Skip to content

היועץ המשפטי יקיים היום דיון בפרשת נתן אשל: האם לפתוח בחקירה פלילית

המגמה – להכריע כבר השבוע בנושא. הצוות יעיין בעדויות שכבר התקבלו בנציבות שירות המדינה. ייבדק גם חשד, שאשל הטריד מינית לכאורה את העובדת, אך מדובר בעדויות שמיעה בלבד. בינתיים שכרה העובדת ר' עורך דין, והיא צפויה להעיד השבוע בנציבות

היועץ המשפטי יקיים היום דיון בפרשת נתן אשל: האם לפתוח בחקירה פלילית

המגמה – להכריע כבר השבוע בנושא. הצוות יעיין בעדויות שכבר התקבלו בנציבות שירות המדינה. ייבדק גם חשד, שאשל הטריד מינית לכאורה את העובדת, אך מדובר בעדויות שמיעה בלבד. בינתיים שכרה העובדת ר' עורך דין, והיא צפויה להעיד השבוע בנציבות

המגמה – להכריע כבר השבוע בנושא. הצוות יעיין בעדויות שכבר התקבלו בנציבות שירות המדינה. ייבדק גם חשד, שמדובר בהטרדה מינית לכאורה של העובדת, אך מדובר בעדויות שמיעה בלבד. בינתיים שכרה העובדת ר' עורך דין, והיא צפויה להעיד השבוע בנציבות

מאת צבי זינגר

היועץ המשפטי יהודה וינשטיין יקיים היום (יום א') בלשכתו דיון, שבו תיבדק השאלה האם לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, נתן אשל. זאת, לנוכח העדויות שהצטברו לפיהן ביצע אשל, לכאורה, גם מעשים של הטרדה מינית נגד העובדת ר'.

בדיון  ישתתפו, בין השאר, פרקליט המדינה משה לדור, עו"ד רז נזרי והמשנה לפרקליט המדינה, שי ניצן.

ייקרא למסור גרסתו. נתן אשל

בינתיים, שכרה העובדת ר' עורך דין, והיא צפויה להעיד השבוע בנציבות, לאחר שסירבה בימים האחרונים למסור עדות. גם ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, נתן אשל, ייקרא, כנראה, כבר השבוע למסור את גירסתו.

אמנון אברמוביץ', פרשן ערוץ 2, חשף ב"אולפן שישי" כי באגף החקירות של נציבות שירות המדינה ייבדק חשד שאשל, ראש לשכת ראש הממשלה, הטריד מינית וביצע מעשה מגונה ב-ר', עובדת הלשכה.

על פי הדיווח של אברמוביץ', בידי החוקרים של נציבות שירות המדינה, ישנן גם עדויות לפיהן בחלק מן המקרים מדובר לכאורה בהטרדה מינית של נתן אשל נגד ר' – אולם מדובר בעדויות שמיעה בלבד. על פי כמה מהעדויות, אשל צילם לכאורה בעיקר את רגליה של ר'. לפי אחת העדויות הוא צילם אותה גם מתחת לחצאית. אולם לעדויות אלה, שהן עדויות שמיעה כאמור, אין ככל הידוע סיוע של עדות ישירה. ההערכה היא שכל עוד ר' תימנע מלמסור עדות, קשה יהיה לבסס את העדויות האלה. בשלב זה, יודגש, לא ביססו החוקרים ראיות המפלילות את אשל.

המגמה היא לעשות מאמץ ולסיים מהר ככל האפשר את הטיפול בפרשה – כדי לגבש המלצה, אולי אפילו עד סוף השבוע. אם יתברר שמדובר בעבירות פליליות לכאורה, יורה היועץ המשפטי לממשלה למשטרה לפתוח בחקירה. גם אם יסתמן כי מדובר בעבירה פלילית לכאורה – יהיה צורך להחליט איזה סוג של עבירה יש לייחס לאשל.

המגמה – להכריע כבר השבוע בנושא. הצוות יעיין בעדויות שכבר התקבלו בנציבות שירות המדינה. ייבדק גם חשד, שמדובר בהטרדה מינית לכאורה של העובדת, אך מדובר בעדויות שמיעה בלבד. בינתיים שכרה העובדת ר' עורך דין, והיא צפויה להעיד השבוע בנציבות

מאת צבי זינגר

היועץ המשפטי יהודה וינשטיין יקיים היום (יום א') בלשכתו דיון, שבו תיבדק השאלה האם לפתוח בחקירה פלילית נגד ראש הסגל במשרד ראש הממשלה, נתן אשל. זאת, לנוכח העדויות שהצטברו לפיהן ביצע אשל, לכאורה, גם מעשים של הטרדה מינית נגד העובדת ר'.

בדיון  ישתתפו, בין השאר, פרקליט המדינה משה לדור, עו"ד רז נזרי והמשנה לפרקליט המדינה, שי ניצן.

ייקרא למסור גרסתו. נתן אשל

בינתיים, שכרה העובדת ר' עורך דין, והיא צפויה להעיד השבוע בנציבות, לאחר שסירבה בימים האחרונים למסור עדות. גם ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, נתן אשל, ייקרא, כנראה, כבר השבוע למסור את גירסתו.

אמנון אברמוביץ', פרשן ערוץ 2, חשף ב"אולפן שישי" כי באגף החקירות של נציבות שירות המדינה ייבדק חשד שאשל, ראש לשכת ראש הממשלה, הטריד מינית וביצע מעשה מגונה ב-ר', עובדת הלשכה.

על פי הדיווח של אברמוביץ', בידי החוקרים של נציבות שירות המדינה, ישנן גם עדויות לפיהן בחלק מן המקרים מדובר לכאורה בהטרדה מינית של נתן אשל נגד ר' – אולם מדובר בעדויות שמיעה בלבד. על פי כמה מהעדויות, אשל צילם לכאורה בעיקר את רגליה של ר'. לפי אחת העדויות הוא צילם אותה גם מתחת לחצאית. אולם לעדויות אלה, שהן עדויות שמיעה כאמור, אין ככל הידוע סיוע של עדות ישירה. ההערכה היא שכל עוד ר' תימנע מלמסור עדות, קשה יהיה לבסס את העדויות האלה. בשלב זה, יודגש, לא ביססו החוקרים ראיות המפלילות את אשל.

המגמה היא לעשות מאמץ ולסיים מהר ככל האפשר את הטיפול בפרשה – כדי לגבש המלצה, אולי אפילו עד סוף השבוע. אם יתברר שמדובר בעבירות פליליות לכאורה, יורה היועץ המשפטי לממשלה למשטרה לפתוח בחקירה. גם אם יסתמן כי מדובר בעבירה פלילית לכאורה – יהיה צורך להחליט איזה סוג של עבירה יש לייחס לאשל.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן