Skip to content

וירוס הקורונה: ביטלתם נסיעה ללא ביטוח ביטול נסיעות מכל סיבה? עדיין יש לכם הגנה

עמדת המועצה הישראלית לצרכנות: "גם אם לא רכשתם ביטוח ביטול נסיעות לחו"ל מכל סיבה, המלצת משרד הבריאות להימנע מנסיעה למדינות בהן קיימת סכנת הידבקות, מקנה לצרכנים הזכות לבטל את העסקה בשל סיכול"
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

למרות אזהרות המסע של משרד הבריאות עקב התפשטות נגיף הקורונה, חברות התעופה ומארגני נסיעות מסרבים להחזיר כספים לצרכנים, שביטלו את הנופש. בעקבות תלונות שהגיעו בנושא למועצה הישראלית לצרכנות, החליט עופר מרום, מנכ"ל המועצה לצרכנות, לפרסם מדריך קצר:

ראשית יש לבדוק האם ניתן עדיין לבטל את העסקה בהתאם למועדים הקבועים בחוק

בעסקאות מכר מרחוק (עסקאות שבוצעו באינטרנט או בטלפון) רשאי הצרכן לבטל את העיסקה בתוך 14 ימים ממועד ביצוע העסקה, או ממועד קבלת טופס הגילוי – לפי המאוחר – בתנאי שנותרו למעלה משבעה ימים (לא כולל שבת וחג) לפני מועד הנסיעה. דמי הביטול  הם 5% או 100 שקלים לפי הנמוך ביניהם עבור כל כרטיס.

מה המועד האחרון לביטול לאזרח ותיק, עולה חדש או בעל מוגבלות?

אזרח ותיק שביצע את העיסקה (מעל גיל 65), עולה חדש, או בעל מוגבלות, רשאי לבטל עיסקה שבוצעה בטלפון או בצ'ט בתוך ארבעה חודשים מיום הרכישה, או ממועד קבלת טופס הגילוי, לפי המאוחר מביניהם, ובתנאי שנותרו למעלה משבעה ימים (לא כולל שבת וחג) לפני מועד הנסיעה. דמי הביטול שישלם הצרכן הם 5% או 100 שקלים לפי הנמוך ביניהם עבור כל כרטיס.

מדריך זכויות לביטול חופשות עקב התפשטות הקורונה

קיבלתם הודעה שהטיסה בוטלה בעקבות נגיף הקורונה?

במקרה של ביטול טיסה על ידי חברת התעופה בעקבות התפרצות נגיף הקורונה, מדובר בכח עליון. על כן חברת התעופה פטורה מתשלום פיצוי ומחוייבת להשיב לצרכנים את כספם, או לאפשר להם לבחור כרטיסים לטיסה חלופית – לפי בחירת הצרכן.

המועד לביטול על פי החוק חלף. האם ניתן לבטל את החופשה בעקבות אזהרת מסע או המלצת משרד הבריאות?

אם רכשתם פוליסת ביטוח ביטול נסיעות מכל סיבה (לא רק ביטוח בריאות) פנו לחברת הביטוח.

אם לא רכשתם ביטוח ביטול נסיעות לחו"ל מכל סיבה, לעמדת המועצה הישראלית לצרכנות, המלצת משרד הבריאות להימנע מנסיעה למדינות בהן קיימת סכנת הידבקות, מקנה לצרכנים הזכות לבטל את העסקה בשל סיכול.

אם סוכן הנסיעות או חברת התעופה מסרבים להחזיר לכם את כספכם, בית המשפט מוסמך להכריע בעניין ולקבוע האם במקרה הספציפי הצרכן זכאי להחזר כספי ומה גובה ההחזר המגיע לו, בהתאם לנסיבות: מה מדיניות ספקי השירותים בחו"ל? מה הצעדים שננקטו על ידי סוכן הנסיעות/המארגן על מנת למזער את נזקו של הצרכן, האם הוצע שינוי של היעד ועוד. בכל מקרה, הצרכנים שביטלו את טיסתם זכאים להחזר מיסי הנמל.

בהקשר זה, מומלץ לבדוק מה קובעת מדיניות הביטולים של ספקי השירותים בחו"ל, ולתעד את הדברים.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן