Skip to content

מתוך כאב צומחת פנינה

רק בצדפת הלב המעז לסכן גדלות פנינים היפות בתבל. מאת מירלה משה אלבו

מתוך כאב צומחת פנינה

רק בצדפת הלב המעז לסכן גדלות פנינים היפות בתבל. מאת מירלה משה אלבו

מאת מירלה משה אלבו

מתוך כאב צומחת פנינה

הנה חודר גוף לתוך צדפה וכבר החלה דומעת

שנים דומעת

צדפה

משהו חדר לתוכה

לעומק ליבה

של צדפה

והיא בוכהובוכהובוכה

וגלי הים הומים לתוכה ימים רבים

ירחים מכסיפים אדוות

והצדפות הפגועות בוכות

שכבות על שכבות שוכבות צדפות פצועות

ובאין אם לפנינה או אב

הבכי מתעגל לתוך פניו,

ומבכי לבן או שחור

צומחת פנינה רבת יופי ואור

לידתה של ונוס - סנדרו בוטיצ'לי
לידתה של ונוס - סנדרו בוטיצ'לי (מתוך ויקיפדיה)

הרי מהגלים נולדה ונוס

מובלת לקפריסין על ידי הרוח

שטה על גבי צדפה

כמה כאב הביאה ונוס כמה כמיהה

אם אתה גבר שאוהב ,עד כלות, אשה

או אם את אשה כסופה ,עד מאד, לאיש

אל נא תחששו להרגיש

בצדפות הריקות המלאות בעצמן

לא תמצא אוצרות לא תמצא שם דבר

רק בצדפת הלב המעז לסכן

גדלות פנינים היפות בתבל.

אל נא תאמר לי מילים אלא אם אתה אוהב

אל תסחרר את חיי

ענוד לי שרשרת פנינים ונשק את עורי החרב

אל תצדוף את בכיי איש בדאי.

אל תתנני לשצוף אל תביט באחרת

אל תתיר את קישרי נדריך

כי אקרע את היופי מעל צווארי

כי יתגלגל לבבך במורד הרחוב יחד עם כל פנינותיך.

מאת מירלה משה אלבו

מתוך כאב צומחת פנינה

הנה חודר גוף לתוך צדפה וכבר החלה דומעת

שנים דומעת

צדפה

משהו חדר לתוכה

לעומק ליבה

של צדפה

והיא בוכהובוכהובוכה

וגלי הים הומים לתוכה ימים רבים

ירחים מכסיפים אדוות

והצדפות הפגועות בוכות

שכבות על שכבות שוכבות צדפות פצועות

ובאין אם לפנינה או אב

הבכי מתעגל לתוך פניו,

ומבכי לבן או שחור

צומחת פנינה רבת יופי ואור

לידתה של ונוס - סנדרו בוטיצ'לי
לידתה של ונוס - סנדרו בוטיצ'לי (מתוך ויקיפדיה)

הרי מהגלים נולדה ונוס

מובלת לקפריסין על ידי הרוח

שטה על גבי צדפה

כמה כאב הביאה ונוס כמה כמיהה

אם אתה גבר שאוהב ,עד כלות, אשה

או אם את אשה כסופה ,עד מאד, לאיש

אל נא תחששו להרגיש

בצדפות הריקות המלאות בעצמן

לא תמצא אוצרות לא תמצא שם דבר

רק בצדפת הלב המעז לסכן

גדלות פנינים היפות בתבל.

אל נא תאמר לי מילים אלא אם אתה אוהב

אל תסחרר את חיי

ענוד לי שרשרת פנינים ונשק את עורי החרב

אל תצדוף את בכיי איש בדאי.

אל תתנני לשצוף אל תביט באחרת

אל תתיר את קישרי נדריך

כי אקרע את היופי מעל צווארי

כי יתגלגל לבבך במורד הרחוב יחד עם כל פנינותיך.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן