Skip to content

רשם ההוצאה לפועל בחיפה דחה בקשה להפטר מחובות שנוצרו בגלל השוק האפור

תושב הקריות לווה כספים מארבעה בנקים על מנת להחזיר חובות שלו להלוואות שלקח בשוק האפור. בהחלטתו כתב הרשם עי אם היה מאשר את הבקשה היה מכשיר פעולת העדפה פסולה של תשלום חובות לנושים המעניקים הלוואות מחוץ להוראות החוק על פני אלו המעניקים אשראי והלוואות על פי חוק

רשם ההוצאה לפועל בחיפה דחה בקשה להפטר מחובות שנוצרו בגלל השוק האפור

תושב הקריות לווה כספים מארבעה בנקים על מנת להחזיר חובות שלו להלוואות שלקח בשוק האפור. בהחלטתו כתב הרשם עי אם היה מאשר את הבקשה היה מכשיר פעולת העדפה פסולה של תשלום חובות לנושים המעניקים הלוואות מחוץ להוראות החוק על פני אלו המעניקים אשראי והלוואות על פי חוק

רשם  ההוצאה לפועל בחיפה דחה בקשת חייב לקבלת הפטר מחובותיו היות ואלו נוצרו בעקבות חובות בשוק האפור, כך עולה מהחלטת רשם ההוצאה לפועל בחיפה, עופר שורק שפורסמה היום (שני) בה דחה הרשם את בקשתו של החייב לקבלת הפטר מחובותיו מאחר שנטל הלוואות מבנקים שונים לתשלום חובות בשוק האפור, זאת במסגרת בקשה שהגיש למתן צו הפטר, שנדונה במסלול הפטרים לחייבים מוגבלים באמצעים.
מדובר בחייב בן 33, נשוי ואב ל- 2 ילדים, אחד בן חצי שנה שעובד באופן מסודר ורציף במקום עבודה מזה מספר שנים המעמיד לו רכב לצרכי עבודתו.  על פי הפרסום צו התשלומים בתיק האיחוד בו בקש הפטר תואם את מצבו הנוכחי ויכולת ההחזר לנושים. כנגד החייב שביקש את ההפטר עומדים 11 תיקי חוב ל 4 בנקים על סך של מעט יותר מ 610 אלף שקלים.
שורק סבר כי החייב לא הצליח להוכיח בבית המשפט כי חובותיו נוצרו בתום לב. הוא טען בתצהירו לבית המשפט כי נפל קורבן לתרגיל " עוקץ " של בת זוג לשעבר יחד עם אימה. את זהותן לא מסר בטענה כי מדובר בזהויות שהתבררו כבדויות וכי עקבותיהן אבדו.
לדברי החייב הוא נטל הלוואות מהבנקים בסכומים ניכרים במטרה לסלק חובות אימה של בת הזוג לשעבר. אותה כאמור לא ידע להציג בזהותה לפני הרשם.

אילוסטרציה: מגפון ניוז

"החייב לא נתן הסברים מלאים, מספקים ומשכנעים להוכחת אופן יצירת חובותיו שיובילו למסקנה כי חובותיו נוצרו בתום לב. החייב לא מסר את פרטיהם של בת הזוג לשעבר ואימה, אף לא את שמותיהם המלאים כפי שאלו הציגו עצמן בפניו", כתב הרשם בהחלטתו. עוד כתב הרשם כי "אף לאחר שהתברר לו שנפל קורבן לתרגיל עוקץ", כך לטענתו, הוא לא פעל כפי שאדם סביר היה פועל בניסיון להשיב את הכספים שניטלו ממנו במרמה תוך הפגנת אדישות לקניינם של נושיו.
בנוסף, הוסיף הרשם, "החייב לא הוכיח את גורל הכספים בסכומים ניכרים שנטל כמעט במקביל מ- 4 בנקים שונים. והתברר שכלפי החוב לנושה אחד ( בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ) הציג מצג מטעה בדבר מטרת כספי ההלוואה".

רשם ההוצאה לפועל הדגיש כי נטל ההוכחה שהחובות נוצרו בתום לב הוא על החייב וכי עליו למסור תמונת נתונים ומסמכים שיוכיחו את טענותיו. | בנסיבות בהן מקור ההסתבכות נובע מהלוואות בשוק האפור, בלא חשיבות של ממש האם מדובר בחייב עצמו שנטל את ההלוואות או אחר, נקבע על ידי בתי המשפט של פשיטת רגל כי אין מדובר בחייב שיכול להיחשב כמי שנקלע לחובות בתום לב", כתב רשם ההוצאה לפועל.  מסיבות אלו החליט הרשם כי לא ניתן לקבל את בקשת החייב ולתת לו הפטר מחובותיו והדגיש כי אם היה נותן לחייב את מבוקשו היה מכשיר למעשה פעולת העדפה פסולה של תשלום חובות לנושים המעניקים הלוואות מחוץ להוראות החוק על פני אלו המעניקים אשראי והלוואות על פי חוק ונוקטים הליכי גביה על פי הדין. בסיכום ההחלטה הודיע הרשם שהוא דוחה את בקשת החייב אבל מיידע אותו תוך כך כי קיימת אפשרות שהחייב יפנה להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) ושיקום כלכלי.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

רשם  ההוצאה לפועל בחיפה דחה בקשת חייב לקבלת הפטר מחובותיו היות ואלו נוצרו בעקבות חובות בשוק האפור, כך עולה מהחלטת רשם ההוצאה לפועל בחיפה, עופר שורק שפורסמה היום (שני) בה דחה הרשם את בקשתו של החייב לקבלת הפטר מחובותיו מאחר שנטל הלוואות מבנקים שונים לתשלום חובות בשוק האפור, זאת במסגרת בקשה שהגיש למתן צו הפטר, שנדונה במסלול הפטרים לחייבים מוגבלים באמצעים.
מדובר בחייב בן 33, נשוי ואב ל- 2 ילדים, אחד בן חצי שנה שעובד באופן מסודר ורציף במקום עבודה מזה מספר שנים המעמיד לו רכב לצרכי עבודתו.  על פי הפרסום צו התשלומים בתיק האיחוד בו בקש הפטר תואם את מצבו הנוכחי ויכולת ההחזר לנושים. כנגד החייב שביקש את ההפטר עומדים 11 תיקי חוב ל 4 בנקים על סך של מעט יותר מ 610 אלף שקלים.
שורק סבר כי החייב לא הצליח להוכיח בבית המשפט כי חובותיו נוצרו בתום לב. הוא טען בתצהירו לבית המשפט כי נפל קורבן לתרגיל " עוקץ " של בת זוג לשעבר יחד עם אימה. את זהותן לא מסר בטענה כי מדובר בזהויות שהתבררו כבדויות וכי עקבותיהן אבדו.
לדברי החייב הוא נטל הלוואות מהבנקים בסכומים ניכרים במטרה לסלק חובות אימה של בת הזוג לשעבר. אותה כאמור לא ידע להציג בזהותה לפני הרשם.

אילוסטרציה: מגפון ניוז

"החייב לא נתן הסברים מלאים, מספקים ומשכנעים להוכחת אופן יצירת חובותיו שיובילו למסקנה כי חובותיו נוצרו בתום לב. החייב לא מסר את פרטיהם של בת הזוג לשעבר ואימה, אף לא את שמותיהם המלאים כפי שאלו הציגו עצמן בפניו", כתב הרשם בהחלטתו. עוד כתב הרשם כי "אף לאחר שהתברר לו שנפל קורבן לתרגיל עוקץ", כך לטענתו, הוא לא פעל כפי שאדם סביר היה פועל בניסיון להשיב את הכספים שניטלו ממנו במרמה תוך הפגנת אדישות לקניינם של נושיו.
בנוסף, הוסיף הרשם, "החייב לא הוכיח את גורל הכספים בסכומים ניכרים שנטל כמעט במקביל מ- 4 בנקים שונים. והתברר שכלפי החוב לנושה אחד ( בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ) הציג מצג מטעה בדבר מטרת כספי ההלוואה".

רשם ההוצאה לפועל הדגיש כי נטל ההוכחה שהחובות נוצרו בתום לב הוא על החייב וכי עליו למסור תמונת נתונים ומסמכים שיוכיחו את טענותיו. | בנסיבות בהן מקור ההסתבכות נובע מהלוואות בשוק האפור, בלא חשיבות של ממש האם מדובר בחייב עצמו שנטל את ההלוואות או אחר, נקבע על ידי בתי המשפט של פשיטת רגל כי אין מדובר בחייב שיכול להיחשב כמי שנקלע לחובות בתום לב", כתב רשם ההוצאה לפועל.  מסיבות אלו החליט הרשם כי לא ניתן לקבל את בקשת החייב ולתת לו הפטר מחובותיו והדגיש כי אם היה נותן לחייב את מבוקשו היה מכשיר למעשה פעולת העדפה פסולה של תשלום חובות לנושים המעניקים הלוואות מחוץ להוראות החוק על פני אלו המעניקים אשראי והלוואות על פי חוק ונוקטים הליכי גביה על פי הדין. בסיכום ההחלטה הודיע הרשם שהוא דוחה את בקשת החייב אבל מיידע אותו תוך כך כי קיימת אפשרות שהחייב יפנה להליך חדלות פירעון (פשיטת רגל) ושיקום כלכלי.

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן