"תנו לחיות לחיות" לבג"ץ: על המדינה להקצות כסף לצמצום התרבות בע"ח משוטטים

התרבות היתר של בעלי-חיים משוטטים פוגעת באיכות חייהם ודנה רבים מהם לחיים אכזריים וקצרים. חוק מ-2008 מחייב את המדינה להקצות מדי שנה סכום של 4.5 מיליון שקל למטרה זו, אולם מאז לא הוקצו מלוא הסכומים הנדרשים

"תנו לחיות לחיות" לבג"ץ: על המדינה להקצות כסף לצמצום התרבות בע"ח משוטטים

התרבות היתר של בעלי-חיים משוטטים פוגעת באיכות חייהם ודנה רבים מהם לחיים אכזריים וקצרים. חוק מ-2008 מחייב את המדינה להקצות מדי שנה סכום של 4.5 מיליון שקל למטרה זו, אולם מאז לא הוקצו מלוא הסכומים הנדרשים

התרבות היתר של בעלי-חיים משוטטים פוגעת באיכות חייהם ודנה רבים מהם לחיים אכזריים וקצרים. חוק משנת 2008 מחייב את המדינה להקצות מדי שנה סכום של 4.5 מיליון שקל למטרה זו, אולם מתברר שבשנים שעברו מאז חקיקת החוק לא הוקצו מלוא הסכומים הנדרשים

מאת שרית פרקול

עמותת "תנו לחיות לחיות" עתרה היום (29.5.2012) לבג"ץ כנגד שר האוצר ושרת החקלאות. בעתירה מבקשת תנו לחיות לחיות שיוקצו 13.5 מיליון שקל לפעולות לצמצום ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים. חוק משנת 2008 מחייב את המדינה להקצות מדי שנה סכום של 4.5 מיליון שקל למטרה זו, אולם מתברר שבשנים שעברו מאז חקיקת החוק לא הוקצו מלוא הסכומים הנדרשים, ואלו שהוקצו לא הוקצו בהתאם להליכים הנדרשים, וחלקם אף לא למטרה הקבועה בחוק.

כך, למשל, הוקצו כספים להקמה ולשיפוץ של מכלאות רשותיות ושל מרפאות עירוניות. מדובר בפעולות שהן מחויבות לפי חוקים אחרים ואינן קשורות לצמצום ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים. יתר על כן: מקומות אלו משמשים באופן שוטף להמתת בעלי-חיים, בניגוד להוראה מפורשת של החוק משנת 2008, שקובע שהכספים לא ישמשו להמתת בעלי-חיים.

עוד התברר לעמותה, כי החוק משנת 2008 לא הביא לשינוי בהקצאת הכספים הממשלתית לעיקור ולסירוס של כלבים וחתולים. זו נותרה בעינה בשנים שלפני חקיקת החוק ובשנים שאחריה. במקום שהחוק יביא להרחבת התקצוב, הוא לא מומש, או שהכספים הוזרמו למטרות אחרות.

חתול רחוב (צילמה: שרית פרקול)
חתול רחוב. לעתים קרובות בעלי חיים משוטטים הופכים להיות קורבן של בני-אדם שרואים בהם מטרד (צילמה: שרית פרקול)

התרבות היתר של בעלי-חיים משוטטים פוגעת באיכות חייהם, ודנה רבים מהם לחיים אכזריים וקצרים. לעתים קרובות הם הופכים להיות קורבן של בני-אדם שרואים בהם מטרד. כשמדובר בכלבים, הם נאספים למכלאות עירוניות, ורובם מוצאים בהן את מותם. ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים מובילה ל"סתימה" של מכלאות רשותיות ופרטיות כאחת. לצד סבלם של בעלי-החיים מדובר גם בנטל כלכלי כבד על המשק.

לאור זאת יזמו חברי-הכנסת גלעד ארדן ורונית תירוש הצעת חוק שמחייבת את הממשלה להקצות מידי שנה 4.5 מיליון שקל לצמצום ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים, ובלבד שהכסף לא ישמש להמתת בעלי-חיים. 4.5 מיליון שקל הוא הסכום המרבי שניתן להקצות בהתאם להצעת חוק פרטית. ההצעה התקבלה כחוק בשנת 2008, והכספים אמורים להיות מוקצים מידי שנה בשנה מאז שנת 2009.

במלאת שלוש שנים לחוק פנתה עמותת תנו לחיות לחיות בשנת 2011 למשרד החקלאות בבקשה לפי חוק חופש המידע. העמותה ביקשה פירוט לגבי הכספים שהוקצו לנושא לפני חקיקת החוק ולגבי הכספים שהוקצו בהתאם להוראות החוק משנת 2008. מהתשובה שקיבלה העמותה התברר שמטרת החוק סוכלה הלכה למעשה. הכספים לא הוקצו במלואם, לא הוקצו לפי הנוהל הנדרש, והופנו למטרות אחרות. פניות העמותה להקצות את הכספים כעת, וכדין, לא נענו, ומכאן הגשת העתירה.

אתי אלטמן, דוברת העמותה: "על המדינה מוטלת אחריות לגורלן של החיות חסרות הבית שברחובות הערים. החוק משנת 2008 הוא רק מעט מזעיר ממה שנחוץ לעשות כדי לצמצם את הסבל והמצוקה שנגרמים לבעלי-חיים רבים שנדונים לחיי סבל. הדרישה שלנו היא להחזיר לבעלי-החיים את 13.5 מיליון השקלים שהובטחו להם, שגם הם מעט שבמעט".

התרבות היתר של בעלי-חיים משוטטים פוגעת באיכות חייהם ודנה רבים מהם לחיים אכזריים וקצרים. חוק משנת 2008 מחייב את המדינה להקצות מדי שנה סכום של 4.5 מיליון שקל למטרה זו, אולם מתברר שבשנים שעברו מאז חקיקת החוק לא הוקצו מלוא הסכומים הנדרשים

מאת שרית פרקול

עמותת "תנו לחיות לחיות" עתרה היום (29.5.2012) לבג"ץ כנגד שר האוצר ושרת החקלאות. בעתירה מבקשת תנו לחיות לחיות שיוקצו 13.5 מיליון שקל לפעולות לצמצום ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים. חוק משנת 2008 מחייב את המדינה להקצות מדי שנה סכום של 4.5 מיליון שקל למטרה זו, אולם מתברר שבשנים שעברו מאז חקיקת החוק לא הוקצו מלוא הסכומים הנדרשים, ואלו שהוקצו לא הוקצו בהתאם להליכים הנדרשים, וחלקם אף לא למטרה הקבועה בחוק.

כך, למשל, הוקצו כספים להקמה ולשיפוץ של מכלאות רשותיות ושל מרפאות עירוניות. מדובר בפעולות שהן מחויבות לפי חוקים אחרים ואינן קשורות לצמצום ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים. יתר על כן: מקומות אלו משמשים באופן שוטף להמתת בעלי-חיים, בניגוד להוראה מפורשת של החוק משנת 2008, שקובע שהכספים לא ישמשו להמתת בעלי-חיים.

עוד התברר לעמותה, כי החוק משנת 2008 לא הביא לשינוי בהקצאת הכספים הממשלתית לעיקור ולסירוס של כלבים וחתולים. זו נותרה בעינה בשנים שלפני חקיקת החוק ובשנים שאחריה. במקום שהחוק יביא להרחבת התקצוב, הוא לא מומש, או שהכספים הוזרמו למטרות אחרות.

חתול רחוב (צילמה: שרית פרקול)
חתול רחוב. לעתים קרובות בעלי חיים משוטטים הופכים להיות קורבן של בני-אדם שרואים בהם מטרד (צילמה: שרית פרקול)

התרבות היתר של בעלי-חיים משוטטים פוגעת באיכות חייהם, ודנה רבים מהם לחיים אכזריים וקצרים. לעתים קרובות הם הופכים להיות קורבן של בני-אדם שרואים בהם מטרד. כשמדובר בכלבים, הם נאספים למכלאות עירוניות, ורובם מוצאים בהן את מותם. ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים מובילה ל"סתימה" של מכלאות רשותיות ופרטיות כאחת. לצד סבלם של בעלי-החיים מדובר גם בנטל כלכלי כבד על המשק.

לאור זאת יזמו חברי-הכנסת גלעד ארדן ורונית תירוש הצעת חוק שמחייבת את הממשלה להקצות מידי שנה 4.5 מיליון שקל לצמצום ההתרבות של בעלי-חיים משוטטים, ובלבד שהכסף לא ישמש להמתת בעלי-חיים. 4.5 מיליון שקל הוא הסכום המרבי שניתן להקצות בהתאם להצעת חוק פרטית. ההצעה התקבלה כחוק בשנת 2008, והכספים אמורים להיות מוקצים מידי שנה בשנה מאז שנת 2009.

במלאת שלוש שנים לחוק פנתה עמותת תנו לחיות לחיות בשנת 2011 למשרד החקלאות בבקשה לפי חוק חופש המידע. העמותה ביקשה פירוט לגבי הכספים שהוקצו לנושא לפני חקיקת החוק ולגבי הכספים שהוקצו בהתאם להוראות החוק משנת 2008. מהתשובה שקיבלה העמותה התברר שמטרת החוק סוכלה הלכה למעשה. הכספים לא הוקצו במלואם, לא הוקצו לפי הנוהל הנדרש, והופנו למטרות אחרות. פניות העמותה להקצות את הכספים כעת, וכדין, לא נענו, ומכאן הגשת העתירה.

אתי אלטמן, דוברת העמותה: "על המדינה מוטלת אחריות לגורלן של החיות חסרות הבית שברחובות הערים. החוק משנת 2008 הוא רק מעט מזעיר ממה שנחוץ לעשות כדי לצמצם את הסבל והמצוקה שנגרמים לבעלי-חיים רבים שנדונים לחיי סבל. הדרישה שלנו היא להחזיר לבעלי-החיים את 13.5 מיליון השקלים שהובטחו להם, שגם הם מעט שבמעט".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן