עצמו בכלא למשך 3 שנים, אם יועמד לדין ויורשע במסירת תצהיר שקר למבקר המדינה. בסעיף 239  לחוק העונשין נקבע, כי "המוסר ביודעין תצהיר שקר לפני מי שהוסמך לקבל  את התצהיר, דינו מאסר שלוש שנים". הגשת תצהיר שאינו אמת, כדרך שעשה המועמד, היא אפוא גם עבירה פלילית על כל המשתמע מכך.

בבדיקה שערך מבקר המדינה נמצא כי לח"כ חזן, שהיה מועמד לכנסת (ונבחר כזכור במקום ה-30 בליכוד) היו הוצאות הכרוכות בניהול מערכת הבחירות עליהן לא דיווח למבקר המדינה. בניגוד לתצהיר שהגיש, חזן השקיע סכומי כסף משמעותיים בניהול קמפיין, בהדפסת שלטים, בהפצת כרטיסי ביקור, במשלוח גלויות ובחלוקת מדבקות וחולצות.

בהעדר הדיווח לא ניתן היה לערוך ביקורת על חשבונות המועמד ולא ניתן היה לבחון את סך הכנסות והוצאות ואת מקורן וחוקיותן של התרומות שקיבל ששימשו למימון הוצאות הבחירות.

חה"כ חזן טען בפני המבקר, כי הוא לא היה מודע לחובתו לדווח על ההוצאות וההכנסות שכן הייתה זו התמודדותו הראשונה בבחירות מקדימות. חזן אף הוסיף וטען כי המדובר בהוצאות שהוצאו עבורו ישירות על ידי בני משפחתו. טענתו זו נדחתה ע"י מבקר המדינה.

"אין בידי לקבל טענות אלה", כתב מבקר המדינה בדו"ח. "הודעת המועמד למבקר המדינה כמתואר, כי לא היו לו הכנסות והוצאות במסגרת מערכת הבחירות שניהל אינה משקפת את המציאות. באחריות המועמד להגיש דוח כספי שלם ונכון למבקר המדינה בו יובאו לידי ביטוי מלוא הוצאות מערכת הבחירות שנוהלה ומקורות המימון של הוצאות אלה. עוד יצוין כי קבלת תרומות בשווה כסף ותשלום הוצאות בחירות בידי אחר שלא באמצעות חשבון בנק שיוחד לבחירות המקדימות, כדרך שנעשה בקמפיין הבחירות של המועמד האמור, מנוגדים לחוק ולהנחיות. בנוסף על האמור, בהעדר מידע על המקורות ששימשו למימון ההוצאות האמורות של המועמד לא ניתן לקבוע שהתרומות שהתקבלו היו בגבולות שנקבעו בחוק הן מבחינת מקורותיהן והן מבחינת סכומן".

מבקר המדינה: דו"ח חמור (צילום: יצחק הררי)

מבקר המדינה: דו"ח חמור (צילום: יצחק הררי)

היועץ המשפטי לממשלה, שאליו הועבר הדו"ח כולו, הוא שיצטרך להכריע בעניינו של ח"כ חזן, החשוד לכאורה בעבירה פלילית.

ח"כ אורן חזן מסר בתגובה: "כח"כ צעיר וחדש, שזו לו מערכת הבחירות הראשונה אליה הצטרפתי ברגע האחרון, בכוונתי ללמוד את הדוח ולתקן את הדרוש".

בתוך כך וללא קשר החליטה היום ועדת האתיקה של הכנסת להשעות את ח"כ אורן חזן לחודש ימים מהשתתפות בישיבות מליאת הכנסת ומהשתתפות בישיבות ועדות הכנסת. החלטת הוועדה באה בעקבות סדרת תלונות שהוגשו לוועדת האתיקה נגד חה"כ חזן, בעיקר בפרשת השתלחותו בחברת הכנסת קארין אלהרר. ח"כ חזן יורשה להיכנס לאולם רק לצורך הצבעות.

ממצא בולט נוסף העלה המבקר בעניינו של השר נפתלי בנט – שנקנס בסך 30,000 שקלים. המבקר מצא כי הוצאותיו של בנט חרגו מתקרת ההוצאות שקבע חוק וההכנסות חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים חוק.

עפ"י ממצאי המבקר בנט לא ניהל את חשבונותיו לפי הוראות החוק והנחיות מבקר המדינה. "המועמד נפתלי בנט חרג מתקרת ההוצאות וההכנסות המותרת בחוק וקיבל תרומות אסורות מחמת סכומן", קבע המבקר. עפ"י הממצאים, הוצאותיו של בנט חרגו מתקרת ההוצאות שנקבעה על פי החוק. הכנסות המועמד חרגו מהאיסורים והמגבלות הקבועים בחוק. הדבר התבטא בכך שלא צירף אסמכתאות בגין שירותים שקיבל במסגרת מערכת הבחירות – ולכן לא ניתן היה לקבוע אם הסכום שציין בדוח שהגיש, שיקף נכונה את התמורה הראויה בגין שירותים אלה, ואם השירותים האמורים קשורים למערכת הבחירות.

עוד קבע מבקר המדינה כי ההוצאות של בנט עבור הפריימריס – שהסתכמו בכ-1.2 מיליון שקלים, ושפנו לקהל יעד רחב ולאו דווקא לחברי המפלגה – אינן חוקיות. המבקר קבע כי מסע הפרסום של השר בנט, כמועמד בבחירות המקדימות, שימש גם את המפלגה כחלק מהתעמולה שלה בבחירות לכנסת.

המבקר קבע כי מסע הפרסום, אשר רובו המכריע מומן מכספי תורמים מחו"ל, נהגה מראש כך שיוכל לשמש הן את מערכת הבחירות של המועמד והן את מערכת הבחירות של המפלגה לכנסת. מבקר המדינה קבע כי אי הפרדה בין ההוצאות בבחירות המקדימות לבין מימון הבחירות לכנסת היא הפרה של הוראות החוק וההנחיות הרלוונטיות וכי היא מנוגדת לתכלית החקיקה ועלולה ליצור פגיעה של ממש בעקרון השוויון בין המפלגות.

ח"כ לשעבר משה פייגלין, שהתמודד מול בנימין נתניהו על ראשות הליכוד, נקנס בסך של 10,000 שקלים.

הוצאות מערכות הבחירות המקדימות של פייגלין הסתכמו ביותר ממיליון שקלים, כאשר הגירעון שלו הגיע ליותר מ-400,000 שקל. הוא חרג מהחוק בהכנסות שגייס – הדבר התבטא בכך שקיבל תרומות בסכום העולה על המותר. עוד נמצא כי הוא לא ניהל את חשבונותיו על פי החוק והנחיות מבקר המדינה – ובין השאר לא צירף אסמכתאות כנדרש וכן כיסה גירעון ממערכת הבחירות הקודמת שלא בהתאם להוראות החוק.

ממצאים חמורים מעלה המבקר בפרק הדן ב"שימוש  במשאבי התעשייה האווירית לצורך הבחירות המקדימות" – הדן בעניינו של השר חיים כץ. בפרק זה נכתב בין השאר כי לפי דוח רשות החברות הממשלתיות נצפו עובדים מגיעים לקלפיות בכלי רכב המוצמדים לעובדי החברה. ההגעה לקלפיות הייתה בכל פעם בקבוצות קטנות של 10-5 עובדים. כמו כן צוין בדוח הרשות כי הנחיית מנהל הרשות מ-29.12.14 כלל לא נמסרה לעובדי תע"א ולמנהליה.

ביום הבחירות המקדימות בליכוד ביקרו עובדי משרד מבקר המדינה בקלפיות השונות. 10 מ-115 הקלפיות ברחבי הארץ שימשו גם קלפיות אזוריות, אשר בהן היה רשאי כל חבר מפלגה להצביע, ללא קשר למקום מגוריו. שתיים מתוך עשר הקלפיות האזוריות מוקמו בסמוך למשרדי התעשיה האווירית ולמפעליה. בחלק מהקלפיות, ובייחוד בקלפיות האזוריות האמורות, נצפו מצביעים רבים שהם עובדי התעשיה האווירית. מהתצפיות וכן משיחות שקיימו עובדי משרד מבקר המדינה עם חלק ממצביעים אלה הועלה כי הגעתם לקלפיות ממקום עבודתם הייתה מתוזמנת, וכי הסעתם לקלפיות והחזרתם לתע"א באמצעות כלי הרכב האמורים הוסדרו מראש.

מבקר המדינה, השופט בדימוס יוסף שפירא, קורא למחוקק להחיל אחריות פלילית גם על מי שהיה מופקד על נכסי ציבור, שבהם נעשה שימוש פסול בבחירות מקדימות – בדומה לנקבע לגבי הבחירות לכנסת והבחירות לרשויות המקומיות.

פרק אחר – "תרומות בשווה כסף" – מתייחס בין השאר, לשרה מירי רגב. מדובר בסוגיה עקרונית – קבלת מוצרים ושירותים לצורך מערכת הבחירות, כך שלא ניתן לקיים פיקוח על ערכה של התרומה ועל זהות התורם ולא ניתן לקבוע את חוקיותה.

השרה רגב דיווחה על תרומות בשווה כסף בסכומים ניכרים, המהווים כ-20% מסך הכנסותיה, בגין מוצרים ושירותים אותם קיבלה ואשר מומנו ישירות ע"י תורמים מכספם. אמנם במסגרת הדוח הכספי של המועמדת ניתן גילוי לעצם קיומן של תרומות בשווה כסף ונרשמו הוצאות כנגד תרומות אלה, אך מהאסמכתאות שצורפו לא ניתן לבחון אם התרומות עמדו בגבולות שנקבעו בחוק, לרבות מבחינת מקורן ושווין. בהמשך להערות הביקורת, היא הציגה תיעוד נוסף ממנו ניתן היה בחלק מהמקרים ללמוד על שווי התרומות ועל זהות התורמים ולאמת את חוקיותן.

המבקר החליט הפעם להסתפק באזהרה בלבד בלי סנקציה כספית.

לדו"ח מצורפים גם נתונים על התרומות שקיבלו המועמדים לתפקיד יו"ר מפלגה ונתונים על התרומות שקיבלו מועמדים לתפקיד חבר כנסת. ממצא מעניין, אם כי לא חדש, הוא שראש הממשלה, בנימין נתניהו, קיבל את כל תרומותיו – בסך 1,081,011 שקלים – מחו"ל. מן הארץ לא קיבל נתניהו אפילו תרומה של שקל אחד.

המבקר מצא כי המועמדים לראשות המפלגות – שמעון אור, אורי אריאל, זהבה גלאון, דני דנון ובנימין נתניהו – קיימו את הוראות החוק ואת הנחיות מבקר המדינה. בביקורת חשבונותיהם של המועמדים נפתלי בנט ומשה פייגלין נמצאו, כאמור, ליקויים בנוגע לקיום הוראות החוק וההנחיות.

דוחות שליליים וקנסות נגזרו גם על המועמדים אבי וורצמן, ניסן סלומיאנסקי, ושמעון ריקלין מהבית היהודי; השרה גילה גמליאל, וז'קי לוי מהליכוד; אראל מרגלית ואיילת ורבין נחמיאס ממפלגת העבודה.

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | סגור לתגובות

"אנחנו פועלים בסוריה מעת לעת למנוע הפיכתה לחזית נגדנו"

ראש הממשלה בנימין נתניהו מודה לראשונה בקולו, כי ישראל פועלת בסוריה כדי למנוע את הפיכתה לחזית טרור חדשה. ראש הממשלה אמר זאת היום, בוועידת הגליל השמינית שהתקיימה בהיכל התרבות בעכו.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בועידת הגליל בעכו. (צילום - קובי גדעון/לע''מ)

ראש הממשלה בנימין נתניהו בועידת הגליל בעכו. (צילום - קובי גדעון/לע''מ)

"הייתה לי שיחה ממושכת עם הנשיא פוטין", אמר נתניהו. "אני חושב שהיום מבינים היטב את החשיבות של הנסיעה למוסקבה לפני כמה שבועות, כדי להבטיח שהאינטרסים שלנו לא יתנגשו. אנחנו פועלים בסוריה מעת לעת למנוע הפיכתה לחזית נגדנו, חזית טרור שנייה נגדנו שאיראן מנסה לבנות בגולן. אנחנו גם פועלים, כמובן, למנוע העברת נשק קטלני במיוחד מסוריה ללבנון, ואת זה נמשיך לעשות. אחרי השיחה אתמול, אני אומר לכם, את זה נמשיך לעשות. אבל היה חשוב מאוד שנמנע התנגשות בין כוחות צה"ל לבין כוחות הצבא הרוסי, והתיאום הזה הוא חשוב למטרה הזאת והוא נעשה ברוח טובה, בקשר ישיר ובלתי אמצעי שיש היום בין רוסיה לישראל".

על השתתפותו אתמול, בוועידת האקלים בפריז, אמר ראש הממשלה כי נפגש עם למעלה ממאה ממנהיגים מרחבי העולם. "מתארים את ישראל כמדינה מבודדת, מוקעת, מנותקת – לא יכול להיות יותר הפוך מזה", אמר נתניהו. "הייתה לי בעיה בוועידה הזאת, בעיית לוח זמנים. לא היה לי זמן לבקש עם עשרות, עשרות של בקשות להיפגש, אבל נפגשתי.

ראש הממשלה סיפר גם על פגישתו עם ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי ועם מנהיגים אחרים: "הוא דיבר איתי באריכות על איך אנחנו ממשיכים את שיתוף הפעולה בין ישראל לבין הודו, מדינה של מיליארד ורבע בני אדם. אם אתם חושבים שהוא הקצה את הזמן לשיח בנושאים שנוהגים אצלנו לדבר, לא על זה הוא דיבר. הוא דיבר איתי על כלכלה, על ביטחון, על סייבר, על שיתוף פעולה מדעי, חקלאות, מים – וכמוהו מנהיגי אפריקה, כמוהו ראש ממשלת יפן, כמוהם מנהיגים מכל היבשות, מאוסטרליה ועד דרום אמריקה, כולם, מנהיגים ערביים.

נתניהו המשיך וטען כי ישראל מבוקשת ע"י מדינות העולם בשל ניסיונה והידע שלה במאבק נגד הטרור ונגד האסלאם הקיצוני ובחדשנות שלה. "הם באים לדבר איתנו בכל התחומים הללו כמקור של ידע, כמקור של ניסיון, כמקור של חדשנות, בכל התחומים, והדבר הזה כמובן חובק גם את כל טכנולוגית העתיד, את הסטארט-אפים שלנו שיצא להם שם דבר, את היתרון שלנו בחקלאות, ברפואה, במדעי החיים, במאבק במדבור, בטיפול, כפי שאמרתי, במים. אין תחום אחד שלא מעניין את המדינות הללו שבו אין לישראל מה להציע, ולכן הם באים אלינו. ישראל היא שם דבר בעולם".

בהתייחסו לנושא הפלסטיני אמר נתניהו כי הבעיות בנושא זה קיימות במיוחד, עם חלק מהממסד של האיחוד האירופי. "יש לנו ויכוח בנושא הפלסטינים עם חלק מהמדינות. חלק מהן אכן מתעניינות בזה, במיוחד מספר מדינות במערב אירופה והממסד של האיחוד האירופי, שהחליט לסמן מוצרים שלנו. התגובה שלי הייתה: אנחנו מקפיאים, משעים את הדיבור בנושא הפלסטינים אתכם, כי אתם פשוט מנותקים. יש נתק מסוים, הם חושבים שהסכסוך שלנו עם הפלסטינים הוא סכסוך טריטוריאלי – הוא לא סכסוך על טריטוריה, זה היה נפתר מזמן. זה סכסוך על עצם קיומנו, על עצם קיומה של מדינת ישראל בגבולות כלשהם, מדינת לאום של העם היהודי בגבולות כלשהם".

על היחסים עם ארה"ב אמר נתניהו: "מי שתיאר או מי שציפה שהיחסים שלנו יקרסו – אנשים היום מבינים שזו טעות יסודית".

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | סגור לתגובות

פשטות עילאית

אנדרש שיף - צילום: Yutaka Suzuki

מלא שמחה קונדסית ושקיפות נהדרת צייר אנדרש שיף את השלד הברור של משחקי הקידות, הגינונים והניגודים הנושאיים בסונטה במי במול מז'ור (הוב' 52) של היידן. על רקע זעקות הרמקולים הרועמים של אנשי ההפגנה נגד מתווה הגז ושרשרת השיעולים הרועמים וצקצוקי הפלאפונים, בכל קטעי הדממה החרישיים – ניהל האמן הדגול שיח אישי עם הפסנתר. הכול זרם בחופשיות כשכל צליל בנגינתו של שיף הוא בבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה. לא היה בנגינתו אפילו שביב התרפקות סנטימנטלית אלא רק עיצוב של ניגודי פתע בדינמיקה בין פורטה לפיאניסימו חרישי פתאומי. הפרק האיטי היה מהורהר ומלא עומק – היידן מלא אור שלא הכרנו. ומיד אחריו חזר שיף לצייר את השלווה הנינוחה של החיים על גדות הדנובה. הזרימה הטבעית – הן הקישוטים והסלסולים והן הבלטת הנושא הראשי בבסים – הכול דומה שהיה במקומו מקדמת דנא. היידן קצבי מלא הומור ובהיר – ועם זאת איש חצר כבד גינונים. שיף לא נרתע לנגן את החזרות כשכל אחת מוסיפה נדבך לדרמה. להלכה יצירה "פשוטה" שיכול לנגן כל תלמיד מתחיל. בדיעבד – אחת הסונטות הקשות לביצוע.

הסונטה בדו מינור פרי עטו של בטהובן (אופ' 32) נחשבת בצדק לאתגר וירטואוזי כמעט בלתי נכבש. בקצב מנוקד דרמטי של סינקופה פתח את פרק המאסטוזו (מכובד) ולאחריו הגיעו האטות מכוונות שנועדו להדגיש את הכרומטיות של המרווחים הצפופים המהווים קַדמה מכינה לנושא הסוער שמגיע אחריו. שיף דווקא גרס סגנון של "סערה מפורטת" ומבוארת למשעי – היינו בלי לחרוג אפילו לרגע מסגנון הנגינה הוורבאלית של "דבר דבר דבור על אופניו". דווקא את הסערה ניגן בסגנון נינוח בהבליטו בעיקר את הנושא בבסים שביד שמאל. ברוגע ובשלווה כמעט סטואית ובעיקר בפשטות עילאית ניגן את הפרק האדג'יו האיטי שנשמע מלא חיות וצליל זוהר – גם ברדתו מפורטה פתאומי לדממה חרישית עדיין היה כל צליל בנגינתו מלא חיות. ומיד אחרי התפילה והדיאלוג המרתק בין שתי הידיים חזר שיף לימי וינה העליזים ומלאי החן והריקוד. לאחר התהוללות קצרה בנשף המחולות חזר בטהובן מלא הכאב והזעם המיוסר – כשיד שמאל "מבשלת" בהדרגה את המתח הקודר העולה של המוטיב הריתמי, וימין הבהירה עונה לה בווריאציות אותן ניגן שיף בשקיפות חלומית. בפיאניסימו מצמרר מלווה בקריאותיה של דפני ליף נחתם ביצוע מופתי לסונטה.

דומה שהבלטת התבונה הקונטרה-פונקטית הבאכית המאפיינת דווקא את הסונטה ברה מז'ור של מוצרט (ק' 576) זכתה לביצוע מלא קסם בפרשנותו של שיף שהפך את מוצרט מילד חסר דאגות למלחין חכם ומרתק. בעיקר בלט בנגינתו הסגנון הוורבאלי הרצ'יטטבי.

את הסונטה בסי במול מזו'ר של שוברט (ד' 960) – אתגר רב תעוזה לאורך 40 דקות – ניגן שיף כשכול צליל מלא משמעות ומתח גדוש חשמל. את הפרק האיטי ניגן בליריות מדובבת ובזרימה כשצלילי נגינתו "מתאדים" ומיד ממשיכה התפילה החרישית לפרק מהיר מלא יצריות וקצב מחול סוחף. כל פרק נבע בנביעה הכרחית מקודמו. הדגשים על הפעמה הבלתי צפויה תרמו לבניית המתח. הירידה הפתאומית מפורטה צלול לאפסי צליל – הייתה כובשת. ובעיקר היה זה שוברט לא "מרוח" – אלא בנוי בקווים ארוכים עם אחדות ניגודים בין השמחה היצרית לתוגה והכיסופים.

כהדרן ניגן שיף ביצוע חלומי של "נושא ווריאציות" במי במול מז'ור של שומאן ואת הנושא מתוך וריאציות גולדברג של באך. ניכר בו שלו היה הקהל קצת יותר סבלני היה מעניק לו הדרנים לתוך הלילה. אלא שהקהל הישראלי שהיה טרוד בתלאות היציאה מהחנייה בכיכר המבוצרת בשלטים – אצה לו דרכו. וחבל על החמצת ההזדמנות הנדירה להאזין עוד קצת לענק רוח צנוע – יהודי גאה שיש לו העוז להילחם באנטישמיות ההונגרית. ובעיקר – אמן שיש לו העוז לנגן פרשנות אנאליטית וחכמה גם אם היא לא תמיד דרה בכפיפה אחת עם נפלאות הבראוורה השטחית. מפגש עם מוסיקאי שיש לו העוז לנגן בפשטות עילאית – פשטות שהיא פרי עמל מורכב של ניתוח אנאליטי מעמיק ומודעות לכל תו וצליל.

פורסם בקטגוריה מוזיקה, תרבות | סגור לתגובות

השב"כ ומשטרת ש"י – התקדמות בפיענוח פרשיית טרור יהודי

התחרות בין ערוצי התקשורת להיות הראשונים לפרסום הביאה הערב (ראשון) לדבר עבירה על צו איסור פרסום. בתום חקירה מאומצת של השב"כ, החטיבה יהודית בשב"כ, היחידה לפשיעה לאומנית במחוז ש"י, בליווי פרקליטות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה, חלה לאחרונה פריצת דרך משמעותית שככל הנראה תביא לפיצוח פרשיות הטרור שכונו "תג מחיר" בשנים האחרונות. משטרת ישראל מחוז ש"י הוציאה הבוקר צו איסור פרסום גורף על כל פרטי החקירה, בו נאסר בין השאר גם לפרסם את עובדת דבר החקירה המתקיימת ואת קיומו של הצו. אלא שערוץ 10 החליט הערב לפרסם את דבר החקירה והוסיף וציין כי "מדובר בהתפתחות דרמטית". ואכן, בזרועות הביטחון קיימת אופטימיות זהירה כי הפעם יצליחו לאסוף די ראיות שיתגבשו לכתבי אישום לגבי הפשעים שבוצעו כלפי פלסטינים. גורמי משטרה סרבו להתייחס לנושא העברה על צו איסור הפרסום, אישרו לפרסם אודות פרשיה ביטחונית המתנהלת כעת, אך ציינו כי יש בידיעה שפרסמו ערוצי הטלוויזיה משום פרסום דברים שחלקם אינם נכונים בעליל. מפאת צו איסור הפרסום נמנע ממגפון לפרסם גם איזה חלק איננו נכון במכלול מה שפורסם.

הלהיטות לפרסם - ערוץ 10 (צילום מסך)

הלהיטות לפרסם - ערוץ 10 (צילום מסך)

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , , | סגור לתגובות

נתניהו ופוטין סיכמו על הידוק שיתוף הפעולה ביניהם

ראש הממשלה, בנימין נתניהו, ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין סיכמו להעמיק את שיתוף הפעולה בין ישראל לרוסיה, על סמך לקחי התקרית, בה הופל מטוס ה"סוחוי" הרוסי ע"י הטורקים. מחר ייפגשו קצינים בכירים של צה"ל וצבא רוסיה, כדי להמשיך את השיחות על העמקת התיאום. כך סיכמו ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא רוסיה ולדימיר פוטין, בפגישה שקיימו בשולי ועידת האקלים בפאריס.

נתניהו ופוטין בפגישתם היום (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

נתניהו ופוטין בפגישתם היום (צילום: עמוס בן גרשום/לע"מ)

"הייתה לי עכשיו שיחה חשובה מאוד עם הנשיא פוטין", אמר ראש הממשלה בתום פגישתו עם פוטין. "סיכמנו להעמיק את התיאום בינינו כדי למנוע תקלות ולעשות את זה בהיקף רחב. אני חושב שכל אזרחי ישראל היום מבינים, לאור האירועים של הימים האחרונים בגבול טורקיה, מה החשיבות העצומה למדינת ישראל בנסיעה שלי למוסקבה ובקשרים הרצופים הללו עם נשיא רוסיה. מחר גם קצינים בכירים של צה"ל והצבא הרוסי ייפגשו כדי להמשיך את המדיניות הזו".

בפתח פגישתם של השניים אמר ראש הממשלה לנשיא פוטין: "אני חושב שאירועי הימים האחרונים מוכיחים את חשיבות התיאום בינינו. מנגנוני התיאום הצבאיים שלנו, הניסיונות שלנו לשתף פעולה, על מנת למנוע תאונות וטרגדיות מיותרות. אני מאמין שהצלחנו, זה חשוב".

ראש הממשלה הביע תקווה כי ישראל ורוסיה תוכלנה לראות עין בעין בכל הנושאים האסטרטגיים.  "אני רוצה להבטיח לך שאנו מאמינים שיש ביכולתנו לשתף פעולה בצורה טובה מאוד על הקרקע ובאוויר, כך שלא נייצר את הבעיות שחווינו. אני שבע רצון מהעובדה שהצבאות שלנו הקפידו לתאם זה עם זה וימשיכו לעשות זאת. אני חושב שזה סימן לפתיחות ולהצלחה של היחסים בין ישראל לרוסיה, היחסים בינינו", אמר נתניהו.

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין השיב בדברי ברכה לחג החנוכה. "ישנן התפתחויות דרמטיות רבות, בהן התפתחויות דרמטיות ברמה הגלובלית", אמר. "אך ארצה להתחיל בדברי ברכה לרגל חג החנוכה הקרב. זהו חג טוב ומלא אור שמסמל את הניצחון של האור על פני החושך ואני מקווה מאוד שאותו הדבר יקרה תמיד ביחסים הבינלאומיים".

פוטין הביע את שביעות רצונו מההתקדמות של היחסים הבילטראליים. "הרשה לי לציין שהמנגנון שנוצר ביוזמתך, שמבוסס על קשרים בין הצבאות כדי למנוע תאונות כתוצאה מההתפתחויות הדרמטיות באזור, פועל בצורה יעילה. ויש התפתחויות בינינו גם בתחומים אחרים".

מעבר לכך, נפגש ראש הממשלה עם עשרות מנהיגים מרחבי העולם. עם הנשיא אובמה נפגש לשיחת מסדרון קצרה והלין בפניו על המשך ההסתה מצד הרשות הפלסטינית, המתדלקת את מעשי הטרור. עוד נפגש נתניהו עם ראש ממשלת הודו, נרדנרה מודי; עם ראש ממשלת יפן, שינזו אבה; עם ראש ממשלת קנדה החדש, ג'סטין טרודו; ראש ממשלת אוסטרליה, מלקולם טרנבול; ועם מנהיגים מאירופה כנשיא צרפת פרנסוא הולנד, קאנצלרית גרמניה אנגלה מרקל, ראש ממשלת בריטניה דייוויד קאמרון ואף עם הנסיך צ'רלס, שאותו הזמין לבוא ולבקר בירושלים. נתניהו שנפגש במסגרת הצילום הקבוצתי של מנהיגי המדינות, גם עם אבו מאזן, לחץ את ידו – אולם השניים לא שוחחו מעבר ללחיצת הידיים הזאת שנעשתה במסגרת הפרוטוקות והנימוס.

"מעמדה של ישראל מאוד איתן", אמר היום נתניהו. "אנשים מחפשים את הקרבה איתנו. הם מבינים שישראל היא כוח אזורי גדול וגם כוח עולמי גדול בטכנולוגיה, בסייבר. אין אחד כמעט שלא דיבר איתי על כך, וגם מבינים שאנחנו יכולים לעזור במלחמה בטרור ובאסלאם הקיצוני. זה דבר חזק, זה דבר אמיתי, זה דבר שבא לידי ביטוי ברצון של מנהיגים רבים, מאוסטרליה ועד בכלל, לדבר עם ישראל, לשתף פעולה עם ישראל.

"אני בצילום הקבוצתי. יש פרוטוקול. חשוב שהעולם יראה שאנחנו מוכנים תמיד לדבר, אבל מצד שני אין לי שום אשליות לגבי אבו מאזן", אמר נתניהו. "שוחחתי על כך עם הנשיא אובמה, בשיחה שהייתה לנו תוך כדי הליכה במסדרונות כאן, ואמרתי לו שחלק מרכזי בטרור זה ההסתה, ואבו מאזן חייב להפסיק את ההסתה שלו ואת השקרים שהוא מפיץ לגבי המדיניות שלנו בהר הבית. הנשיא אובמה אמר לי שהוא מתכוון לשוחח עם אבו מאזן על כך שהוא מסכים איתי שהדבר הזה חייב להיפסק".

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, מדיני-פוליטי | סגור לתגובות

רצח מוחמד אבו חדיר: שני קטינים הורשעו, הכרעת דינו של בן חיים נדחתה

בית המשפט המחוזי בירושלים קבע הבוקר (שני) כי יוסף בן חיים (30) הנאשם המרכזי ברציחת הנער מוחמד אבו חדיר ביולי 2014, ביצע את המעשה אך בשלב זה לא יורשע בשל חוות דעת פסיכיאטרית שהגישו פרקליטיו אשר אוחיון ועו"ד חן הולנדר. מדובר בחוות דעת המעידה על מצבו הנפשי ולשם כך נקבע דיון נוסף שיערך בעוד 20 יום בהם יוכל בית המשפט ללמוד את חוות הדעת בדבר כשירותו הנפשית של בן חיים לעמוד לדין בבית המשפט. השופטים יעקב צבן, רפי כרמל ורבקה פרידמן-פלדמן קבעו פה אחד כי שני הקטינים שהשתתפו במעשה הורשעו ברצח.
ה"רצון לנקום הערבי התגבש אצל הנאשמים", קבעו השופטים וציינו במפורש כי בן חיים "הוא היוזם והדוחף והוא זה ששלל את האפשרות להסתפק בפעולות קודמות ושאף לנקמה של ממש, נטילת נפש". שני הקטינים הנוספים, י' ו- א' בני ה16 הורשעו בעבירות רצח; חטיפה לשם רצח כש-י' הורשע גם עבירות של ניסיון חטיפה לשם כליאה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש וכן ניסיון הצתה. בטרם דחיית מועד הכרעת דינו של בן חיים, בית המשפט קבע כי ההחלטה של בן חיים לבצע את החטיפה והרצח קיבלה ביטוי מעשי "ראשית, במעשה הכנה – שינוי חזות, הצטיידות בכלי רכב, אזיקונים, לום, דלק ומצית. שנית, איתור קורבן מתאים, שנבחר כי הוא עלול להיות שהיד, ומכאן שאין מדובר במחשבה מקרית או ספונטנית של השלושה. שלישית, מעשה חטיפה אלים. רביעית, לחץ מתמשך על גרונו של הקורבן לאורך דקות ארוכות. חמישית, שימוש בלום על-ידי נאשם 1 (בן חיים), חבטות עזות בראשו של הקורבן, שפיכת דלק על גופו והצתתו". בהכרעת דינם קבע הרכב השופטים מפורשות כי "השלושה יצאו למסע נקמה כשבן חיים היה ה"נחוש מכולם". "הוא הכתיב את אופי הפעולה, קבע כי יש ליטול נפש והשניים האחרים הסכימו עמו. החל מחצות הלילה הם היו ביחד כל העת וגם אם נאשם 3 ישב ברכב בשעת הכאת המנוח ובזמן הצתתו, הוא (בן חיים) היה בזירת העבירה ונטל חלק בתוכנית העבריינית. נאשם 2 עמד ליד הקורבן, שפך עליו דלק ובוודאי ובוודאי שהיה לו חלק בתוכנית העבריינית והקטלנית". בית המשפט מסכם סופית קובע כי "על סמך כל האמור לעיל, יש לקבוע כי נאשם מס' 1 (בן חיים) ביצע העבירות המיוחסות לו בכתב האישום: רצח; חטיפה לשם רצח; ניסיון חטיפה לשם כליאה, תקיפה הגורמת חבלה של ממש; ניסיון הצתה".

נרצח באכזריות חייתית - מוחמד אבו חדיר

נרצח באכזריות חייתית - מוחמד אבו חדיר

עם זאת, בית המשפט שקיבל מהסנגורים את חוות הדעת הפסיכיאטרית על מצבו הנפשי של בן חיים לפני מספר ימים, בחר לעיין בה היטב ובלבד שלא יינתן לפרקליטים לטעון בעליון על עיוות המדק וקבע כי "בניגוד להתנהלות תקינה וראויה, הוכנה חוות דעת מטעם נאשם 1 על מצבו הנפשי ימים ספורים בלבד טרם מתן הכרעת הדין. למרות זאת אנו נמנעים, בשלב זה, מהרשעת נאשם 1 ועניין זה יידון בהמשך".
בפתח דבריהם אמרו השופטים כי למרות כל זאת, הרי שהתייחסותם להודאת בן חיים במיוחס לו היא כי "הוא הודה בכל מעשיו". בית המשפט ציין זאת על סמך שכבר בעת חקירתו בשב"כ הודיע פרקליטו "שאומנם הנאשם 1 לא יכול היום באמת לזכור כל הפרטים אך מקבל אחריות על המעשה באופן כללי, קשה לו מאוד לחזור לזה, אך הוא מקבל שכל הדברים שנאמרו על ידו בחקירותיו, יש לנו מנדט להתנהל על-פי הדברים האלה ולא לחלוק עליהם". בכך בעצם קבעו השופטים כי יקשה מאוד על הסניגוריה לטעון כי מרשם איננו יכול להישפט בשל מצבו הנפשי".

זוועת הרצח
מכתב האישום והכרעת הדין עולה תיאור מזעזע של 3 מפלצות שביקשו לבצע ובצעו מעשה התעללות ורצח בחף מפשע, רק עקב עובדת היותו ערבי. על פי כתב האישום, ב-1 ביולי השנה, על רקע חטיפתם של הנערים נפתלי פרנקל, גיל-עד שער ואייל יפרח, שנחטפו ונרצחו בפיגוע לאומני, יצאו הבגיר ואחד הקטינים ל"פעולת נקם" בחפים מפשע, במסגרתה ניסו לחטוף את מוסא ז'לום, בן 7.5 משועפט, מידיה של אמו בשעה שהלכה בעיר עם ילדיה הקטינים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ופגעו פיזית בקטין ובאמו. בהמשך אותו לילה, ניסו השניים לשרוף מכוניות של ערבים בשכונת צור באהר. למחרת היום ב-1 ביולי בעת שהיו בחנותו של בן חיים אמר להם בן חיים כי עליהם לבצע פיגוע נקם נוסף. הם הבינו ודיברו על ה אפשרות לחטוף ערבי ולרצחו. כדי להסוות זהותם היהודית וכלקח, ביקש נאשם י' מבן חיים שייתן לו עדשות מגע במקום משקפיים וזה סיפק לשני הנערים, י' ו-א' 3 עדשות מגע. הם התכוננו לפעולת הרצח וסיכמו כי הקטינים ילבשו בגדים אשר ישוו להם חזות חילונית או ערבית, קבעו סימנים מוסכמים ושימוש בשמות ערביים. א' ובן חיים נסעו לבתו של בן חיים בהתנחלות "אדם" ולאחר מכן נפגשו שלושתם כששני הקטנים החליפו בגדים והסירו כיפות. בשלב זה החלו השלושה בנסיעה למצוא קורבן. במהלך הנסיעה נאשמים י' ו-א' 3 ירדו מדי פעם מהרכב כדי לאתר כזה, הם עברו באזור שער שכם, ואדי ג'וז, שם ראו ילדים בני 10, נאשם 3 אף שוחח עם אחד מהם וחזר לרכב. השלושה המשיכו בחיפוש אחר קורבן ואף נעצרו ליד קבוצת ילדים, שוחחו עמם, אך החליטו שאין בידם למצות את ניסיון החטיפה נגד ילדים אלה, ואחר כך התווכחו והביעו כעס על שלא ביצעו את החטיפה. בסביבות השעה 02:00 נסעו שלושת הנאשמים לבית חנינא לאתר קורבן מתאים, קנו משקאות אנרגיה וסיגריות, המשיכו לתור אחר קורבן. במהלך הנסיעה בן חיים פסל אפשרות לחטוף אדם מבוגר. בהמשך הבחינו הנאשמים בנער מחמד אבו חדיר, כשהוא לבדו, ואז י' ו-א' ירדו מהרכב במטרה לחוטפו, בן חיים המשיך בנסיעה במטרה להגיע אליהם. תוך כך הבחין בן חיים בקורבן פוטנציאלי אחר, אך זה נעלם, ואז בשעה 03:45 הבחינו השלושה שוב במחמד אבו חדיר. י' ו-א' ירדו מהרכב, שוחחו עמו כדי לוודא שהוא ערבי ומשזה החל לחשוד, הכה א'. מחמד החל לצעוק, אך י/ ו-א' משכו אותו בכוח לעבר הרכב כש-א' סוכר את פיו. א' נכנס לרכב בו נהג בן חיים, כשהוא מושך אחריו את מחמד הקורבן בכוח עם י'. הקורבן ניסה להתנגד, אך הנאשמים נאבקו בו, הקורבן החל לזעוק מרה ואף בעט בראשו של א'. הנאשמים התגברו על התנגדותו ו-א' הצליח לסגור את דלת הרכב. בן חיים נעל מיד את דלתות הרכב ופתח בנסיעה מהירה לכיוון יער ירושלים. מחמד המשיך להילחם על חייו, א' המשיך לאחוז בו ו-ב' עלה על מחמד בגופו, שוב סכר את פיו. בשלב זה צעק בן חיים צעק אל א': "תגמור אותו". א' נענה לקריאה וחנק את הקורבן בהחזיקו בגרוגרתו והמשיך לחנוק את מחמד בכך שלחץ בכוח על צווארו עם מרפקו, כשידו השנייה דוחפת את המרפק. הוא התעייף , י' סייע לו בכך שלחץ על מרפקו של א'.
בשלב זה מחמד חדל מניסיונותיו לצעוק, הכרתו התערפלה עד שאבדה. סמוך ליער ירושלים אמר פנה בן חיים ל-י' שהביע חשש ממעשה נרצח עצמו, ואמר לו כי אם אינו מסוגל לכך, אינו חייב להשתתף בפעולות לקטילת חייו של מחמד ולשריפתו.
בשעה 04:00 לערך הגיעו שלישית הרוצחים לתוך יער ירושלים, י' יצא מהרכב ואז ראשו של מחמד נשמט מחוץ לכלי הרכב והוא השמיע קולות חרחור. י' נכנס חזרה לרכב, הסב מבטו מגופו של מחמד וממעשי חבריו. א' שהיה מותש מהמאמץ אמר לבן חיים כי ידיו כואבות וכי הוא עצמו ו-י' עושים את כל העבודה, והוא אינו עושה דבר. בתגובה ביקש בן חיים להעביר לידיו את הלום, הניפו והכה בראשו של מחמד שתי מכות כשהוא צועק: "זה בשביל משפחת פוגל וזה בשביל שלהבת פס". מהמכות שתת דם מראשו של מחמד ושני כתמי דם פשטו על כובעו. בן חיים משך את גופו של מחמד מחוץ לרכב, בעט בו שלוש פעמים בשביל שלושת הנערים שנחטפו ונרצחו ואז הוא הסביר ל-י' כי עליהם לשרוף את הקורבן. י' וא' שפכו דלק מהבקבוקים על כל גופו של מחמד שהיה מחוסר הכרה ולאחר מכן הצית בן חיים את גופו של מחמד באמצעות מצית. מחמד אבו חדיר נשרף למוות בעודו מחוסר הכרה.
לאחר הזוועה הזו נסעו השלושה לגן סאקר, בן חיים יצא מהרכב עם גיטרה והתרחק מעט בעוד -א' ו-י' שרפו את נעלי הקורבן ואת הלום. השלושה נסעו לחניון סמוך, ניקו את הרכב, לקחו חלק מבגדיהם ושרפו אותם. לאחר מכן נסעו הנאשמים לביתו של בן חיים בהתנחלות אדם, שם ניגנו בגיטרות והלכו לישון.

עושים מאיתנו צחוק - חוסין אבו חדיר (צילום מסך)

עושים מאיתנו צחוק - חוסין אבו חדיר (צילום מסך)

חוסין אבו חדיר: "עושים צחוק. הדם שלי נשרף"

אביו של מחמד, חוסיין אבו חדיר, זעם ואמר אחרי ההחלטה בבית המשפט: "הפשע הזה לא יכול לחכות בבית המשפט שנה וחצי ויומיים לפני הוא מביא חוות דעת שהוא משוגע. איפה הוא היה לפני שנה? אני מפחד שבית המשפט יזכה אותו. כמו שאמר קהלת שלכם, הכל הבל הבלים. אני פוחד שיצאו עוד בן דוד כאלה אם בית המשפט לא מרתיע. אני רוצה שיהרסו את הבתים שלהם כדי שאנשים אחרים לא יעשו כזה דבר, כמו ששרפו את מוחמד. אנחנו לא ישנים מאז ששרפו אותו". לדבריו, משפחתו איבדה תקווה למשפט הוגן. "אין אמון במערכת המשפט. אם זה נשאר ככה, אין אמון. למה מחכים? חודשיים בין בית משפט לבית משפט? זה צחוק, עושים צחוק. הדם שלי נשרף עכשיו, אני לא יכול לדבר אפילו. הדם שלי נשרף מבית המשפט".

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, בטחוני, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , | סגור לתגובות

"מוות לאשכנזים" ו"היטלר חי" – גרפיטי בבית שמש

כתובות נאצה התגלו הבוקר (ראשון) מתחת לגשר ברחוב נהר הירדן פינת רחוב רבי מאיר בעל הנס בבית שמש. "מוות לאשכנזים", "היטלר חי", וצלב קרס, רוססו בכתובת הגרפיטי במעבר המשמש את תלמידות בית ספר "מגן אבות"- בנות בית שמש. משטרת בית שמש פתחה בחקירה.
חבר הנהלת עיריית בית שמש ישעיה ארנרייך, מחזיק תיק החינוך גינה הבוקר בחריפות את המקרה ואמר כי ריסוס כתובות הנאצה מעיד על שפלות תהומית של ידיים זדוניות, שניסו לפגוע במרקם העדין של האוכלוסיות בעיר. "המקרה ראוי לכל הוקעה ועל המשטרה להביאם לדין, אמר חבר ההנהלה והורה לשלוח צוותים עירונים להסרת הכתובות מהמקום".

צילום דודי גלויברמן - חדשות לפני כולם

צילום דודי גלויברמן - חדשות לפני כולם

צילום: דודי גלויברמן - חדשות לפני כולם

צילום: דודי גלויברמן - חדשות לפני כולם

צילום: דודי גלויברמן - חדשות לפני כולם

צילום: דודי גלויברמן - חדשות לפני כולם

פורסם בקטגוריה א, אקטואליה, בארץ, חדשות בארץ, פליליים | עם התגים , , , , | סגור לתגובות

לא מוכנים גם לשתי מעלות יותר

המטריות האדומות בתנועה - צילום: עמית מנדלזון

מארסיי זה לא פאריז ובמארסי דווקא כן התקיימה מחאה פעילה של מעל 1000 איש, שהחליטו לייצר שרשרת אנושית באורך של 2.5 קיומטרים מהנמל הישן ועד לארמון הלונגשום. הסלוגן הוא +2 מעלות בשום פנים ואופן לא. וזv במחאה על החלטת וועידת האקלים להקל על חייהם של מגלגלי הכספים על חשבון הסביבה ולהעלות את המינימום שנקבע לצורך מאבק בהתחממות כדור הארץ בעוד שתי מעלות.

השרשרת בשדירת הלונגשום - צילום: עמית מנדלזון

כמובן שיתכן מאוד שבוועידה הבאה יעלו את הגבול הזה שוב כי ממשלות לא ממש רוצות להתמודד עם אפקט החממה והתחממות כדור הארץ. הן עסוקות בלוודא שהעשירים יהיו עוד יותר עשירים וייהי מה.

הם לא כל כך גדולים, אנחנו אלו שעל הברכיים, צילום: עמית מנדלזון

הציבור במארסי לא אוהב את זה, למעשה הטענה היא  כי 20 שנה של וועידות חוזרות ונשנות בנושא האקלים הניבו ברברת אין סופית ושום החלטה לפעילות. סתם דיונים וביזבוז זמן וכסף כדי למרוח את הציבור.

נכנסים לכיכר - צילום: עמית מנדלזון

המחאה בנושא נאסרה בפאריז בטענה על מצב חירום. גם במארסי היו נסיונות לסיכול ההתארגנות, רק שבמארסי לא היו מספיק תירוצים. והשרשרת האנושית יצאה לדרך בצורה די מסורבלת תוך כדי שהם משתדלים לא להפר את תנאי הרשיון ולהימנע מלעצור את התנועה ולעצור כמו ילדים טובים בכל רמזור להולכי רגל כדי לאפשר למכוניות לעבור.

גיבור היום - כדור הארץ - צילום: עמית מנדלזון

ולמרות הכל, השרשרת המרשימה החלה להימתח מהנמל הישן וסיימה בקצה השני של מרכז העיר כשעשר מטריות אדומות סימבוליות מועברות מסוף השרשרת לתחילתה.

כמו ילדים טובים על המדרכה - צילום: עמית מנדלזון

מעין ריקוד הורה אחד ענק – וידאו: עמית מנדלזון

האם למישהו שם למעלה זה מזיז , בטוח שלא, לא הנושא ולא המפגינים כי ממתי אנשי איכות הסביבה הזיקו למישהו? ואם הם אינם מזיקים אז למה לטרוח?

האחרונים מגיעים ליעד - צילום: עמית מנדלזון

פורסם בקטגוריה איכות הסביבה, אירופה, בעולם, חברה וסביבה, מחאה | עם התגים , , , , , , , , | 5 תגובות

בצריכה מתמדת: חדש על המדף

נעלי הבית של DEARFOAMS

המותג השיק ליין של נעלי בית חדשות לחורף. בצד מספר דגמים מצומצם לגברים, יש כצפוי מגוון רחב לנשים. כלומר, אתן יכולות לבחור בין נעלי בית בסגנון מוקסינים, סירה, כאשר חלקן גבוהות מעל הקרסול ואילו אחרות פתוחות מאחור; ויש כמובן מבחר של צבעים והדפסים. אנחנו ניסינו נעלי בית בסגנון סירה ובצבע שחור, והן התגלו כנוחות במיוחד. המידה מתאימה, הנעל עוטפת את כף הרגל בזכות הגמישות שלה. רק לאלו לא היתה סוליה משמעותית, כך שהן פחות מתאימות לאלו שצריכים תמיכה מסיבית יותר.

79-179 שקלים. להשיג במגה ספורט, ורטהיימר ספורט, את, המשביר לצרכן, פפאיה, H&O ואפרודיטה.

צילום: יח"צ

מטריות של תיק התיקים

הרשת הזו עוסקת, כפי שאפשר להבין מהשם שלה, בתיקים. אבל כמו הרבה חנויות אחרות, ברגע שמתחילים הגשמים, אפשר למצוא בהן גם מטריות. המבחר אינו מפתיע – גדולות שיכולות לשמש כמקל הליכה בצד מטריות מתקפלות, עם עיצובים שנעים בין הבנאלי לבין היצירתי. אנחנו ניסינו מטריה מתקפלת, צבעונית, עם דוגמאות של פרחים. העיצוב מתאים יותר למבוגרות לטעמנו מאשר לצעירות; בכל הקשור לאפקטיביות שלה, היא מרגישה חזקה יותר מהמקובל בתחום. אבל עדיין לא היינו מאתגרים אותה עם סופה רוחות משמעותית; לא נולדה המטריה שיכולה להתמודד עם איתני הטבע כשהם מחליטים להופיע במלואם.

59-99 שקלים, להשיג בסניפי הרשת.

צילום: יח"צ

מרקיות של נעמן

כלים אישיים לאכילת מרק – מה שהיה פעם צלחת מרק והפך במרוצת השנים למרקיה – הן דבר נפוץ במחוזותינו. אבל מרקיות חביבות כמו אל ושהשיקה הרשת לא ראינו הרבה זמן. הן עוצבו בצורת דלעת, יש להן מכסה והן נמכרות בצבעים לבן או כתום. הן גדולות מספיק כדי להכיל מנה אישית מכובדת, והכלי אמנם מתחמם אבל אם המרק אינו חם מדי, אפשר גם לקחת אותו לסלון. הבעיה העיקרית היא באחסון ש למספר כלים בארון – הצורה גורמת לכך שהם תופסים לא מעט מקום.

49.9 שקלים. להשיג בסניפי הרשת.

צילום: שחר תמיר

כרבולית של אירופלקס

כמו מרקיות כך גם כרבוליות – לקחו מוצר ותיק כמו צלחת מרק או שמיכה, שינו קצת את הצורה ואת השם, והרי לכם מוצר חדש. זה לא רק הקונספט, גם הביצוע עשוי כבר להיות בנאלי – אין כרבולית היום שלא עשויות מבד פליז, שהתגלה בתור הבד הנעים ביותר שאפשר להתכרבל בו. אבל יש משהו בכל זאת בכרבוליות החדשות של הרשת: ההדפס המזכיר במשהו פרוות נמר/זברה, מצליח לתת טוויסט מדליק לשמיכה הנפוצה. הגודל שלה, אגב, הוא 127X152 ס"מ. מתאים לזוג בגודל סטנדרטי.

139 שקלים, להשיג בסניפי הרשת.

צילום: יח"צ

כוס חליטה של Arcosteel

היבואנית של המותג, חברת מילניום מרקטינג, השיקה ליין של מוצרים לשתייה חמה. אחד המוצרים הוא ספלים עם מסננת ומכסה, כך שאפשר לחלוט בה עלים לתה, מבלי שהמים מתקררים במעט בכלל תוך כדי. ראינו כבר מוצרים דומים בעבר, אבל זה הצליח להתחבב עלינו במיוחד; זה ההתאמה המדוייקת של המסננת לכוס, העובדה שנוח לשתות בה, וגם הצבע נעים.

29 שקלים. להשיג ב-Arcosteel Kitchen ובחנויות מובחרות.

צילום: אפרת אשל

פורסם בקטגוריה חדשות כלכלה, כלכלה, צרכנות | עם התגים , | סגור לתגובות

השולטן

השולטן נתניהו הראשון - יותם נבין

פורסם בקטגוריה בארץ, מדיני-פוליטי | תגובה אחת