אל על הקטינה את ההפסד החציוני בשני אחוזים

ברבעון השני של השנה הרוויחה אל על 3.7 מיליון דולר. בחציון הראשון של השנה הפסידה אל על 28.8 מיליון לעומת הפסד של 29.4 מיליון דולר בחציון הראשון ב-2012. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-47.8 מיליון דולר, לעומת כ- 14.1 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההון של החברה, נכון ל-30 ביוני, הסתכם בכ-107 מיליון דולר

אל על הקטינה את ההפסד החציוני בשני אחוזים

ברבעון השני של השנה הרוויחה אל על 3.7 מיליון דולר. בחציון הראשון של השנה הפסידה אל על 28.8 מיליון לעומת הפסד של 29.4 מיליון דולר בחציון הראשון ב-2012. תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-47.8 מיליון דולר, לעומת כ- 14.1 מיליון ברבעון המקביל אשתקד. ההון של החברה, נכון ל-30 ביוני, הסתכם בכ-107 מיליון דולר

הרווח הנקי של אל על ברבעון השני של השנה הסתכם ב-3.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-6.1 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2012. ההפסד הנקי בחציון של שנת 2013 הסתכם ב-28.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 29.4 מיליון דולר באותה התקופה אשתקד – ירידה של 2%.

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-47.8 מיליון דולר. לעומת כ- 14.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. התזרים במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 128.3 מיליון דולר.

מטוס 737 של אל על. מקווים שתוצאות הרבעון השלישי והחגים בספטמבר ישפרו את התוצאות הכלכליות
מטוס 737 של אל על. מקווים שתוצאות הרבעון השלישי והחגים בספטמבר ישפרו את התוצאות הכלכליות

ה-EBITDA (רווח לפני ריבית מיסים פחת והפחתות) של אל על ברבעון השני של 2013 הסתכם בכ-31.9 מיליון דולר, לעומת כ-29.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב -2012. ה-EBITDA של אל על במחצית הראשונה של השנה הסתכם לכ-20.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA בסך של כ 33.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות רבעון שני 2013

תוצאות חציון ראשון של שנת 2013

נתונים נוספים

יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר נכון ליום 30 ביוני 2013 הסתכמו לסך של 121.9 מיליון דולר. יצוין כי במחצית הראשונה, של שנת 2013, החברה השקיעה כ-75 מיליון דולר ברכוש קבוע, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה ובנוסף למימון מקדמות על חשבון מטוסי 737-900 חדשים, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-42.1 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-45.6 מיליון דולר, בעיקר למימון רכישת רכוש קבוע.

ההון של החברה, נכון ליום 30 ביוני, 2013 הסתכם בכ-107 מיליון דולר.

 אליעזר שקדי מנכ"ל אל על. ב-2014 נפעיל Short Haul.(צילום: ארן דולב)
אליעזר שקדי מנכ"ל אל על. ב-2014 נפעיל Short Haul.(צילום: ארן דולב)

צעדי התייעלות

"החברה עוסקת ברציפות בהתאמת הפעילות לסביבה העסקית והמשיכה בצעדי ההתייעלות. ברבעון השני של שנת 2013 הגדילה החברה את היצע המושבים ב- 7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, תוך שמירה על רמת הוצאות דומה ומצבת כוח אדם קטנה יותר. ייעול התפעול של מטוסי החברה הביא לשיעור תפוסה של כ- 82.4%", מסביר אליעזר שקדי מנכ"ל אל על.

"רווח ותזרים חיוביים"

לדברי שקדי, "החברה מציגה רווח ותזרים חיובי, תוך המשך ביצוע של תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים על קניית מטוסים חדשים מדגם 737-900 כחלק מעסקה לרכישת 6 מטוסים הכוללת גם אופציה ל-2 נוספים. מטוס 737-900 הראשון מעסקה זו ייכנס לשירות באל על באוקטובר 2013. החברה הגיעה להסכמי מימון בתנאים אטרקטיביים בסכום של כ- 190 מיליון דולר לרכישת מטוס 737-900

אסטרטגיה: עוברים לפעילות במתכונת טווח קצר (Short Haul)

שקדי מדגיש, כי ברבעון השני המשיכה החברה בפיתוח התכנית האסטרטגית, כמענה למגמות בשווקים העולמיים ובענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמים הפתוחים), ומגבשת תחילת פעילות במתכונת Short Haul על ידי 5 מטוסים מדגם 737-800 ביעדים אשר ייקבעו ויפורסמו על ידי הנהלת החברה, וזאת כדי לפעול במתכונת זו לא יאוחר מלו"ז עונת הקיץ לשנת 2014. "המשך התכנית האסטרטגית במוקדי פעילות נוספים אושרה, ומימושה יושלם בשנה זו ויבוא לידי ביטוי בשנת 2014".

הוגדל שיעור המדינה בהוצאות הביטחון

במסגרת ההסכם שהושג עם משרד האוצר והממשלה עם חתימת הסכם השמיים הפתוחים, החל מה- 1.5.13 הוגדל שיעור המדינה בהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות. המשך ההסכם ייושם ככל הנראה במהלך שנת 2013 או בתחילת 2014, עם קיום התנאים המתאימים בהסכם.

קרן פימי

"קרן פימי הודיעה לחברה על הארכת התקופה להשלמת התנאים לביצוע העסקה ב- 45 יום נוספים, שיסתיימו ב- 29.8.13, תוך ציון כי התקדמות המו"מ להסכם עבודה קיבוצי חדש, איטית,, מציין שקדי ומוסיף: "אני מקווה כי אנשי החברה מודעים לחשיבות הנושא . אני מצפה מנציגות עובדי אל על לגלות אחריות ולפעול באופן מידי על מנת לגבש הסכם עבודה חדש אשר, בין השאר, יאפשר את כניסתה של קרן פימי להשקעה באל על, את צמיחתה של החברה ואת ההתמודדות עם שמיים פתוחים והתחרות הגוברת".

"במשך הרבעון השני של 2013 השקענו סכום של כ-30 מיליון דולר ברכישת מטוסים וציוד, ובמקביל פרענו התחייבויות פיננסיות בהיקף של כ-21 מיליון דולר. תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת עלה לרמה של כ-48 מיליון דולר ברבעון, נתון שהינו הגבוה ביותר מזה 3 שנים, והמייצג בחלקו את ההכנסות מראש מהם נהנתה החברה לקראת עונת הקיץ", מסביר ניסים מלכי סמנכ"ל הכספים של החברה.

מימון עסקת רכישת המטוסים

כחלק מפעולות החברה בתחום הפיננסי למימון מטוסים הצליחה ההנהלה להגיע להסכמי מימון עם בנק זר אשר יעניק הלוואה בסכום של 190 מיליון דולר למימון רכישת 4 מטוסי 737-900 האמורים להגיע החל מאוקטובר 2013 ועד אפריל 2014. העסקה, נשענת על ערבות הבנק לעידוד הייצוא האמריקני – אקזים, והינה בעלת אופי חדשני, וזאת כתוצאה ממהלך הנפקת הערבות בשוק ההון האמריקני תוך תקופה של שנה כתחליף להלוואה שהיא נוטלת מהבנק הזר.

"פעולת מימון זו מצביעה פעם נוספת על מעמדה המיוחד של החברה בזירה הפיננסית הבינלאומית ועל יכולתה לייצר פתרונות מימונים חדשניים ותחרותיים לאפיקי המימון הסטנדרטיים", מדגיש מלכי.

הרווח הנקי של אל על ברבעון השני של השנה הסתכם ב-3.7 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של כ-6.1 מיליון דולר ברבעון השני של שנת 2012. ההפסד הנקי בחציון של שנת 2013 הסתכם ב-28.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 29.4 מיליון דולר באותה התקופה אשתקד – ירידה של 2%.

תזרים מזומנים

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-47.8 מיליון דולר. לעומת כ- 14.1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. התזרים במחצית הראשונה של השנה הסתכם בכ- 128.3 מיליון דולר.

מטוס 737 של אל על. מקווים שתוצאות הרבעון השלישי והחגים בספטמבר ישפרו את התוצאות הכלכליות
מטוס 737 של אל על. מקווים שתוצאות הרבעון השלישי והחגים בספטמבר ישפרו את התוצאות הכלכליות

ה-EBITDA (רווח לפני ריבית מיסים פחת והפחתות) של אל על ברבעון השני של 2013 הסתכם בכ-31.9 מיליון דולר, לעומת כ-29.7 מיליון דולר ברבעון המקביל ב -2012. ה-EBITDA של אל על במחצית הראשונה של השנה הסתכם לכ-20.7 מיליון דולר, בהשוואה ל-EBITDA בסך של כ 33.1 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.

תוצאות רבעון שני 2013

תוצאות חציון ראשון של שנת 2013

נתונים נוספים

יתרות המזומנים, שווי המזומנים ופיקדונות לזמן קצר נכון ליום 30 ביוני 2013 הסתכמו לסך של 121.9 מיליון דולר. יצוין כי במחצית הראשונה, של שנת 2013, החברה השקיעה כ-75 מיליון דולר ברכוש קבוע, בהתאם לתכנית ההשקעה הרב-שנתית של החברה ובנוסף למימון מקדמות על חשבון מטוסי 737-900 חדשים, פרעה הלוואות שוטפות בסך של כ-42.1 מיליון דולר וקיבלה הלוואות בסך של כ-45.6 מיליון דולר, בעיקר למימון רכישת רכוש קבוע.

ההון של החברה, נכון ליום 30 ביוני, 2013 הסתכם בכ-107 מיליון דולר.

 אליעזר שקדי מנכ"ל אל על. ב-2014 נפעיל Short Haul.(צילום: ארן דולב)
אליעזר שקדי מנכ"ל אל על. ב-2014 נפעיל Short Haul.(צילום: ארן דולב)

צעדי התייעלות

"החברה עוסקת ברציפות בהתאמת הפעילות לסביבה העסקית והמשיכה בצעדי ההתייעלות. ברבעון השני של שנת 2013 הגדילה החברה את היצע המושבים ב- 7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, תוך שמירה על רמת הוצאות דומה ומצבת כוח אדם קטנה יותר. ייעול התפעול של מטוסי החברה הביא לשיעור תפוסה של כ- 82.4%", מסביר אליעזר שקדי מנכ"ל אל על.

"רווח ותזרים חיוביים"

לדברי שקדי, "החברה מציגה רווח ותזרים חיובי, תוך המשך ביצוע של תכנית ההשקעות, לרבות תשלומים על קניית מטוסים חדשים מדגם 737-900 כחלק מעסקה לרכישת 6 מטוסים הכוללת גם אופציה ל-2 נוספים. מטוס 737-900 הראשון מעסקה זו ייכנס לשירות באל על באוקטובר 2013. החברה הגיעה להסכמי מימון בתנאים אטרקטיביים בסכום של כ- 190 מיליון דולר לרכישת מטוס 737-900

אסטרטגיה: עוברים לפעילות במתכונת טווח קצר (Short Haul)

שקדי מדגיש, כי ברבעון השני המשיכה החברה בפיתוח התכנית האסטרטגית, כמענה למגמות בשווקים העולמיים ובענף התעופה הבינלאומי (לרבות מדיניות השמים הפתוחים), ומגבשת תחילת פעילות במתכונת Short Haul על ידי 5 מטוסים מדגם 737-800 ביעדים אשר ייקבעו ויפורסמו על ידי הנהלת החברה, וזאת כדי לפעול במתכונת זו לא יאוחר מלו"ז עונת הקיץ לשנת 2014. "המשך התכנית האסטרטגית במוקדי פעילות נוספים אושרה, ומימושה יושלם בשנה זו ויבוא לידי ביטוי בשנת 2014".

הוגדל שיעור המדינה בהוצאות הביטחון

במסגרת ההסכם שהושג עם משרד האוצר והממשלה עם חתימת הסכם השמיים הפתוחים, החל מה- 1.5.13 הוגדל שיעור המדינה בהוצאות הביטחון של חברות התעופה הישראליות. המשך ההסכם ייושם ככל הנראה במהלך שנת 2013 או בתחילת 2014, עם קיום התנאים המתאימים בהסכם.

קרן פימי

"קרן פימי הודיעה לחברה על הארכת התקופה להשלמת התנאים לביצוע העסקה ב- 45 יום נוספים, שיסתיימו ב- 29.8.13, תוך ציון כי התקדמות המו"מ להסכם עבודה קיבוצי חדש, איטית,, מציין שקדי ומוסיף: "אני מקווה כי אנשי החברה מודעים לחשיבות הנושא . אני מצפה מנציגות עובדי אל על לגלות אחריות ולפעול באופן מידי על מנת לגבש הסכם עבודה חדש אשר, בין השאר, יאפשר את כניסתה של קרן פימי להשקעה באל על, את צמיחתה של החברה ואת ההתמודדות עם שמיים פתוחים והתחרות הגוברת".

"במשך הרבעון השני של 2013 השקענו סכום של כ-30 מיליון דולר ברכישת מטוסים וציוד, ובמקביל פרענו התחייבויות פיננסיות בהיקף של כ-21 מיליון דולר. תזרים המזומנים שנבע לחברה מפעילות שוטפת עלה לרמה של כ-48 מיליון דולר ברבעון, נתון שהינו הגבוה ביותר מזה 3 שנים, והמייצג בחלקו את ההכנסות מראש מהם נהנתה החברה לקראת עונת הקיץ", מסביר ניסים מלכי סמנכ"ל הכספים של החברה.

מימון עסקת רכישת המטוסים

כחלק מפעולות החברה בתחום הפיננסי למימון מטוסים הצליחה ההנהלה להגיע להסכמי מימון עם בנק זר אשר יעניק הלוואה בסכום של 190 מיליון דולר למימון רכישת 4 מטוסי 737-900 האמורים להגיע החל מאוקטובר 2013 ועד אפריל 2014. העסקה, נשענת על ערבות הבנק לעידוד הייצוא האמריקני – אקזים, והינה בעלת אופי חדשני, וזאת כתוצאה ממהלך הנפקת הערבות בשוק ההון האמריקני תוך תקופה של שנה כתחליף להלוואה שהיא נוטלת מהבנק הזר.

"פעולת מימון זו מצביעה פעם נוספת על מעמדה המיוחד של החברה בזירה הפיננסית הבינלאומית ועל יכולתה לייצר פתרונות מימונים חדשניים ותחרותיים לאפיקי המימון הסטנדרטיים", מדגיש מלכי.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן