Skip to content

אורי שני מונה יועץ לקבינט הדיור וליו"ר קבינט הדיור

ימלא את התפקידים ללא שכר. מינויו אושר על ידי נציבות שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. שני אמור להתחיל את תפקידו מחר

אורי שני מונה יועץ לקבינט הדיור וליו"ר קבינט הדיור

ימלא את התפקידים ללא שכר. מינויו אושר על ידי נציבות שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. שני אמור להתחיל את תפקידו מחר

אורי שני
אורי שני

אורי שני מונה כיועץ ללא שכר לקבינט הדיור וליו"ר קבינט הדיור. מינויו של שני אושר על ידי נציבות שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. שני חתם על הסדר ניגוד העניינים שגובש על ידי הלשכה המשפטית במשרד האוצר וע"י משרד המשפטים. אורי שני אמור להתחיל את תפקידו מחר.

שר האוצר יאיר לפיד הגדיר את הטיפול במחירי הדיור כאחת ממשימותיו החשובות ביותר. שני הינו בעל ידע וניסיון רב בתחום שיכולים לסייע רבות לקידום פתרון בעיית הדיור בישראל.

באפריל השנה הודיע שר האוצר, כי הוא מבקש למנות את אורי שני ליועץ מיוחד לקבינט הדיור, ובהמשך למנותו ליו"ר חברה ממשלתית ייעודית, שתטפל בפרויקט רחב ממדים של דיור להשכרה ששני היה מהוגיו המרכזיים. לפיד ציין אז, כי אורי שני ביקש לשמש בתפקידים אלה בהתנדבות ללא קבלת שכר או כל תנאים נלווים. יחד עם זאת הבהיר שר האוצר, כי כל המהלכים הקשורים למינויו של שני יאושרו כדין על פי הנהלים הקיימים עם כל הגורמים המוסמכים.

"למשוך אנשים טובים"

שר האוצר, יאיר לפיד אמיר אז: "חלק מתפקידנו ומטרתנו היא למשוך לשירות המדינה אנשים טובים ובעלי ניסיון ולשכנע אותם לוותר על משכורות גבוהות בהרבה ועל תנאים משופרים במגזר הפרטי. לא כל שכן אורי שני, שמבקש לסייע לפרויקט הדיור בהשכרה בהתנדבות וללא כל תמורה בעבור עבודתו. אם כל אדם שמתבקש 'לבוא למילואים' בשירות המדינה יחשוש שיפתח נגדו מסע רדיפה והאשמות פופוליסטיות לא מבוססות, איש לא יסכים לבוא לעזור לנו בפרויקטים לאומיים שמטרתם להוציא מהבוץ את עגלת הכלכלה ולסייע לזוגות צעירים ולמעמד הביניים אורי שני הוא איש ערכי וחרוץ, שכבר הוכיח עצמו בפרויקטים בסדר גודל לאומי. אנחנו זקוקים לו הרבה יותר ממה שהוא זקוק לנו."

מלשכת שר האוצר נמסרה היום הבהרה בנוגע למינויו של אורי שני: "מעולם לא הייתה כוונה ולא נבחנה האפשרות למנות את אורי שני למנכ"ל החברה הממשלתית לדיור להשכרה אלא רק כיועץ ללא שכר ליו"ר קבינט הדיור ולקבינט הדיור".

אורי שני
אורי שני

אורי שני מונה כיועץ ללא שכר לקבינט הדיור וליו"ר קבינט הדיור. מינויו של שני אושר על ידי נציבות שירות המדינה והיועץ המשפטי לממשלה. שני חתם על הסדר ניגוד העניינים שגובש על ידי הלשכה המשפטית במשרד האוצר וע"י משרד המשפטים. אורי שני אמור להתחיל את תפקידו מחר.

שר האוצר יאיר לפיד הגדיר את הטיפול במחירי הדיור כאחת ממשימותיו החשובות ביותר. שני הינו בעל ידע וניסיון רב בתחום שיכולים לסייע רבות לקידום פתרון בעיית הדיור בישראל.

באפריל השנה הודיע שר האוצר, כי הוא מבקש למנות את אורי שני ליועץ מיוחד לקבינט הדיור, ובהמשך למנותו ליו"ר חברה ממשלתית ייעודית, שתטפל בפרויקט רחב ממדים של דיור להשכרה ששני היה מהוגיו המרכזיים. לפיד ציין אז, כי אורי שני ביקש לשמש בתפקידים אלה בהתנדבות ללא קבלת שכר או כל תנאים נלווים. יחד עם זאת הבהיר שר האוצר, כי כל המהלכים הקשורים למינויו של שני יאושרו כדין על פי הנהלים הקיימים עם כל הגורמים המוסמכים.

"למשוך אנשים טובים"

שר האוצר, יאיר לפיד אמיר אז: "חלק מתפקידנו ומטרתנו היא למשוך לשירות המדינה אנשים טובים ובעלי ניסיון ולשכנע אותם לוותר על משכורות גבוהות בהרבה ועל תנאים משופרים במגזר הפרטי. לא כל שכן אורי שני, שמבקש לסייע לפרויקט הדיור בהשכרה בהתנדבות וללא כל תמורה בעבור עבודתו. אם כל אדם שמתבקש 'לבוא למילואים' בשירות המדינה יחשוש שיפתח נגדו מסע רדיפה והאשמות פופוליסטיות לא מבוססות, איש לא יסכים לבוא לעזור לנו בפרויקטים לאומיים שמטרתם להוציא מהבוץ את עגלת הכלכלה ולסייע לזוגות צעירים ולמעמד הביניים אורי שני הוא איש ערכי וחרוץ, שכבר הוכיח עצמו בפרויקטים בסדר גודל לאומי. אנחנו זקוקים לו הרבה יותר ממה שהוא זקוק לנו."

מלשכת שר האוצר נמסרה היום הבהרה בנוגע למינויו של אורי שני: "מעולם לא הייתה כוונה ולא נבחנה האפשרות למנות את אורי שני למנכ"ל החברה הממשלתית לדיור להשכרה אלא רק כיועץ ללא שכר ליו"ר קבינט הדיור ולקבינט הדיור".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן