משמר הדמוקרטיה: כהונתו של רפי פרץ כשר – מנוגדת לחוק

פרקליטי התנועה פנו הבוקר במכתב למנדלבליט והסבירו כי כהונתו של השר רפי פרץ שערק מ"ימינה" לטובת נתניהו, מנוגדת לחוק, על פי סעיף 6 לחוק היסוד הקובע כי וועדת הכנסת צריכה לדון ולאשרר פרישת חבר כנסת ממפלגתו וזאת לא נעשה. יתרה מכך, לדעת התנועה פרץ עדיין רשום כחבר ב"ימינה"

משמר הדמוקרטיה: כהונתו של רפי פרץ כשר – מנוגדת לחוק

פרקליטי התנועה פנו הבוקר במכתב למנדלבליט והסבירו כי כהונתו של השר רפי פרץ שערק מ"ימינה" לטובת נתניהו, מנוגדת לחוק, על פי סעיף 6 לחוק היסוד הקובע כי וועדת הכנסת צריכה לדון ולאשרר פרישת חבר כנסת ממפלגתו וזאת לא נעשה. יתרה מכך, לדעת התנועה פרץ עדיין רשום כחבר ב"ימינה"

משמר הדמוקרטיה הישראלית פנה היום (שני) ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ולמ"מ היועץ המשפטי לכנסת, שגית אפיק, בדרישה שיפעלו נוכח המצב החוקי שלפיו כהונתו של רפי פרץ כשר בממשלה אינה כדין. זאת בשל העובדה שפרץ פרש דה-פקטו מסיעת "ימינה", ולא התפלג ממנה. פירוש של הדבר, כותבים עורכי הדין יובל יועז ואהוד שפק המייצגים את התנועה, כי פרץ אינו רשאי לכהן כשר בממשלה בתקופת כהונת הכנסת הנוכחית, ובנוסף לא יוכל להתמודד בבחירות הבאות ברשימה המיוצגת כיום בכנסת.

עורכי הדין יובל יועז ואביגדור פלדמן בעליון. (צילום פול: יוסי זמיר)

בנוסף לכל אלו, גורסת התנועה, כי נדרשת ועדת הכנסת לקיים את ההליך הנדרש לשם הכרזתו של פרץ כפורש. "הוראת סעיף 6 לחוק יסוד: הממשלה מורה לנו אודות כשירותם של השרים וקובעת מספר תנאים – בהקשר זה. כך, קובע סעיף 6 )ה( לחוק היסוד כי חבר הכנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו סמוך לפרישתו, לא יהיה לשר בתקופת כהונתה של אותה כנסת. לעניין סעיף זה, "פרישה מסיעה" מוגדרת בסעיף 6 א לחוק יסוד: הכנסת הקובע כדלהלן "לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא – בהתאם לעמדת הסיעה בעניין הבעת אמון לממשלה או אי אמון בה; ואולם הצבעה כאמור לא תיחשב – כפרישה אם חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו", כותבים עורכי הדין ליועה"מ.  הם מסבירים זאת בכך ש"למיטב ידיעת משמר הדמוקרטיה הישראלית, ועדת הכנסת לא דנה בעניין פרישתו של ח"כ פרץ מסיעת ימינה", ןלכן "על ועדת הכנסת למלא אחר מצוות החוק בהקדם האפשרי, לתקן את הפגם שנפל בהתנהלותה ולקיים את ההליך להכרזה על ח"כ פרץ כמי שפרש מסיעתו. עם זאת, לגישת משמר הדמוקרטיה הישראלית, "הכרזה כאמור היא בעלת תוקף דקלרטיבי, והלכה למעשה ח"כ פרץ הינו פורש מסיעתו אף בטרם השלמת ההליך האמור".
ולכן דורשת משמר הדמוקרטיה כי בנסיבות שתוארו כי ח"כ רפאל פרץ פרש מסיעתו, בהתאם להגדרה המנויה בסעיף 6 לחוק יסוד: הממשלה, אין יכול הוא לכהן כשר בתקופת הכנסת ה- – 23 .
"אשר על כן, הנך מתבקש להורות לח"כ רפאל פרץ כי כהונתו כשר בממשלה מנוגדת לדין וכי קיימת מניעה משפטית בדבר המשך כהונתו כשר", תובעת התנועה ממנדלבליט.  עורכי הדין מבקשים את תגובת היועץ המשפטי תוך 14 יום והודיעו לו כי במידה ולא יענו, הם יפנו לערכאות המתאימות, כמו בית המשפט העליון לצדק.

משמר הדמוקרטיה הישראלית פנה היום (שני) ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט, ולמ"מ היועץ המשפטי לכנסת, שגית אפיק, בדרישה שיפעלו נוכח המצב החוקי שלפיו כהונתו של רפי פרץ כשר בממשלה אינה כדין. זאת בשל העובדה שפרץ פרש דה-פקטו מסיעת "ימינה", ולא התפלג ממנה. פירוש של הדבר, כותבים עורכי הדין יובל יועז ואהוד שפק המייצגים את התנועה, כי פרץ אינו רשאי לכהן כשר בממשלה בתקופת כהונת הכנסת הנוכחית, ובנוסף לא יוכל להתמודד בבחירות הבאות ברשימה המיוצגת כיום בכנסת.

עורכי הדין יובל יועז ואביגדור פלדמן בעליון. (צילום פול: יוסי זמיר)

בנוסף לכל אלו, גורסת התנועה, כי נדרשת ועדת הכנסת לקיים את ההליך הנדרש לשם הכרזתו של פרץ כפורש. "הוראת סעיף 6 לחוק יסוד: הממשלה מורה לנו אודות כשירותם של השרים וקובעת מספר תנאים – בהקשר זה. כך, קובע סעיף 6 )ה( לחוק היסוד כי חבר הכנסת שפרש מסיעתו ולא התפטר מכהונתו סמוך לפרישתו, לא יהיה לשר בתקופת כהונתה של אותה כנסת. לעניין סעיף זה, "פרישה מסיעה" מוגדרת בסעיף 6 א לחוק יסוד: הכנסת הקובע כדלהלן "לרבות הצבעה במליאת הכנסת שלא – בהתאם לעמדת הסיעה בעניין הבעת אמון לממשלה או אי אמון בה; ואולם הצבעה כאמור לא תיחשב – כפרישה אם חבר הכנסת לא קיבל כל תמורה בעד הצבעתו", כותבים עורכי הדין ליועה"מ.  הם מסבירים זאת בכך ש"למיטב ידיעת משמר הדמוקרטיה הישראלית, ועדת הכנסת לא דנה בעניין פרישתו של ח"כ פרץ מסיעת ימינה", ןלכן "על ועדת הכנסת למלא אחר מצוות החוק בהקדם האפשרי, לתקן את הפגם שנפל בהתנהלותה ולקיים את ההליך להכרזה על ח"כ פרץ כמי שפרש מסיעתו. עם זאת, לגישת משמר הדמוקרטיה הישראלית, "הכרזה כאמור היא בעלת תוקף דקלרטיבי, והלכה למעשה ח"כ פרץ הינו פורש מסיעתו אף בטרם השלמת ההליך האמור".
ולכן דורשת משמר הדמוקרטיה כי בנסיבות שתוארו כי ח"כ רפאל פרץ פרש מסיעתו, בהתאם להגדרה המנויה בסעיף 6 לחוק יסוד: הממשלה, אין יכול הוא לכהן כשר בתקופת הכנסת ה- – 23 .
"אשר על כן, הנך מתבקש להורות לח"כ רפאל פרץ כי כהונתו כשר בממשלה מנוגדת לדין וכי קיימת מניעה משפטית בדבר המשך כהונתו כשר", תובעת התנועה ממנדלבליט.  עורכי הדין מבקשים את תגובת היועץ המשפטי תוך 14 יום והודיעו לו כי במידה ולא יענו, הם יפנו לערכאות המתאימות, כמו בית המשפט העליון לצדק.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן