Skip to content

החוב לסוכנים בגין חילוץ ישראלים בצוק איתן עדיין לא שולם

מדובר בתשלום חוב בגין הטסת כ-1,000 ישראלים מאנטליה לאתונה במשך מבצע צוק איתן. יוסי פתאל, מנכ"ל התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות: "פניותינו לא נענו בניגוד לפניות הבהולות של משרד התחבורה אלינו במשך צוק איתן לסייע בחילוץ כ-1,000 ישראלים שנתקעו בטורקיה עקב הפסקת הטיסות לישראל". הסוכנים מאיימים עתה לפנות לערכאות משפטיות

החוב לסוכנים בגין חילוץ ישראלים בצוק איתן עדיין לא שולם

מדובר בתשלום חוב בגין הטסת כ-1,000 ישראלים מאנטליה לאתונה במשך מבצע צוק איתן. יוסי פתאל, מנכ"ל התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות: "פניותינו לא נענו בניגוד לפניות הבהולות של משרד התחבורה אלינו במשך צוק איתן לסייע בחילוץ כ-1,000 ישראלים שנתקעו בטורקיה עקב הפסקת הטיסות לישראל". הסוכנים מאיימים עתה לפנות לערכאות משפטיות

שמונה חודשים לאחר מבצע החילוץ של כ-1,000 ישראלים מטורקיה לאתונה, בגלל הפסקת הטיסות לארץ בימי מבצע צוק איתן עדיין לא קיבלו סוכני הנסיעות את החוב שהבטיח להם משרד התחבורה, בגין מבצע חילוץ זה. עתה מאיימים הסוכנים לפנות לערכאות משפטיות אם לא תבוצע הסדרת תשלום החוב כמובטח.

"צר לי שעלי לפנות פעם נוספת בעניין חמור זה, לאחר שמכתבי מיום 22.01.15 לשר התחבורה עם
העתק אליך, לא נענה. קול דממה דקה, בניגוד לפניות הבהולות של משרד התחבורה אלינו במהלך צוק איתן, לסייע בחילוץ כ-1,000 ישראלים שנתקעו בטורקיה עקב הפסקת הטיסות לישראל", טען יוסי פתאל מנכ"ל התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות במכתב ששלח לעוזי יצחקי מנכ"ל משרד התחבורה.

טרמינל 2 בנמל התעופה באנטליה. צילום: נמל התעופה אנטליה
טרמינל 2 בנמל התעופה באנטליה. צילום: נמל התעופה אנטליה

רכבת אווירית

בתקופת צוק איתן הפעילו חברי התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל רכבת אווירית מאומצת והטיסו את כל הישראלים מאנטליה לאתונה, לאחר קבלת התחייבותו האישית בכתב ידו ובחתימתו של עוזי יצחקי, כי משרד התחבורה יישא בעלויות הטיסה.

על פי הסיכום, הועברו לחשב משרד התחבורה עופר פלג חשבוניות לפי כמות האנשים שהוטסו,
בתעריף המוסכם של 150 דולר לנוסע וכן כל המסמכים הקשורים להתחייבות ולתשלום הנדרש בגינה. בהמשך, נשלחו כל המסמכים גם אל העוזר המקצועי הבכיר למנכ"ל משרד התחבורה אסף שאמלי. כל המסמכים הקשורים להתחייבות ולתשלום הנדרש בגינה נשלחו במייל וגם בדואר.

קיפאון

למרות זאת טוען פתאל, "עד היום, שמונה חודשים לאחר מבצע החילוץ, לאחר תזכורות ופניות חוזרות וגם לאחר מכתבי אליכם, לפני כחודשיים, טרם נתקבלה כל תגובה ממשרד התחבורה, וכמובן שלא נתקבל התשלום שהמשרד התחייב להעביר, או אף מתווה להעברת התשלום. "התעלמות הממשלה מן ההתחייבות לתשלום בוטה וחריפה כפליים, נוכח הכרת הממשלה בהפסדים הקשים שנגרמו לענף התיירות בשל צוק איתן. כיצד אתם מתעלמים מהתחייבות לתשלום, לחברות אשר התגייסו למאמץ גדול בשם הממשלה ולמענה, וכיום נאבקות על קיומן במשבר התיירות העמוק שפוקד את ישראל? ועוד אני תוהה, כיצד חושבת המדינה לשאת פנים אל חברות התיירות ולבקש סיוען, בהינתן מצב חירום נוסף, בו יידרשו חילוץ ישראלים מחו"ל והשבתם ארצה. "אבקש התערבותך הדחופה להסדרה מיידית של החוב לחברות התיירות. בהעדר מענה מיידי והסדרת התשלום, תיאלץ ההתאחדות לפנות לערכאות משפטיות ולבקש סיוען בגבייה".

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה, כי "מנכ"ל משרד התחבורה עוזי יצחקי ממשיך לפעול במרץ מול כל הגורמים הרלוונטיים לפתרון הסוגיה".

שמונה חודשים לאחר מבצע החילוץ של כ-1,000 ישראלים מטורקיה לאתונה, בגלל הפסקת הטיסות לארץ בימי מבצע צוק איתן עדיין לא קיבלו סוכני הנסיעות את החוב שהבטיח להם משרד התחבורה, בגין מבצע חילוץ זה. עתה מאיימים הסוכנים לפנות לערכאות משפטיות אם לא תבוצע הסדרת תשלום החוב כמובטח.

"צר לי שעלי לפנות פעם נוספת בעניין חמור זה, לאחר שמכתבי מיום 22.01.15 לשר התחבורה עם
העתק אליך, לא נענה. קול דממה דקה, בניגוד לפניות הבהולות של משרד התחבורה אלינו במהלך צוק איתן, לסייע בחילוץ כ-1,000 ישראלים שנתקעו בטורקיה עקב הפסקת הטיסות לישראל", טען יוסי פתאל מנכ"ל התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות במכתב ששלח לעוזי יצחקי מנכ"ל משרד התחבורה.

טרמינל 2 בנמל התעופה באנטליה. צילום: נמל התעופה אנטליה
טרמינל 2 בנמל התעופה באנטליה. צילום: נמל התעופה אנטליה

רכבת אווירית

בתקופת צוק איתן הפעילו חברי התאחדות משרדי הנסיעות ויועצי התיירות בישראל רכבת אווירית מאומצת והטיסו את כל הישראלים מאנטליה לאתונה, לאחר קבלת התחייבותו האישית בכתב ידו ובחתימתו של עוזי יצחקי, כי משרד התחבורה יישא בעלויות הטיסה.

על פי הסיכום, הועברו לחשב משרד התחבורה עופר פלג חשבוניות לפי כמות האנשים שהוטסו,
בתעריף המוסכם של 150 דולר לנוסע וכן כל המסמכים הקשורים להתחייבות ולתשלום הנדרש בגינה. בהמשך, נשלחו כל המסמכים גם אל העוזר המקצועי הבכיר למנכ"ל משרד התחבורה אסף שאמלי. כל המסמכים הקשורים להתחייבות ולתשלום הנדרש בגינה נשלחו במייל וגם בדואר.

קיפאון

למרות זאת טוען פתאל, "עד היום, שמונה חודשים לאחר מבצע החילוץ, לאחר תזכורות ופניות חוזרות וגם לאחר מכתבי אליכם, לפני כחודשיים, טרם נתקבלה כל תגובה ממשרד התחבורה, וכמובן שלא נתקבל התשלום שהמשרד התחייב להעביר, או אף מתווה להעברת התשלום. "התעלמות הממשלה מן ההתחייבות לתשלום בוטה וחריפה כפליים, נוכח הכרת הממשלה בהפסדים הקשים שנגרמו לענף התיירות בשל צוק איתן. כיצד אתם מתעלמים מהתחייבות לתשלום, לחברות אשר התגייסו למאמץ גדול בשם הממשלה ולמענה, וכיום נאבקות על קיומן במשבר התיירות העמוק שפוקד את ישראל? ועוד אני תוהה, כיצד חושבת המדינה לשאת פנים אל חברות התיירות ולבקש סיוען, בהינתן מצב חירום נוסף, בו יידרשו חילוץ ישראלים מחו"ל והשבתם ארצה. "אבקש התערבותך הדחופה להסדרה מיידית של החוב לחברות התיירות. בהעדר מענה מיידי והסדרת התשלום, תיאלץ ההתאחדות לפנות לערכאות משפטיות ולבקש סיוען בגבייה".

ממשרד התחבורה נמסר בתגובה, כי "מנכ"ל משרד התחבורה עוזי יצחקי ממשיך לפעול במרץ מול כל הגורמים הרלוונטיים לפתרון הסוגיה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן