Skip to content

יחודשו מכירות דירות הדיור הציבורי לזכאים

ההחלטה התקבלה על ידי שר האוצר, יאיר לפיד ושר הבינוי והשיכון, אורי אריאל. ההחלטה תובא לאישור קבינט הדיור. בדיור הציבורי ישנן כיום כ-61 אלף דירות המאוכלסות בדיירים זכאים

יחודשו מכירות דירות הדיור הציבורי לזכאים

ההחלטה התקבלה על ידי שר האוצר, יאיר לפיד ושר הבינוי והשיכון, אורי אריאל. ההחלטה תובא לאישור קבינט הדיור. בדיור הציבורי ישנן כיום כ-61 אלף דירות המאוכלסות בדיירים זכאים

שר האוצר, יאיר לפיד ושר הבינוי והשיכון, אורי אריאל, החליטו על חידוש מכירת דירות הדיור הציבורי לזכאים המתגוררים בהן בהנחות משמעותיות. החלטה זו תובא לאישור קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר.

מטרת המהלך היא מציאת פתרונות לכל זכאי הדיור הציבורי. הרווח ממכירת הדירות יוקצה כולו לטובת קרן הדיור הציבורי שתנוהל במשרד הבינוי והשיכון. הקרן תקצה כספים לרכישת דירות חדשות עבור זכאים הנזקקים לכך ותסייע להגדלת הסיוע לשכר דירה ריאלי לשאר הזכאים לדיור. הזכאות תקבע לפי הקריטריונים הקבועים בחוק והסיוע בשכר הדירה יוגדל.

הרווח מהמכירות יועבר לקרן הדיור הציבורי. מאהל ארלוזרוב (צילום: נוי כרמל)
הרווח מהמכירות יועבר לקרן הדיור הציבורי. מאהל ארלוזרוב (צילום: נוי כרמל)

בדיור הציבורי ישנן כיום כ-61 אלף דירות המאוכלסות בדיירים זכאים. החלטת השרים נועדה לאפשר לזכאי הדיור הציבורי לרכוש את הדירה בה הם מתגוררים עתה בעלות נמוכה ועל ידי כך לשפר את מצבם ומעמדם הכלכלי והחברתי.

הדרך היחידה לממש חלום

יאיר לפיד
יאיר לפיד

שר האוצר, יאיר לפיד: "מכירת דירות הדיור הציבורי לדייריהן היא הדרך היחידה של אותם אנשים לממש את חלום הדירה ולהפוך את המקום בו חיו כל חייהם לביתם, לא רק למעשה אלא באופן רשמי. דחיית יישומו של החוק פגעה פגיעה מהותית באפשרות של אותם דיירים לממש את זכותם ואני שמח כי הצלחנו לשנות זאת".

 

 

 

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל. להצביע על הנושאים עליהם כבר יש הסכמה (צילום: אתר הכנסת)
אורי אריאל

מובילים מהפכה

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל אמר על התכנית: "המהפכה שאנו מובילים כעת בתחום הדיור הציבורי תיתן פתרונות לדיור ציבורי או סיוע בשכר דירה ריאלי לזכאים. הם יוכלו לרכוש נכס שיהיה באחריותם ובבעלותם המלאה וכך נשפר את מעמדם הכלכלי והחברתי. חידוש מכירת הדירות היא מתן הזדמנות לדיירים לצאת לעצמאות. הדיירים לא יהיה תלויים עוד בדירה של הדיור הציבורי, אלא בעצמם".

שר האוצר, יאיר לפיד ושר הבינוי והשיכון, אורי אריאל, החליטו על חידוש מכירת דירות הדיור הציבורי לזכאים המתגוררים בהן בהנחות משמעותיות. החלטה זו תובא לאישור קבינט הדיור בראשותו של שר האוצר.

מטרת המהלך היא מציאת פתרונות לכל זכאי הדיור הציבורי. הרווח ממכירת הדירות יוקצה כולו לטובת קרן הדיור הציבורי שתנוהל במשרד הבינוי והשיכון. הקרן תקצה כספים לרכישת דירות חדשות עבור זכאים הנזקקים לכך ותסייע להגדלת הסיוע לשכר דירה ריאלי לשאר הזכאים לדיור. הזכאות תקבע לפי הקריטריונים הקבועים בחוק והסיוע בשכר הדירה יוגדל.

הרווח מהמכירות יועבר לקרן הדיור הציבורי. מאהל ארלוזרוב (צילום: נוי כרמל)
הרווח מהמכירות יועבר לקרן הדיור הציבורי. מאהל ארלוזרוב (צילום: נוי כרמל)

בדיור הציבורי ישנן כיום כ-61 אלף דירות המאוכלסות בדיירים זכאים. החלטת השרים נועדה לאפשר לזכאי הדיור הציבורי לרכוש את הדירה בה הם מתגוררים עתה בעלות נמוכה ועל ידי כך לשפר את מצבם ומעמדם הכלכלי והחברתי.

הדרך היחידה לממש חלום

יאיר לפיד
יאיר לפיד

שר האוצר, יאיר לפיד: "מכירת דירות הדיור הציבורי לדייריהן היא הדרך היחידה של אותם אנשים לממש את חלום הדירה ולהפוך את המקום בו חיו כל חייהם לביתם, לא רק למעשה אלא באופן רשמי. דחיית יישומו של החוק פגעה פגיעה מהותית באפשרות של אותם דיירים לממש את זכותם ואני שמח כי הצלחנו לשנות זאת".

 

 

 

שר הבינוי והשיכון אורי אריאל. להצביע על הנושאים עליהם כבר יש הסכמה (צילום: אתר הכנסת)
אורי אריאל

מובילים מהפכה

שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל אמר על התכנית: "המהפכה שאנו מובילים כעת בתחום הדיור הציבורי תיתן פתרונות לדיור ציבורי או סיוע בשכר דירה ריאלי לזכאים. הם יוכלו לרכוש נכס שיהיה באחריותם ובבעלותם המלאה וכך נשפר את מעמדם הכלכלי והחברתי. חידוש מכירת הדירות היא מתן הזדמנות לדיירים לצאת לעצמאות. הדיירים לא יהיה תלויים עוד בדירה של הדיור הציבורי, אלא בעצמם".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן