מרחיבים אפשרויות לניהול אישי של קופת גמל

פורסמה טיוטת תקנות שתאפשר לחוסכים לנהל בעצמם כספים שנצברו לפני פרישה מעבר למיליון שקל; כספי עמיתים שפרשו ומקבלים יותר מקצבה בסיסית; כספים שניתן למשוך בסכום חד-פעמי (סכום הוני); כספים שהפקידו קיבוצים ומושבים

מרחיבים אפשרויות לניהול אישי של קופת גמל

פורסמה טיוטת תקנות שתאפשר לחוסכים לנהל בעצמם כספים שנצברו לפני פרישה מעבר למיליון שקל; כספי עמיתים שפרשו ומקבלים יותר מקצבה בסיסית; כספים שניתן למשוך בסכום חד-פעמי (סכום הוני); כספים שהפקידו קיבוצים ומושבים

פרופ' עודד שריג.
פרופ' עודד שריג.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, פרסם היום טיוטת תקנות המרחיבה את אפשרויות החיסכון בקופת גמל בניהול אישי של החוסך.

כיום ניתן לנהל באופן עצמאי רק חלק קטן של החסכונות לפנסיה. טיוטת התקנות תאפשר לחוסכים לנהל בעצמם גם:

• כספים שנצברו לפני פרישה מעבר למיליון שקל;
• כספי עמיתים שפרשו ומקבלים יותר מקצבה בסיסית;
• כספים שניתן למשוך בסכום חד-פעמי (סכום הוני);
• כספים שהפקידו קיבוצים ומושבים.

השקעה במדדים

בנוסף לסכומים אלו, שמותנים בצבירה מינימאלית, אפשר לנהל עצמאית את כלל החיסכון הפנסיוני אם ההשקעה היא במדדים, כלומר כאשר ניהול ההשקעה איננו מערב בחירה של ניירות ערך ספציפיים אלא רק בחירה של מסלולי השקעה בהתאם לטעמיו של החוסך. במקביל, מאפשרת הטיוטה, בתנאים מסוימים, השקעה גם בפיקדונות מובנים, באופציות, בחוזים עתידיים ובאג"ח לא סחירות.

הגברת התחרות

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרופ' עודד שריג: "הרחבת מעורבות החוסכים בניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלהם היא אבן דרך נוספת בהגברת התחרות בשוק חיסכון הפנסיוני. אגף שוק ההון ימשיך לפעול למען הרחבת פעילות חוסכים בהחלטות השקעה הנוגעות לעתידם הפנסיוני".

פרופ' עודד שריג.
פרופ' עודד שריג.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, פרסם היום טיוטת תקנות המרחיבה את אפשרויות החיסכון בקופת גמל בניהול אישי של החוסך.

כיום ניתן לנהל באופן עצמאי רק חלק קטן של החסכונות לפנסיה. טיוטת התקנות תאפשר לחוסכים לנהל בעצמם גם:

• כספים שנצברו לפני פרישה מעבר למיליון שקל;
• כספי עמיתים שפרשו ומקבלים יותר מקצבה בסיסית;
• כספים שניתן למשוך בסכום חד-פעמי (סכום הוני);
• כספים שהפקידו קיבוצים ומושבים.

השקעה במדדים

בנוסף לסכומים אלו, שמותנים בצבירה מינימאלית, אפשר לנהל עצמאית את כלל החיסכון הפנסיוני אם ההשקעה היא במדדים, כלומר כאשר ניהול ההשקעה איננו מערב בחירה של ניירות ערך ספציפיים אלא רק בחירה של מסלולי השקעה בהתאם לטעמיו של החוסך. במקביל, מאפשרת הטיוטה, בתנאים מסוימים, השקעה גם בפיקדונות מובנים, באופציות, בחוזים עתידיים ובאג"ח לא סחירות.

הגברת התחרות

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, פרופ' עודד שריג: "הרחבת מעורבות החוסכים בניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלהם היא אבן דרך נוספת בהגברת התחרות בשוק חיסכון הפנסיוני. אגף שוק ההון ימשיך לפעול למען הרחבת פעילות חוסכים בהחלטות השקעה הנוגעות לעתידם הפנסיוני".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן