הממשלה אישרה: פינוי שדה דב מתל אביב עד 2018

הפעילות האווירית של המטוסים הקלים בשדה דב תועתק לשדה התעופה החדש שייבנה בעין שמר. פעילות המטוסים הגדולים בטיסות פנים ארציות של ארקיע וישראייר תועתק לנתב"ג לאזור בסיס חיל האוויר, בח"א 27, שפונה לנבטים בנגב

הממשלה אישרה: פינוי שדה דב מתל אביב עד 2018

הפעילות האווירית של המטוסים הקלים בשדה דב תועתק לשדה התעופה החדש שייבנה בעין שמר. פעילות המטוסים הגדולים בטיסות פנים ארציות של ארקיע וישראייר תועתק לנתב"ג לאזור בסיס חיל האוויר, בח"א 27, שפונה לנבטים בנגב

הממשלה אישרה היום הצעת החלטה היסטורית המאמצת את תוכניתו של שר התחבורה, ישראל כץ, לפינוי שדה התעופה דב הוז מתל אביב ואת המלצות צוות ההיגוי הבינמשרדי, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר.

פינוי שדה התעופה דב יסתיים לא יאוחר מסוף שנת 2018. עד אז יפעלו כל הגורמים הרלוונטיים לפיתוח השטחים המתפנים ולבניית תשתיות לפעילות התעופתית משדה דב בשלושה תחומי פעולה במקביל: תכנון תקצוב, בנייה והתאמת תשתיות, לקליטת פעילות תעופתית אזרחית משדה דב באתרים חלופיים; תכנון מקרקעין במתחם שדה דב, ייזום תוכניות מפורטות ושיווק מקרקעין במתחם ועריכת הסכמי פינוי עם בעלי הזכויות שבמקום.

שדה דב (צילום: אורי, ויקימדיה)
לא יאוחר מסוף שנת 2018. שדה דב (צילום: אורי, ויקימדיה)

לפני יותר משנה החליטו השרים כץ ואריאל אטיאס, לבחון את מכלול משמעויות פינוי שדה דב ולצורך כך מונתה ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד התחבורה דאז, יעקב גנות.

הצוות בחן את מכלול המשמעויות להפסקת פעילותו של שדה דב ובכללם את שימושי התעופה האזרחית והצבאית וכן תשתית אווירית וקרקעית חלופית, למתן שירותים לתעופה האזרחית, עקב הפסקת הפעלת שדה התעופה.

צוות ההיגוי הבינמשרדי הכולל את מנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"ל משרד הביטחון, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל רשות שדות התעופה, גיבש המלצות לפינוי שדה דב והעתקת הפעילות האווירית והקרקעית של השדה לשדות חלופיים.

12 אלף יחידות דיור

מתחם שדה דב משתרע על שטח של כ-1,300 דונם, כ-800 דונם מתוכם הם שטח צבאי. פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ-12 אלף יחידות דיור ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים.

במסגרת תוכניות הממשלה להגדלת היצע הדיור בישראל בכלל ובאזורי הביקוש בפרט, הוחלט להטיל על מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) לקדם במשותף עם עיריית תל אביב תכנון שיכלול בין השאר בניית דירות ודיור בר השגה לצעירים ומשפחות.

מטוסים קלים יפעלו בעין שמר

על פי הצעת ההחלטה, יוקם שדה תעופה חדש במנחת עין שמר שבשרון, שישמש לפעילות האווירית של המטוסים הקלים בישראל. מנחת עין שמר שימש בעבר כשדה תעופה בריטי ועד שנות ה-90 שימש לפעילות ספורטיבית וחקלאית.

טיסות פנים ארציות של ארקיע וישראייר יפעלו בנתב"ג

פעילות המטוסים הגדולים וחברת התעופה של ארקיע וישראייר, המפעילות טיסות פנים ארציות תועתק משדה דב לנמל התעופה בן גוריון לאזור שבעבר פעל בסיס חיל האויר בח"א 27, שפונה לבסיס נבטים בנגב.

על פי הצעת ההחלטה שר התחבורה יודיע על אי הארכת תוקף צו רשות שדות התעופה בשדה התעופה דב הוז בתל אביב, המסתיים ב- 30 ביוני 2016 ובמקביל לכך יצטרף שדה התעופה החדש שיקום בעין שמר לקבל את חוק רשות שדות התעופה.

על פי הצעת ההחלטה שר התחבורה ינחה את רשות שדות התעופה לקדם את התכנון המפורט של שדה התעופה "עין שמר" כשדה תעופה אזרחי פנים- ארצי לתעופה הקלה ולהקצות לכך את כל המשאבים הנדרשים, במסגרת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה המוגש לאישור הממשלה. יוקם צוות היגוי בראשות מנכ"ל משרד רוה"מ ובהשתתפות נציגי המשרדים שונים לביצוע מעקב ובקרה אחר ההחלטה.

הממשלה אישרה היום הצעת החלטה היסטורית המאמצת את תוכניתו של שר התחבורה, ישראל כץ, לפינוי שדה התעופה דב הוז מתל אביב ואת המלצות צוות ההיגוי הבינמשרדי, בראשות מנכ"ל משרד ראש הממשלה הראל לוקר.

פינוי שדה התעופה דב יסתיים לא יאוחר מסוף שנת 2018. עד אז יפעלו כל הגורמים הרלוונטיים לפיתוח השטחים המתפנים ולבניית תשתיות לפעילות התעופתית משדה דב בשלושה תחומי פעולה במקביל: תכנון תקצוב, בנייה והתאמת תשתיות, לקליטת פעילות תעופתית אזרחית משדה דב באתרים חלופיים; תכנון מקרקעין במתחם שדה דב, ייזום תוכניות מפורטות ושיווק מקרקעין במתחם ועריכת הסכמי פינוי עם בעלי הזכויות שבמקום.

שדה דב (צילום: אורי, ויקימדיה)
לא יאוחר מסוף שנת 2018. שדה דב (צילום: אורי, ויקימדיה)

לפני יותר משנה החליטו השרים כץ ואריאל אטיאס, לבחון את מכלול משמעויות פינוי שדה דב ולצורך כך מונתה ועדה בינמשרדית בראשות מנכ"ל משרד התחבורה דאז, יעקב גנות.

הצוות בחן את מכלול המשמעויות להפסקת פעילותו של שדה דב ובכללם את שימושי התעופה האזרחית והצבאית וכן תשתית אווירית וקרקעית חלופית, למתן שירותים לתעופה האזרחית, עקב הפסקת הפעלת שדה התעופה.

צוות ההיגוי הבינמשרדי הכולל את מנכ"ל משרד התחבורה, מנכ"ל משרד הביטחון, מנהל מינהל מקרקעי ישראל, הממונה על אגף התקציבים במשרד האוצר ומנכ"ל רשות שדות התעופה, גיבש המלצות לפינוי שדה דב והעתקת הפעילות האווירית והקרקעית של השדה לשדות חלופיים.

12 אלף יחידות דיור

מתחם שדה דב משתרע על שטח של כ-1,300 דונם, כ-800 דונם מתוכם הם שטח צבאי. פינוי המתחם יאפשר להקים במקום כ-12 אלף יחידות דיור ולהקל בכך על מצוקת הדיור הקיימת כיום בתל אביב, בעיקר בקרב הצעירים.

במסגרת תוכניות הממשלה להגדלת היצע הדיור בישראל בכלל ובאזורי הביקוש בפרט, הוחלט להטיל על מינהל מקרקעי ישראל (ממ"י) לקדם במשותף עם עיריית תל אביב תכנון שיכלול בין השאר בניית דירות ודיור בר השגה לצעירים ומשפחות.

מטוסים קלים יפעלו בעין שמר

על פי הצעת ההחלטה, יוקם שדה תעופה חדש במנחת עין שמר שבשרון, שישמש לפעילות האווירית של המטוסים הקלים בישראל. מנחת עין שמר שימש בעבר כשדה תעופה בריטי ועד שנות ה-90 שימש לפעילות ספורטיבית וחקלאית.

טיסות פנים ארציות של ארקיע וישראייר יפעלו בנתב"ג

פעילות המטוסים הגדולים וחברת התעופה של ארקיע וישראייר, המפעילות טיסות פנים ארציות תועתק משדה דב לנמל התעופה בן גוריון לאזור שבעבר פעל בסיס חיל האויר בח"א 27, שפונה לבסיס נבטים בנגב.

על פי הצעת ההחלטה שר התחבורה יודיע על אי הארכת תוקף צו רשות שדות התעופה בשדה התעופה דב הוז בתל אביב, המסתיים ב- 30 ביוני 2016 ובמקביל לכך יצטרף שדה התעופה החדש שיקום בעין שמר לקבל את חוק רשות שדות התעופה.

על פי הצעת ההחלטה שר התחבורה ינחה את רשות שדות התעופה לקדם את התכנון המפורט של שדה התעופה "עין שמר" כשדה תעופה אזרחי פנים- ארצי לתעופה הקלה ולהקצות לכך את כל המשאבים הנדרשים, במסגרת תקציב הפיתוח של רשות שדות התעופה המוגש לאישור הממשלה. יוקם צוות היגוי בראשות מנכ"ל משרד רוה"מ ובהשתתפות נציגי המשרדים שונים לביצוע מעקב ובקרה אחר ההחלטה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן