Skip to content

יו"ר הכנסת הצביע בטעות נגד וחוק הדיינים נפל

מליאת הכנסת לא אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א-2021. יו"ר הכנסת: הצבעתי בטעות נגד, החוק נפל, נבחן את המשמעויות

יו"ר הכנסת הצביע בטעות נגד וחוק הדיינים נפל

מליאת הכנסת לא אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הדיינים (תיקון מס' 29), התשפ"א-2021. יו"ר הכנסת: הצבעתי בטעות נגד, החוק נפל, נבחן את המשמעויות

יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי הצביע הבוקר (חמישי) בטעות נגד חוק הדיינים ולאחר שהתקבלה תוצאה שוויונית (תיקו) החוק נפל. בתום דיון ממושך ולאחר שנדחו כל ההסתייגויות, בהצבעה בקריאה שלישית נרשם שוויון 51. לאחר קבלת ייעוץ משפטי אמר יו"ר הכנסת: "לאור העובדה שלא ניתן לשנות את ההצבעה, ההצבעה שלי, ולא היה רוב בהצבעה בקריאה שלישית החוק בקריאה שלישית לא עבר. הייעוץ המשפטי ייבחן את השלכות התוצאה של 51-51, כרגע החוק לא עבר".

לוח התוצאות בסיום ההצבעה (צילום: דוברות הכנסת)

על פי ההצעה בוועדה יהיו 13 חברים: שני הרבנים הראשיים לישראל; שני דיינים של בית הדין הרבני הגדול, שייבחר חבר דייניו לשלוש שנים; לפי התיקון שאושר, לממשלה יהיו 3 נציגים בוועדה (במקום שניים כיום): שר המשפטים (שהממשלה רשאית, בהסכמתו, למנות שר אחר במקומו), השר לשירותי דת, וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידה; שני עורכי דין, שייבחרו על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים; לפי התיקון שאושר, יכהנו בוועדה שתי טוענות רבניות (במקום טוענת רבנית אחת כיום), שייבחרו האחת על ידי שר המשפטים והשנייה על ידי השר לשירותי דת, תוך שלושה חודשים ממועד כינון ממשלה חדשה.


סיום ההצבעה וצהלת האופוזיציה (צילום: דוברות הכנסת)

בנוסח החוק נקבעו הוראות מעבר שונות, בין היתר, גם הוראה הקובעת כי תקופת כהונתה של הטוענת הרבנית שמונתה לפני כניסתו לתוקף של חוק זה, תסתיים בתוך שנה מיום התחילה של החוק. עם תום כהונתה ימנה השר לשירותי דת טוענת רבנית במקומה.

ההצבעה התקיימה לאחר דיון שהחל ב-1:00 בלילה ונמשך כ-8 שעות. יו"ר סיעת הליכוד ומרכז האופוזיציה, חבר הכנסת יריב לוין, הביע שביעות רצון מנפילת החוק. "ההישג שלנו חסר תקדים. חודש בלבד עבר מאז הוקמה ממשלת ההונאה, ופעם אחר פעם אנחנו מצליחים להפיל הצעות חוק של הממשלה", אמר. "נמשיך לפעול בכל הכוח נגד הממשלה הרעה הזו, עד שנפיל אותה".

יו"ר הכנסת ח"כ מיקי לוי הצביע הבוקר (חמישי) בטעות נגד חוק הדיינים ולאחר שהתקבלה תוצאה שוויונית (תיקו) החוק נפל. בתום דיון ממושך ולאחר שנדחו כל ההסתייגויות, בהצבעה בקריאה שלישית נרשם שוויון 51. לאחר קבלת ייעוץ משפטי אמר יו"ר הכנסת: "לאור העובדה שלא ניתן לשנות את ההצבעה, ההצבעה שלי, ולא היה רוב בהצבעה בקריאה שלישית החוק בקריאה שלישית לא עבר. הייעוץ המשפטי ייבחן את השלכות התוצאה של 51-51, כרגע החוק לא עבר".

לוח התוצאות בסיום ההצבעה (צילום: דוברות הכנסת)

על פי ההצעה בוועדה יהיו 13 חברים: שני הרבנים הראשיים לישראל; שני דיינים של בית הדין הרבני הגדול, שייבחר חבר דייניו לשלוש שנים; לפי התיקון שאושר, לממשלה יהיו 3 נציגים בוועדה (במקום שניים כיום): שר המשפטים (שהממשלה רשאית, בהסכמתו, למנות שר אחר במקומו), השר לשירותי דת, וחבר אחר של הממשלה שייבחר על ידה; שני עורכי דין, שייבחרו על ידי המועצה הארצית של לשכת עורכי הדין לשלוש שנים; לפי התיקון שאושר, יכהנו בוועדה שתי טוענות רבניות (במקום טוענת רבנית אחת כיום), שייבחרו האחת על ידי שר המשפטים והשנייה על ידי השר לשירותי דת, תוך שלושה חודשים ממועד כינון ממשלה חדשה.


סיום ההצבעה וצהלת האופוזיציה (צילום: דוברות הכנסת)

בנוסח החוק נקבעו הוראות מעבר שונות, בין היתר, גם הוראה הקובעת כי תקופת כהונתה של הטוענת הרבנית שמונתה לפני כניסתו לתוקף של חוק זה, תסתיים בתוך שנה מיום התחילה של החוק. עם תום כהונתה ימנה השר לשירותי דת טוענת רבנית במקומה.

ההצבעה התקיימה לאחר דיון שהחל ב-1:00 בלילה ונמשך כ-8 שעות. יו"ר סיעת הליכוד ומרכז האופוזיציה, חבר הכנסת יריב לוין, הביע שביעות רצון מנפילת החוק. "ההישג שלנו חסר תקדים. חודש בלבד עבר מאז הוקמה ממשלת ההונאה, ופעם אחר פעם אנחנו מצליחים להפיל הצעות חוק של הממשלה", אמר. "נמשיך לפעול בכל הכוח נגד הממשלה הרעה הזו, עד שנפיל אותה".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן