Skip to content

ירידה חדה של 22% במספר העסקאות בנדל"ן

הירידה החדה בעסקאות נדל"ן הייתה בכל האזורים, למעט באר שבע, בה נרשמה עלייה מתונה. את הירידה במספר העסקאות הוביל אזור ירושלים, עם ירידה של 57%, בהשוואה לחודש הקודם וירידה של 22% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד

ירידה חדה של 22% במספר העסקאות בנדל"ן

הירידה החדה בעסקאות נדל"ן הייתה בכל האזורים, למעט באר שבע, בה נרשמה עלייה מתונה. את הירידה במספר העסקאות הוביל אזור ירושלים, עם ירידה של 57%, בהשוואה לחודש הקודם וירידה של 22% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד

בחודש אוגוסט נרשמה ירידה חדה של 22% במספר העסקאות בנדל"ן, בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה לאוגוסט אשתקד נרשמה ירידה של 15%. יש לציין, כי בארבעת החודשים האחרונים נרשמת תנודתיות גבוהה במספר העסקאות. כך נמסר ממשרד האוצר.

נדל"ן. ירידה בעסקאות בכל האזורים למעט באר שבע
נדל"ן. ירידה בולטת במיוחד ברכישת דירות יד שנייה

הירידה החדה במספר העסקאות הקיפה את כל האזורים, למעט באר שבע, בה נרשמה עלייה מתונה. את הירידה במספר העסקאות הוביל אזור ירושלים, עם ירידה של 57%, בהשוואה לחודש הקודם וירידה של 22% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. ירידה זו בולטת במיוחד ברכישת דירות יד שנייה, לאחר רמת השיא שנרשמה באזור זה בחודש הקודם.

פג תוקף זכאות מענק ירושלים

סביר להניח כי העובדה לפיה בסוף חודש יולי פג תוקף הזכאות לקבלת "מענק ירושלים" לרוכשי דירה ראשונה הרוכשים דירה יד שנייה בעיר, תרמה הן לגידול החד בעסקאות בחודש יולי והן לירידה החדה בחודש אוגוסט. בהקשר זה יש לציין, כי משקל דירות יד שנייה שרכשו זוגות צעירים באזור ירושלים בחודש אוגוסט (מסך הדירות שנרכשו על ידם בחודש זה) ירד לשיעור של 43% בלבד, לעומת שיעור של 80% שנרשם בחודש יולי.

זוגות צעירים מובילים

את הירידה במספר העסקאות באוגוסט הובילו הזוגות הצעירים, עם ירידה של 30% בהשוואה לחודש הקודם. גם בפילוח זה בולט אזור ירושלים, עם ירידה של 75% במספר העסקאות, על רקע סיומו של מבצע "מענק ירושלים". האזור היחידי בו נרשם גידול ברכישות הזוגות הצעירים באוגוסט הינו אזור באר-שבע עם עלייה של 17%.

ירידה ברכישות משקיעים

רכישת דירות על ידי משקיעים ירדה בשיעור של 20% בחודש אוגוסט. משקל המשקיעים בסך העסקאות עלה ב 1.0 נקודת אחוז, בעיקר על רקע גידול במשקל המשקיעים באזור חיפה. הירידה ברכישות המשקיעים בולטת במיוחד באזורים המאופיינים ברמות מחירים גבוהות (ירידה של 36% בת"א ובאזור השרון). מנגד באזורי חיפה והצפון נרשמה ירידה מתונה, כאשר באזור טבריה אף נרשם גידול של 7 אחוזים.

מכירת דירות על ידי משקיעים רשמה ירידה של 25% בחודש אוגוסט, בדומה לשיעור הירידה בסך העסקאות בדירות יד שנייה. ירידה חדה של 64% נרשמה במכירות המשקיעים באזור ירושלים. ניתן להניח, כי ירידה זו הושפעה אף היא מסיומו של מתן "מענק ירושלים" לרוכשי דירה יד שנייה בעיר, שכן שיעור גבוה מהדירות שמכרו משקיעים בירושלים בחודשים האחרונים, נרכשו על ידי מי שהיו זכאים לקבלת המענק. 65% מהדירות שמכרו משקיעים באזור ירושלים בחודש יולי, נרכשו על ידי זוגות צעירים. בחודש אוגוסט ירד משקל זה ל-18% בלבד.

בחודש אוגוסט נרשמה ירידה חדה של 22% במספר העסקאות בנדל"ן, בהשוואה לחודש הקודם. בהשוואה לאוגוסט אשתקד נרשמה ירידה של 15%. יש לציין, כי בארבעת החודשים האחרונים נרשמת תנודתיות גבוהה במספר העסקאות. כך נמסר ממשרד האוצר.

נדל"ן. ירידה בעסקאות בכל האזורים למעט באר שבע
נדל"ן. ירידה בולטת במיוחד ברכישת דירות יד שנייה

הירידה החדה במספר העסקאות הקיפה את כל האזורים, למעט באר שבע, בה נרשמה עלייה מתונה. את הירידה במספר העסקאות הוביל אזור ירושלים, עם ירידה של 57%, בהשוואה לחודש הקודם וירידה של 22% בהשוואה לחודש המקביל אשתקד. ירידה זו בולטת במיוחד ברכישת דירות יד שנייה, לאחר רמת השיא שנרשמה באזור זה בחודש הקודם.

פג תוקף זכאות מענק ירושלים

סביר להניח כי העובדה לפיה בסוף חודש יולי פג תוקף הזכאות לקבלת "מענק ירושלים" לרוכשי דירה ראשונה הרוכשים דירה יד שנייה בעיר, תרמה הן לגידול החד בעסקאות בחודש יולי והן לירידה החדה בחודש אוגוסט. בהקשר זה יש לציין, כי משקל דירות יד שנייה שרכשו זוגות צעירים באזור ירושלים בחודש אוגוסט (מסך הדירות שנרכשו על ידם בחודש זה) ירד לשיעור של 43% בלבד, לעומת שיעור של 80% שנרשם בחודש יולי.

זוגות צעירים מובילים

את הירידה במספר העסקאות באוגוסט הובילו הזוגות הצעירים, עם ירידה של 30% בהשוואה לחודש הקודם. גם בפילוח זה בולט אזור ירושלים, עם ירידה של 75% במספר העסקאות, על רקע סיומו של מבצע "מענק ירושלים". האזור היחידי בו נרשם גידול ברכישות הזוגות הצעירים באוגוסט הינו אזור באר-שבע עם עלייה של 17%.

ירידה ברכישות משקיעים

רכישת דירות על ידי משקיעים ירדה בשיעור של 20% בחודש אוגוסט. משקל המשקיעים בסך העסקאות עלה ב 1.0 נקודת אחוז, בעיקר על רקע גידול במשקל המשקיעים באזור חיפה. הירידה ברכישות המשקיעים בולטת במיוחד באזורים המאופיינים ברמות מחירים גבוהות (ירידה של 36% בת"א ובאזור השרון). מנגד באזורי חיפה והצפון נרשמה ירידה מתונה, כאשר באזור טבריה אף נרשם גידול של 7 אחוזים.

מכירת דירות על ידי משקיעים רשמה ירידה של 25% בחודש אוגוסט, בדומה לשיעור הירידה בסך העסקאות בדירות יד שנייה. ירידה חדה של 64% נרשמה במכירות המשקיעים באזור ירושלים. ניתן להניח, כי ירידה זו הושפעה אף היא מסיומו של מתן "מענק ירושלים" לרוכשי דירה יד שנייה בעיר, שכן שיעור גבוה מהדירות שמכרו משקיעים בירושלים בחודשים האחרונים, נרכשו על ידי מי שהיו זכאים לקבלת המענק. 65% מהדירות שמכרו משקיעים באזור ירושלים בחודש יולי, נרכשו על ידי זוגות צעירים. בחודש אוגוסט ירד משקל זה ל-18% בלבד.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן