ליאורה עופר המנצחת בקרב הירושה בעופר השקעות

אחיה דורון עופר נותר עם 15% מניות וליאורה עופר תחזיק ב-51.7% מניות ובעמדת השליטה באימפריה, הנסחרת בכ-14 מיליארד שקל. דורון חויב לשלם לאחותו 250 אלף שקל הוצאות משפט

ליאורה עופר המנצחת בקרב הירושה בעופר השקעות

אחיה דורון עופר נותר עם 15% מניות וליאורה עופר תחזיק ב-51.7% מניות ובעמדת השליטה באימפריה, הנסחרת בכ-14 מיליארד שקל. דורון חויב לשלם לאחותו 250 אלף שקל הוצאות משפט

ליאורה עופר תירש את מניותיו של אביה יולי עופר. כך התירה לפרסום ביום ה' השופטת טובה סיון, סגנית נשיאת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב. השופטת קיבלה את הטענה, כי צוואתו האחרונה של יולי עופר מנובמבר 2008 היא זו שתקפה וקבעה, כי מניותיו באימפריה שהקים – עופר השקעות, יועברו לליאורה עופר ולא לאחיה דורון. ההחלטה ניתנה ב-18 בדצמבר אך רק עתה התירה השופטת טובה סיון לפרסם חלקים מההחלטה, שנמסרה בדלתיים סגורות.

ליאורה עופר. השופטת קבעה, כי היא ממשיכה את פועלו של אביה
ליאורה עופר. השופטת קבעה, כי היא ממשיכה את פועלו של אביה

עופר השקעות שולטת בבנק מזרחי טפחות יחד עם משפחת ורטהים, הנסחר בשווי של כ-10 מיליארד שקל ובחברת מלסרון (שמיזגה לתוכה את בריטיש ישראל) ענקית הנדל"ן, השולטת בכמה קניונים, הנסחרת בשווי של כ-4 מיליארד שקל.

הוריש לליאורה

הסכסוך בין האחים פרץ כאשר האב יולי עופר ז"ל הוריש בצוואתו את 36.7% מניותיו בעופר השקעות לבתו ליאורה עופר והותיר את אחיה דורון רק עם 15% ממניות החברה. כך שלליאורה עופר יהיו, בנוסף ל-15% מניות שהיו ברשותה, 51.7% מניות והיא תחזיק בעמדת השליטה בעופר השקעות. לנוכח הצוואה הגיש האח תביעה לבית המשפט, שכאמור, נדחתה על ידי השופטת סיוון.

"התלבטות והתחבטות"

בפסק הדין החלקי, שאותר לפרסום, כתבה השופטת סיוון, כי "בעת שעל בית המשפט לאשר או לפסול צוואות, קם הצורך להעמיק ולבחון, ולשוב ולהתלבט, כי ליתן תוקף למשאלתו ורצונו של מצווה באשר הוא. הדבר כרוך בהתלבטות והתחבטות שאינה פשוטה כלל".

בהקשר זה ציטטה השופטת קטעים מספרו של חשין "דמויות מבית המשפט", כמו למשל הקטע: "בצוואתו של אדם גלומים לעיתים מיטב שאיפותיו ובחירי חלומות חייו, ולעולם מלווה אותך ההרגשה העגומה, כי הנה היה אדם ואיננו, ומכל הוויתו, מכל עצמיותו, נשתיירו רק גילונות אלה"

"המנוח היה מעורב בכל תו ותג"

עוד קבעה השופטת, כי "היקף הראיות הנרחב אשר הובא בפני בהליך זה, מצביע על כי המנוח היה מעורב בכל תו ותג בעסקיו המרובים, הן בישראל והן מחוצה לה, ועם התקדמות שנותיו והיחלשותו הגופנית בדק והתלבט, כיצד ובאמצעות מי ישמר את פועלו".

על רקע זה קיבלה השופטת סיון את טענותיה של ליאורה עופר ונתנה תוקף לצוואה האחרונה של יולי עופר מנובמבר 2008 לפיה יקבל דורון עופר רק 15% מהירושה ובנוסף קבעה, כי יהיה עליו לשלם לאחותו הוצאות משפט בגובה של כ-250 אלף שקל.

בין נימוקיה קבעה השופטת, כי "הן ליאורה והן דורון עסקו בפועל בעסקי החברות, ואף מילאו תפקידים מרכזיים, לרבות כדירקטורים בחלק מהחברות. אולם, דורון, לאחר שמכר את מניותיו בחברת הספנות ומשנת 2003 פיתח בעיקר את עסקיו הפרטיים, על אך שמילא תפקידים בקבוצת יולי, בהתאם להחלטותיו של המנוח. ליאורה המשיכה לעבוד ברצף (למעט משנת 2005 ועד 2006) בקבוצת עופר.

"מחלותיו של המנוח וסיוע הקרובים לו, בסמוך למועד חתימתו על צוואת נובמבר 2008, לא פגמו בכושרו המנטאלי, וביכולתו לקבוע למי מבין שני ילדיו ברצונו להעביר את מניותיו בעופר השקעות ו/או בעופר נכנסים.

"המנוח היה כשיר"

"משקבעתי, כי המנוח היה כשיר לחתום על צוואת נובמבר 2008, וכי הוראות צוואה זו אינן תוצאה ישירה של השפעה בלתי הוגנת כטענת דורון, הרי שיש ליתן צו לקיומה של צוואת נובמבר, אשר נחתמה כדין על ידי המנוח". ובכך דחתה את תביעתו של דורון עופר.

ליאורה עופר תירש את מניותיו של אביה יולי עופר. כך התירה לפרסום ביום ה' השופטת טובה סיון, סגנית נשיאת בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב. השופטת קיבלה את הטענה, כי צוואתו האחרונה של יולי עופר מנובמבר 2008 היא זו שתקפה וקבעה, כי מניותיו באימפריה שהקים – עופר השקעות, יועברו לליאורה עופר ולא לאחיה דורון. ההחלטה ניתנה ב-18 בדצמבר אך רק עתה התירה השופטת טובה סיון לפרסם חלקים מההחלטה, שנמסרה בדלתיים סגורות.

ליאורה עופר. השופטת קבעה, כי היא ממשיכה את פועלו של אביה
ליאורה עופר. השופטת קבעה, כי היא ממשיכה את פועלו של אביה

עופר השקעות שולטת בבנק מזרחי טפחות יחד עם משפחת ורטהים, הנסחר בשווי של כ-10 מיליארד שקל ובחברת מלסרון (שמיזגה לתוכה את בריטיש ישראל) ענקית הנדל"ן, השולטת בכמה קניונים, הנסחרת בשווי של כ-4 מיליארד שקל.

הוריש לליאורה

הסכסוך בין האחים פרץ כאשר האב יולי עופר ז"ל הוריש בצוואתו את 36.7% מניותיו בעופר השקעות לבתו ליאורה עופר והותיר את אחיה דורון רק עם 15% ממניות החברה. כך שלליאורה עופר יהיו, בנוסף ל-15% מניות שהיו ברשותה, 51.7% מניות והיא תחזיק בעמדת השליטה בעופר השקעות. לנוכח הצוואה הגיש האח תביעה לבית המשפט, שכאמור, נדחתה על ידי השופטת סיוון.

"התלבטות והתחבטות"

בפסק הדין החלקי, שאותר לפרסום, כתבה השופטת סיוון, כי "בעת שעל בית המשפט לאשר או לפסול צוואות, קם הצורך להעמיק ולבחון, ולשוב ולהתלבט, כי ליתן תוקף למשאלתו ורצונו של מצווה באשר הוא. הדבר כרוך בהתלבטות והתחבטות שאינה פשוטה כלל".

בהקשר זה ציטטה השופטת קטעים מספרו של חשין "דמויות מבית המשפט", כמו למשל הקטע: "בצוואתו של אדם גלומים לעיתים מיטב שאיפותיו ובחירי חלומות חייו, ולעולם מלווה אותך ההרגשה העגומה, כי הנה היה אדם ואיננו, ומכל הוויתו, מכל עצמיותו, נשתיירו רק גילונות אלה"

"המנוח היה מעורב בכל תו ותג"

עוד קבעה השופטת, כי "היקף הראיות הנרחב אשר הובא בפני בהליך זה, מצביע על כי המנוח היה מעורב בכל תו ותג בעסקיו המרובים, הן בישראל והן מחוצה לה, ועם התקדמות שנותיו והיחלשותו הגופנית בדק והתלבט, כיצד ובאמצעות מי ישמר את פועלו".

על רקע זה קיבלה השופטת סיון את טענותיה של ליאורה עופר ונתנה תוקף לצוואה האחרונה של יולי עופר מנובמבר 2008 לפיה יקבל דורון עופר רק 15% מהירושה ובנוסף קבעה, כי יהיה עליו לשלם לאחותו הוצאות משפט בגובה של כ-250 אלף שקל.

בין נימוקיה קבעה השופטת, כי "הן ליאורה והן דורון עסקו בפועל בעסקי החברות, ואף מילאו תפקידים מרכזיים, לרבות כדירקטורים בחלק מהחברות. אולם, דורון, לאחר שמכר את מניותיו בחברת הספנות ומשנת 2003 פיתח בעיקר את עסקיו הפרטיים, על אך שמילא תפקידים בקבוצת יולי, בהתאם להחלטותיו של המנוח. ליאורה המשיכה לעבוד ברצף (למעט משנת 2005 ועד 2006) בקבוצת עופר.

"מחלותיו של המנוח וסיוע הקרובים לו, בסמוך למועד חתימתו על צוואת נובמבר 2008, לא פגמו בכושרו המנטאלי, וביכולתו לקבוע למי מבין שני ילדיו ברצונו להעביר את מניותיו בעופר השקעות ו/או בעופר נכנסים.

"המנוח היה כשיר"

"משקבעתי, כי המנוח היה כשיר לחתום על צוואת נובמבר 2008, וכי הוראות צוואה זו אינן תוצאה ישירה של השפעה בלתי הוגנת כטענת דורון, הרי שיש ליתן צו לקיומה של צוואת נובמבר, אשר נחתמה כדין על ידי המנוח". ובכך דחתה את תביעתו של דורון עופר.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן