Skip to content

שופטת השלום דחתה את תביעת לשון הרע של שרה נתניהו נגד עובדת לשעבר בבית ראש הממשלה

השופטת מוריה צ'רקה, קבעה כי הסמכות לדון בתביעה כזו נתונה לבית הדין לעבודה ולכן על נתניהו לתבוע שם וגם אז דין התביעה להיות "עומד", עד לסיום ההליך בו תבעה העובדת, סיליה גנסיה את נתניהו, הליך אשר עדיין מתנהל

שופטת השלום דחתה את תביעת לשון הרע של שרה נתניהו נגד עובדת לשעבר בבית ראש הממשלה

השופטת מוריה צ'רקה, קבעה כי הסמכות לדון בתביעה כזו נתונה לבית הדין לעבודה ולכן על נתניהו לתבוע שם וגם אז דין התביעה להיות "עומד", עד לסיום ההליך בו תבעה העובדת, סיליה גנסיה את נתניהו, הליך אשר עדיין מתנהל

בית משפט השלום בירושלים דחה היום (רביעי) את תביעת לשון רע שהגישה שרה נתניהו כנגד סילביה גנסיה לשעבר עובדת בית ראש הממשלה בגין  שני פרסומים שלטענתה היוו פגיעה בשמה הטוב. שופטת בית המשפט מוריה צ'רקה קבעה כי במקרה הנוכחי הסמכות הייחודית לדון בתביעה מכח חוק איסור לשון הרע מסורה לבית הדין האזורי לעבודה. בשל העדר הסמכות לדון בעילה מכח חוק איסור לשון הרע בין עובדת למעביד בבית משפט השלום. עוד קבעה השופטת כי כל עוד מתנהל הליך משפטי בין נתבעת לתובעת בבית הדין לעבודה, הליך בו תובעת גנסיה את נתניהו, הרי שתביעתה של נתניהו מוקפאת (עומדת) בשלב זה עד לסיום ההליך. "בנסיבות אלה, ומהטעמים שפורטו לעיל, אני מורה על עיכוב ההליכים בהליך הנוכחי, וזאת עד סיום ההליך המתנהל בין הצדדים בבית הדין האזורי לעבודה" פסקה השופטת.
תביעת לשון הרע של נתניהו נגד העובדת הגיעה בשל שידור שיחה טלפונית ב- 23.12.1019 במהדורת החדשות של ערוץ 2 בה הושמעה שיחה טלפונית בין כתבת החדשות דנה וייס לגנסיה כשעל פי הפתיח לחדשה השיחה נערכה ביוזמת הנתבעת "אחרי שהיא שמעה ששרה נתניהו אומרת את שמה בעדות ואומרת שהיא (גנסיה) שקרנית ושתולה". על פי תמליל השיחה שצורף לכתב התביעה, נשמעה גנסיה מתארת מספר אירועים שאירעו לטענתה במהלך עבודתה במעון  ולטענת נתניהו, התיאור נועד להשפילה ולבזותה, ונעשה תוך פגיעה בפרטיותה.

נתניהו בבית הדין לעבודה (צילום ארכיון: אמיל סלמן – פול)

כעבור כחודשיים, הגישה הנתבעת לבית הדין לעבודה תביעה כנגד נתניהו וכנגד נתבעים אחרים. כחלק מתביעתה, העלתה גנסיה, בין היתר, את הטענות אותן השמיעה במסגרת הפרסום הראשון. תביעה זו עודנה מתבררת בפני בית הדין האזורי לעבודה בירושלים. ב- 26.02.2020 ,פורסמה במהדורת החדשות של ערוץ 2 ידיעה אחרת בדבר התביעה שהגישה נתניהו כנגד העובדת לשעבר ואת הטענות המועלות בה. לטענתה של שרה, שני הפרסומים שהוזכרו לעיל פגעו בשמה הטוב, ועל כן מהווים עוולה אזרחית על פי חוק איסור לשון הרע. בנוסף, טוענת נתניהו, שהפרסומים פגעו בפרטיותה ועל כן הם מהווים גם עוולה על פי חוק הגנת הפרטיות. כאמור, שופטת בית המשפט הקפיאה את התביעה ושלחה את שרה נתניהו אל בית הדין לעבודה, שם תמתין עם תביעתה עד לסיום ההליך המתנהל בינה לבין גנסיה.  בעברה של שרה נתניהו מצויות לא מעט תביעות בגין יחסי עבודה שהגישו בבית הדין לעבודה עובדי מעון ראש הממשלה.

1460-03-20.pdfשרה נתניהו לשון הרע
לקריאת פסק הדין

תביעות עובדי משרד ראש הממשלה בעבר

נתניהו הייתה מעורבת בלא מעט תביעות שהגישו עובדי משרד ראש הממשלה בעבר. בשנת 2010 הגישה ליליאן פרץ, מנהלת משק הבית של משפחת נתניהו בקיסריה, תביעה נגד שרה נתניהו בבית הדין האזורי לעבודה, ובה טענות על הלנת שכר, תנאי העסקה בלתי הוגנים ושימוש באלימות מילולית. בתגובה הגישה נתניהו תביעה נגדית. העניין הסתיים בפשרה שפרטיה לא פורסמו, ובמסגרתה מחקו השתיים את התביעות ההדדיות. שמה של נתניהו עלה גם בתביעות שהגישו בבית הדין לעבודה עובדי מעון ראש הממשלה, גיא אליהו ומני נפתלי נגד משרד ראש הממשלה. בפברואר 2016 קיבל בית הדין האזורי לעבודה בירושלים את תביעתו של מני נפתלי נגד משרד ראש הממשלה ופסק לו פיצויים, בין השאר בגין העסקה פוגענית. בפסק הדין נכתב, בין השאר: "העדויות הרבות שהוצגו בפני בית הדין מצביעות על כך שבמעון שררו תנאי העסקה פוגעניים בגין התנהגותה של נתניהו  (שרה א.מ) ויחסה אל העובדים שכלל דרישות מוגזמות, העלבות, השפלות והתפרצויות זעם". נתניהו הגישה ערעור על פסק הדין, אך הוא נדחה על הסף, משום שלא הייתה צד לתביעה. עתירתה לבג"ץ בעניין זה נדחתה גם היא על הסף. במרץ 2016 במסגרת התביעה של גיא אליהו, הגישה נתניהו בקשה לפסול את נשיאת בית הדין לעבודה, השופטת דיתה פרוז'ינין, בנימוק שהיא הכריעה לטובת מני נפתלי. הבקשה הזו נדחתה ולאליהו נפסק פיצוי מהמדינה בסך 120 אלף ש"ח, 65 אלף ש"ח עקב העסקה פוגענית ועוד 55 אלף ש"ח עקב הפרות שונות של דיני העבודה.

בית משפט השלום בירושלים דחה היום (רביעי) את תביעת לשון רע שהגישה שרה נתניהו כנגד סילביה גנסיה לשעבר עובדת בית ראש הממשלה בגין  שני פרסומים שלטענתה היוו פגיעה בשמה הטוב. שופטת בית המשפט מוריה צ'רקה קבעה כי במקרה הנוכחי הסמכות הייחודית לדון בתביעה מכח חוק איסור לשון הרע מסורה לבית הדין האזורי לעבודה. בשל העדר הסמכות לדון בעילה מכח חוק איסור לשון הרע בין עובדת למעביד בבית משפט השלום. עוד קבעה השופטת כי כל עוד מתנהל הליך משפטי בין נתבעת לתובעת בבית הדין לעבודה, הליך בו תובעת גנסיה את נתניהו, הרי שתביעתה של נתניהו מוקפאת (עומדת) בשלב זה עד לסיום ההליך. "בנסיבות אלה, ומהטעמים שפורטו לעיל, אני מורה על עיכוב ההליכים בהליך הנוכחי, וזאת עד סיום ההליך המתנהל בין הצדדים בבית הדין האזורי לעבודה" פסקה השופטת.
תביעת לשון הרע של נתניהו נגד העובדת הגיעה בשל שידור שיחה טלפונית ב- 23.12.1019 במהדורת החדשות של ערוץ 2 בה הושמעה שיחה טלפונית בין כתבת החדשות דנה וייס לגנסיה כשעל פי הפתיח לחדשה השיחה נערכה ביוזמת הנתבעת "אחרי שהיא שמעה ששרה נתניהו אומרת את שמה בעדות ואומרת שהיא (גנסיה) שקרנית ושתולה". על פי תמליל השיחה שצורף לכתב התביעה, נשמעה גנסיה מתארת מספר אירועים שאירעו לטענתה במהלך עבודתה במעון  ולטענת נתניהו, התיאור נועד להשפילה ולבזותה, ונעשה תוך פגיעה בפרטיותה.

נתניהו בבית הדין לעבודה (צילום ארכיון: אמיל סלמן – פול)

כעבור כחודשיים, הגישה הנתבעת לבית הדין לעבודה תביעה כנגד נתניהו וכנגד נתבעים אחרים. כחלק מתביעתה, העלתה גנסיה, בין היתר, את הטענות אותן השמיעה במסגרת הפרסום הראשון. תביעה זו עודנה מתבררת בפני בית הדין האזורי לעבודה בירושלים. ב- 26.02.2020 ,פורסמה במהדורת החדשות של ערוץ 2 ידיעה אחרת בדבר התביעה שהגישה נתניהו כנגד העובדת לשעבר ואת הטענות המועלות בה. לטענתה של שרה, שני הפרסומים שהוזכרו לעיל פגעו בשמה הטוב, ועל כן מהווים עוולה אזרחית על פי חוק איסור לשון הרע. בנוסף, טוענת נתניהו, שהפרסומים פגעו בפרטיותה ועל כן הם מהווים גם עוולה על פי חוק הגנת הפרטיות. כאמור, שופטת בית המשפט הקפיאה את התביעה ושלחה את שרה נתניהו אל בית הדין לעבודה, שם תמתין עם תביעתה עד לסיום ההליך המתנהל בינה לבין גנסיה.  בעברה של שרה נתניהו מצויות לא מעט תביעות בגין יחסי עבודה שהגישו בבית הדין לעבודה עובדי מעון ראש הממשלה.

1460-03-20.pdfשרה נתניהו לשון הרע
לקריאת פסק הדין

תביעות עובדי משרד ראש הממשלה בעבר

נתניהו הייתה מעורבת בלא מעט תביעות שהגישו עובדי משרד ראש הממשלה בעבר. בשנת 2010 הגישה ליליאן פרץ, מנהלת משק הבית של משפחת נתניהו בקיסריה, תביעה נגד שרה נתניהו בבית הדין האזורי לעבודה, ובה טענות על הלנת שכר, תנאי העסקה בלתי הוגנים ושימוש באלימות מילולית. בתגובה הגישה נתניהו תביעה נגדית. העניין הסתיים בפשרה שפרטיה לא פורסמו, ובמסגרתה מחקו השתיים את התביעות ההדדיות. שמה של נתניהו עלה גם בתביעות שהגישו בבית הדין לעבודה עובדי מעון ראש הממשלה, גיא אליהו ומני נפתלי נגד משרד ראש הממשלה. בפברואר 2016 קיבל בית הדין האזורי לעבודה בירושלים את תביעתו של מני נפתלי נגד משרד ראש הממשלה ופסק לו פיצויים, בין השאר בגין העסקה פוגענית. בפסק הדין נכתב, בין השאר: "העדויות הרבות שהוצגו בפני בית הדין מצביעות על כך שבמעון שררו תנאי העסקה פוגעניים בגין התנהגותה של נתניהו  (שרה א.מ) ויחסה אל העובדים שכלל דרישות מוגזמות, העלבות, השפלות והתפרצויות זעם". נתניהו הגישה ערעור על פסק הדין, אך הוא נדחה על הסף, משום שלא הייתה צד לתביעה. עתירתה לבג"ץ בעניין זה נדחתה גם היא על הסף. במרץ 2016 במסגרת התביעה של גיא אליהו, הגישה נתניהו בקשה לפסול את נשיאת בית הדין לעבודה, השופטת דיתה פרוז'ינין, בנימוק שהיא הכריעה לטובת מני נפתלי. הבקשה הזו נדחתה ולאליהו נפסק פיצוי מהמדינה בסך 120 אלף ש"ח, 65 אלף ש"ח עקב העסקה פוגענית ועוד 55 אלף ש"ח עקב הפרות שונות של דיני העבודה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן