Skip to content

גנבי הרכב אוהבים את תל אביב

16,327 כלי רכב נגנבו בישראל בשנת 2014 לעומת 19,578 כלי רכב שנגנבו בשנת 2013. 70% מכלי הרכב שנגנבו הועברו לפירוק בשטחי הרשות הפלשתינאית

גנבי הרכב אוהבים את תל אביב

16,327 כלי רכב נגנבו בישראל בשנת 2014 לעומת 19,578 כלי רכב שנגנבו בשנת 2013. 70% מכלי הרכב שנגנבו הועברו לפירוק בשטחי הרשות הפלשתינאית

16,327 כלי רכב נגנבו ברחבי מדינת ישראל בשנת 2014, כך עולה מנתוני עמותת "אור ירוק", המבוססים על נתוני יחידת אתגר של משטרת ישראל. ביחס לנתוני שנת 2013, חלה ירידה של כ-16% במספר גניבות כלי הרכב כאשר באותה שנה נגנבו 19,578 כלי רכב.
בחלוקת גניבות כלי הרכב לפי מחוזות:
• מחוז המרכז נגנבו 34% מכלי הרכבב
• מחוז תל אביב נגנבו 22% מכלי הרכב
• מחוז ירושלים נגנבו 15% מכלי הרכב
• מחוז הדרום נגנבו 14% מכלי הרכב
• מחוז חוף נגנבו 8% מכלי הרכב
• מחוז הצפון נגנבו 5% מכלי הרכב
• מחוז ש"י נגנבו 2% מכלי הרכב

מתוך מצגת אתגר (צילום אור ירוק)

בחלוקת גניבות כלי הרכב לפי סוג הרכב:
• 58% מסך כלי הרכב שנגנבו היו כלי רכב פרטיים
• 21% מכלי הרכב שנגנבו היו כלי רכב דו גלגליים
• 13% מכלי הרכב שנגנבו היו כלי רכב מסחריים
איזה כלי רכב אהוב על הגנבים ? מהנתונים עולה כי הגנבים אוהבים את כלי הרכב הדו גלגליים.
חלוקת הגניבות לפי מותג:
• 1,503 קטנועים מסוג סאן יאנג נגנבו בשנת 2014
• 779 קטנועים מסוג קוואנג יאנג
• 562 טויוטה קורולה
• 547 מאזדה 3
• 470 מאזדה לאנטיס 323
• 407 מיצובישי לאנסר
• 386 סובארו אימפרזה
מהנתונים עולה, כי חודש ינואר אהוב על הגנבים והוא החודש שבו נגנבים יותר כלי רכב פרטיים מכל חודש אחר בשנה. בחודש ינואר 2014 נגנבו 802 כלי רכב פרטיים בישראל, בחודש מאי נגנבו בישראל 759 כלי רכב פרטיים ואילו בחודש דצמבר נגנבו 735 כלי רכב פרטיים. החודש שבו נגנבו הכי מעט כלי רכב פרטיים היה חודש יולי, עם 568 כלי רכב גנובים. (כלי רכב פרטיים בלבד 2012-2013, 2014).
בחודשים שיש בהם מזג אוויר נעים הרבה יותר נעים לרכב על אופנוע ולכן בחודש ספטמבר 2014 נגנבו 300 דו גלגלים, ובחודש אוקטובר נגנבו 298 דו גלגליים. בחודש יולי נגנבו 292 דו גלגליים והחודש שנגנבו בו הכי מעט כלי רכב דו גלגליים, הוא חודש פברואר שבו נגנבו 177 דו גלגליים.
70% מכלי הרכב שנגנבו הועברו לפירוק בשטחי הרשות הפלשתינאית. בשנים האחרונות חוקקה הממשלה חוק אשר נועד לטפל בנושא גניבות כלי הרכב בישראל.
החוק אוסר תיקון כלי רכב ישראליים בשטחי הרשות הפלסטינאית. המניע העיקרי לגניבת כלי רכב בישראל היה ונשאר הביקוש לחלקי חילוף זולים. להערכת המשטרה כ-70% מכלי הרכב הגנובים במדינת ישראל עוברים לשטחי הרשות הפלסטינאית, שם הם מפורקים ומורכבים על כלי רכב ישראליים, שהועברו לתיקון בשטחי הרשות.
שמואל אבואב מנכ"ל עמותת "אור ירוק: "מה עושה גנב עם כלי הרכב הגנוב? או שהוא מפרק את חלקיו ומוכר אותם , או שהוא מגיע עם הרכב הגנוב למוסך פיראטי ומוכר אותו לאנשים תמימים המסכנים את חייהם על הכביש עם רכבים לא תקינים. המדינה חייבת להגביר את האכיפה נגד גנבי המכוניות ולנקוט יד קשה בענישה נגד כל מי שמפעיל מוסך פיראטי ולא חוקי".
במקרה של בלימת חירום או תאונה, מופעלים על כלי הרכב כוחות ולחצים גדולים, כשל במערכות הופך את כלי הרכב למלכודת מוות. חלקים חיצוניים (פגוש, שילדה, קפיצים) שאמורים להגן על הנוסעים ולספוג את המכה עלולים להתפרק וכן חלקי חילוף פנימיים (משאבת בלם, ציריות, תפוח הגה) עשויים להיכשל בזמן חירום. מוסכים פיראטיים ומשחטות רכבים לא עומדים בסטנדרטים שקבעו יצרני כלי הרכב, לא מצוידים בידע הנדרש ואין להם את הציוד המקורי.

16,327 כלי רכב נגנבו ברחבי מדינת ישראל בשנת 2014, כך עולה מנתוני עמותת "אור ירוק", המבוססים על נתוני יחידת אתגר של משטרת ישראל. ביחס לנתוני שנת 2013, חלה ירידה של כ-16% במספר גניבות כלי הרכב כאשר באותה שנה נגנבו 19,578 כלי רכב.
בחלוקת גניבות כלי הרכב לפי מחוזות:
• מחוז המרכז נגנבו 34% מכלי הרכבב
• מחוז תל אביב נגנבו 22% מכלי הרכב
• מחוז ירושלים נגנבו 15% מכלי הרכב
• מחוז הדרום נגנבו 14% מכלי הרכב
• מחוז חוף נגנבו 8% מכלי הרכב
• מחוז הצפון נגנבו 5% מכלי הרכב
• מחוז ש"י נגנבו 2% מכלי הרכב

מתוך מצגת אתגר (צילום אור ירוק)

בחלוקת גניבות כלי הרכב לפי סוג הרכב:
• 58% מסך כלי הרכב שנגנבו היו כלי רכב פרטיים
• 21% מכלי הרכב שנגנבו היו כלי רכב דו גלגליים
• 13% מכלי הרכב שנגנבו היו כלי רכב מסחריים
איזה כלי רכב אהוב על הגנבים ? מהנתונים עולה כי הגנבים אוהבים את כלי הרכב הדו גלגליים.
חלוקת הגניבות לפי מותג:
• 1,503 קטנועים מסוג סאן יאנג נגנבו בשנת 2014
• 779 קטנועים מסוג קוואנג יאנג
• 562 טויוטה קורולה
• 547 מאזדה 3
• 470 מאזדה לאנטיס 323
• 407 מיצובישי לאנסר
• 386 סובארו אימפרזה
מהנתונים עולה, כי חודש ינואר אהוב על הגנבים והוא החודש שבו נגנבים יותר כלי רכב פרטיים מכל חודש אחר בשנה. בחודש ינואר 2014 נגנבו 802 כלי רכב פרטיים בישראל, בחודש מאי נגנבו בישראל 759 כלי רכב פרטיים ואילו בחודש דצמבר נגנבו 735 כלי רכב פרטיים. החודש שבו נגנבו הכי מעט כלי רכב פרטיים היה חודש יולי, עם 568 כלי רכב גנובים. (כלי רכב פרטיים בלבד 2012-2013, 2014).
בחודשים שיש בהם מזג אוויר נעים הרבה יותר נעים לרכב על אופנוע ולכן בחודש ספטמבר 2014 נגנבו 300 דו גלגלים, ובחודש אוקטובר נגנבו 298 דו גלגליים. בחודש יולי נגנבו 292 דו גלגליים והחודש שנגנבו בו הכי מעט כלי רכב דו גלגליים, הוא חודש פברואר שבו נגנבו 177 דו גלגליים.
70% מכלי הרכב שנגנבו הועברו לפירוק בשטחי הרשות הפלשתינאית. בשנים האחרונות חוקקה הממשלה חוק אשר נועד לטפל בנושא גניבות כלי הרכב בישראל.
החוק אוסר תיקון כלי רכב ישראליים בשטחי הרשות הפלסטינאית. המניע העיקרי לגניבת כלי רכב בישראל היה ונשאר הביקוש לחלקי חילוף זולים. להערכת המשטרה כ-70% מכלי הרכב הגנובים במדינת ישראל עוברים לשטחי הרשות הפלסטינאית, שם הם מפורקים ומורכבים על כלי רכב ישראליים, שהועברו לתיקון בשטחי הרשות.
שמואל אבואב מנכ"ל עמותת "אור ירוק: "מה עושה גנב עם כלי הרכב הגנוב? או שהוא מפרק את חלקיו ומוכר אותם , או שהוא מגיע עם הרכב הגנוב למוסך פיראטי ומוכר אותו לאנשים תמימים המסכנים את חייהם על הכביש עם רכבים לא תקינים. המדינה חייבת להגביר את האכיפה נגד גנבי המכוניות ולנקוט יד קשה בענישה נגד כל מי שמפעיל מוסך פיראטי ולא חוקי".
במקרה של בלימת חירום או תאונה, מופעלים על כלי הרכב כוחות ולחצים גדולים, כשל במערכות הופך את כלי הרכב למלכודת מוות. חלקים חיצוניים (פגוש, שילדה, קפיצים) שאמורים להגן על הנוסעים ולספוג את המכה עלולים להתפרק וכן חלקי חילוף פנימיים (משאבת בלם, ציריות, תפוח הגה) עשויים להיכשל בזמן חירום. מוסכים פיראטיים ומשחטות רכבים לא עומדים בסטנדרטים שקבעו יצרני כלי הרכב, לא מצוידים בידע הנדרש ואין להם את הציוד המקורי.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן