פניה ליועץ המשפטי לכנסת למנוע העברת "חוק ההשתמטות"

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון והפורום לשוויון בנטל טוענים שהעברה חפוזה של הצעת החוק "תעביר מסר ציבורי שלילי ביותר, שלפיו תיקון החוק כדי לעודד שוויון בנטל מחייב חודשים ארוכים ואף שנים של דיונים. לעומת זאת, תיקון החוק שמטרתו לעודד השתמטות ואפליה בין לדם ניתן להעביר בחטף"

פניה ליועץ המשפטי לכנסת למנוע העברת "חוק ההשתמטות"

עמותת חדו"ש לחופש דת ושוויון והפורום לשוויון בנטל טוענים שהעברה חפוזה של הצעת החוק "תעביר מסר ציבורי שלילי ביותר, שלפיו תיקון החוק כדי לעודד שוויון בנטל מחייב חודשים ארוכים ואף שנים של דיונים. לעומת זאת, תיקון החוק שמטרתו לעודד השתמטות ואפליה בין לדם ניתן להעביר בחטף"

עמותת חדו"ש לחופש דת ושווייון והפורום לשיוויון בנטל פנו ליועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון ושורת גורמים נוספים בכירים בדרישה למנוע את העברת מה שהן מכנות "חוק ההשתמטות" במחטף – ולאפשר קיום דיון רציני ומשמעותי בחוק. שני הארגונים מציינים כי "יהיה מצער מאוד אם הצעת החוק תפסל בבג"צ לא רק בשל תוכנה הבלתי חוקתי אלא גם בשל הליך בלתי ראוי שיבייש את מחוקקיו ואת הגורמים המקצועיים המופקדים עליו".

מכתב ההתחייבות שעליו חתמו ראש הממשלה והשרים, ראשי המפלגות השותפות לקואליציה
מכתב ההתחייבות שעליו חתמו ראש הממשלה והשרים, ראשי המפלגות השותפות לקואליציה

עוד הם מציינים שהעברה חפוזה של הצעת החוק "תעביר מסר ציבורי שלילי ביותר, שלפיו תיקון החוק כדי לעודד שיוויון בנטל מחייב חודשים ארוכים ואף שנים של דיונים. לעומת זאת, תיקון החוק שמטרתו לעודד השתמטות ואפליה בין לדם ניתן להעביר בחטף". לכן, כותבים נציגי הפורום לשיוויון בנטל וחדו"ש, "אנו פונים אליכם למנוע הליך של מחטף חפוז ולאפשר דיונים רציניים ומעמיקים בהצעת תיקון 21 לחוק שירות ביטחון".

על המכתב חתומים: מנכ"ל חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב, סמנכ"ל העמותה שחר אילן ועוה"ד ויועץ התקשורת איתי בין חורין בשם הפורום לשיוויון בנטל. הוא מופנה ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ צחי הנגבי, היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון והיועצת המשפטית לועדת החוץ והביטחון עו"ד מירי פרנקל שור.

אתמול נחשף כי הקואליציה התחייבה להעביר את חוק ההשתמטות עד יום רביעי הבא. המשמעות היא שהדיון בועדת החוץ והביטחון בהצעת החוק יהיה חפוז מאוד וימשך שעות ספורות. במכתב נאמר כי "מסורת ארוכה ומרשימה קובעת שלחוקים בנושא גיוס תלמידי הישיבות קדם דיון ממושך ורציני שהתבסס בדרך כלל על המלצות ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו. הדיון הזה נמשך חודשים ארוכים. דיון של שעות ספורות כדי לצאת ידי חובה יהיה זילות של תהליך החקיקה והעבודה הפרלמנטרית".

הם מפרטים שורה של שאלות קשות לגבי השלכות החוק על המשך תהליך גיוס תלמידי הישיבות. לדברי נציגי הפורום לשיוויון בנטל וחדו"ש,  "ניתן לצפות שלפני תחילת הדיונים יוזמן כנהוג נייר מתאים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. כן ניתן לצפות שיוזמנו לדיונים נציגי כל היחידות הרלבנטויות בצבא ובשירות האזרחי ומומחים לנושא. זאת, כדי להבין האם באמת הצעת החוק החדשה תשפר את הגיוס או תפגע בו". עוד הם טוענים שיש להקדיש כבעבר דיונים לנושא השלכות החקיקה על שילוב הגברים החרדים בשוק העבודה, והיבטים החוקתיים של החקיקה וכן לשמוע את נציגי עשרות הגופים המתנגדים להצעה.

"עם כל הכבוד לדרישת המפלגות החרדיות להצמיד את העברת חוק התקציב לתיקון לחוק שירות ביטחון", כותבים רגב, אילן ובן חורין, "אין לכך דבר וחצי דבר עם הליך חקיקה תקין. להיפך, היא מערבת בדיונים בשני החוקים שיקולים בלתי עניינים והיבט של סחיטה פוליטית. זהו חלק מצער מהחיים הפוליטיים שלנו אבל אין לתת לו לבזות ולהלעיג את תהליך החקיקה".

עמותת חדו"ש לחופש דת ושווייון והפורום לשיוויון בנטל פנו ליועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון ושורת גורמים נוספים בכירים בדרישה למנוע את העברת מה שהן מכנות "חוק ההשתמטות" במחטף – ולאפשר קיום דיון רציני ומשמעותי בחוק. שני הארגונים מציינים כי "יהיה מצער מאוד אם הצעת החוק תפסל בבג"צ לא רק בשל תוכנה הבלתי חוקתי אלא גם בשל הליך בלתי ראוי שיבייש את מחוקקיו ואת הגורמים המקצועיים המופקדים עליו".

מכתב ההתחייבות שעליו חתמו ראש הממשלה והשרים, ראשי המפלגות השותפות לקואליציה
מכתב ההתחייבות שעליו חתמו ראש הממשלה והשרים, ראשי המפלגות השותפות לקואליציה

עוד הם מציינים שהעברה חפוזה של הצעת החוק "תעביר מסר ציבורי שלילי ביותר, שלפיו תיקון החוק כדי לעודד שיוויון בנטל מחייב חודשים ארוכים ואף שנים של דיונים. לעומת זאת, תיקון החוק שמטרתו לעודד השתמטות ואפליה בין לדם ניתן להעביר בחטף". לכן, כותבים נציגי הפורום לשיוויון בנטל וחדו"ש, "אנו פונים אליכם למנוע הליך של מחטף חפוז ולאפשר דיונים רציניים ומעמיקים בהצעת תיקון 21 לחוק שירות ביטחון".

על המכתב חתומים: מנכ"ל חדו"ש הרב עו"ד אורי רגב, סמנכ"ל העמותה שחר אילן ועוה"ד ויועץ התקשורת איתי בין חורין בשם הפורום לשיוויון בנטל. הוא מופנה ליו"ר הכנסת יולי אדלשטיין, יו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ צחי הנגבי, היועץ המשפטי לכנסת עו"ד איל ינון והיועצת המשפטית לועדת החוץ והביטחון עו"ד מירי פרנקל שור.

אתמול נחשף כי הקואליציה התחייבה להעביר את חוק ההשתמטות עד יום רביעי הבא. המשמעות היא שהדיון בועדת החוץ והביטחון בהצעת החוק יהיה חפוז מאוד וימשך שעות ספורות. במכתב נאמר כי "מסורת ארוכה ומרשימה קובעת שלחוקים בנושא גיוס תלמידי הישיבות קדם דיון ממושך ורציני שהתבסס בדרך כלל על המלצות ועדה מיוחדת שהוקמה למטרה זו. הדיון הזה נמשך חודשים ארוכים. דיון של שעות ספורות כדי לצאת ידי חובה יהיה זילות של תהליך החקיקה והעבודה הפרלמנטרית".

הם מפרטים שורה של שאלות קשות לגבי השלכות החוק על המשך תהליך גיוס תלמידי הישיבות. לדברי נציגי הפורום לשיוויון בנטל וחדו"ש,  "ניתן לצפות שלפני תחילת הדיונים יוזמן כנהוג נייר מתאים ממרכז המחקר והמידע של הכנסת. כן ניתן לצפות שיוזמנו לדיונים נציגי כל היחידות הרלבנטויות בצבא ובשירות האזרחי ומומחים לנושא. זאת, כדי להבין האם באמת הצעת החוק החדשה תשפר את הגיוס או תפגע בו". עוד הם טוענים שיש להקדיש כבעבר דיונים לנושא השלכות החקיקה על שילוב הגברים החרדים בשוק העבודה, והיבטים החוקתיים של החקיקה וכן לשמוע את נציגי עשרות הגופים המתנגדים להצעה.

"עם כל הכבוד לדרישת המפלגות החרדיות להצמיד את העברת חוק התקציב לתיקון לחוק שירות ביטחון", כותבים רגב, אילן ובן חורין, "אין לכך דבר וחצי דבר עם הליך חקיקה תקין. להיפך, היא מערבת בדיונים בשני החוקים שיקולים בלתי עניינים והיבט של סחיטה פוליטית. זהו חלק מצער מהחיים הפוליטיים שלנו אבל אין לתת לו לבזות ולהלעיג את תהליך החקיקה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן