Skip to content

יש תקווה? שיעור הנשים בכנסת הנוכחית – הגבוה בתולדותינו

21 נשים נבחרו לכהן בכנסת הנוכחית. הסיעות שבהן שיעור הנשים שנבחרו הוא הגבוה ביותר הן ישראל ביתנו ובל”ד – בשתי סיעות אלה שליש מהנבחרים הם נשים. אנחנו במקום ה-70 מבין 138 מדינות. מאת צבי זינגר ואורי קציר

יש תקווה? שיעור הנשים בכנסת הנוכחית – הגבוה בתולדותינו

21 נשים נבחרו לכהן בכנסת הנוכחית. הסיעות שבהן שיעור הנשים שנבחרו הוא הגבוה ביותר הן ישראל ביתנו ובל”ד – בשתי סיעות אלה שליש מהנבחרים הם נשים. אנחנו במקום ה-70 מבין 138 מדינות. מאת צבי זינגר ואורי קציר

21 נשים נבחרו לכהן בכנסת הנוכחית. הסיעות שבהן שיעור הנשים שנבחרו הוא הגבוה ביותר הן ישראל ביתנו ובל”ד.  בשתי הסיעות שליש מהנבחרים הם נשים. בייצוג הנשים בבית הנבחרים, ישראל ממוקמת במקום ה-70 מבין 138 מדינות

מאת צבי זינגר ואורי קציר 

בבחירות לכנסת ה-18, שנערכו ב-10 בפברואר 2009, נבחרו 21 נשים, שהן 17.5% מכלל חברי הכנסת. שיעור הנשים שנבחרו לכנסת זו הוא הגבוה ביותר עד היום – כך עולה מבדיקת מרכז המידע והמחקר של הכנסת.

בחודש מרץ 2010 בדקו החוקרות אורלי אלמגור-לוטן והודיה קין את מעמדה של ישראל בנושא ייצוגן הפוליטי של הנשים, ואלה הנתונים שעלו מהבדיקה. בחודש פברואר 2010, לאחר שינויים שחלו, כיהנו בכנסת 23 נשים, שהן 19% מכלל חברי הכנסת. שיעור הנשים מכלל מועמדי המפלגות שהתמודדו על מקומות בכנסת ה-18 היה כ-12%. כיום מכהנות בכנסת 24 נשים.

מכלל הנשים שנבחרו לכנסת ה-18, ההתפלגות היא כזו:  7 הן מסיעת קדימה, 5 מהליכוד, 5 מישראל ביתנו, 3 מהעבודה ואחת מבל”ד.

חברות הכנסת ה-18, מתוך אתר הכנסת

הסיעות שבהן שיעור הנשים שנבחרו לכנסת ה-18 הוא הגבוה ביותר הן ישראל ביתנו ובל”ד – בשתי סיעות אלה שליש מהנבחרים הם נשים.

מטעם המפלגות החרדיות עדיין לא כיהנה בכנסת אישה

מנתוני מרכז המידע והמחקר עולה עוד, כי מאז כינון הכנסת כיהנו בה רק שלוש חברות כנסת ערביות. מטעם המפלגות החרדיות עדיין לא כיהנה בכנסת אף אישה אחת.

בכל כהונות הכנסת, פרט לשלוש האחרונות, היו רוב חברות הכנסת מסיעות גוש השמאל, ואילו מספר חברות הכנסת מגוש הימין בכל כנסת היה בין אחת לשלוש. אבל בכנסת ה-16 חל מהפך, ורוב חברות הכנסת היו דווקא מגוש הימין. בכנסת ה-17 לא היה אפשר להצביע על עדיפות ברורה מבחינה זו,  ובכנסת ה-18 רוב חברות הכנסת הן מגוש הימין והמרכז.

פקיסטן ותוניס משיגות אותנו

אבל גם מספרן הגבוה יחסית של הנשים שנבחרו לכנסת ה-18 מיקם את ישראל רק במקום ה-70 מתוך 138 מדינות. לפני ישראל, ברשימת הנשים המיוצגות בכנסת, היו בין השאר מדינות כמו פקיסטן (22.2%) ותוניס (עוד לפני המהפכה האיסלאמית) עם 27.6 אחוזים של ייצוג נשי בפרלמנט. את המקום הראשון, אגב, תופסת רואנדה עם ייצוג נשי של 56.3%, ואחריה שוודיה (46.4%), דרום אפריקה (44.5%) וקובה (43.2%).

21 נשים נבחרו לכהן בכנסת הנוכחית. הסיעות שבהן שיעור הנשים שנבחרו הוא הגבוה ביותר הן ישראל ביתנו ובל”ד.  בשתי הסיעות שליש מהנבחרים הם נשים. בייצוג הנשים בבית הנבחרים, ישראל ממוקמת במקום ה-70 מבין 138 מדינות

מאת צבי זינגר ואורי קציר 

בבחירות לכנסת ה-18, שנערכו ב-10 בפברואר 2009, נבחרו 21 נשים, שהן 17.5% מכלל חברי הכנסת. שיעור הנשים שנבחרו לכנסת זו הוא הגבוה ביותר עד היום – כך עולה מבדיקת מרכז המידע והמחקר של הכנסת.

בחודש מרץ 2010 בדקו החוקרות אורלי אלמגור-לוטן והודיה קין את מעמדה של ישראל בנושא ייצוגן הפוליטי של הנשים, ואלה הנתונים שעלו מהבדיקה. בחודש פברואר 2010, לאחר שינויים שחלו, כיהנו בכנסת 23 נשים, שהן 19% מכלל חברי הכנסת. שיעור הנשים מכלל מועמדי המפלגות שהתמודדו על מקומות בכנסת ה-18 היה כ-12%. כיום מכהנות בכנסת 24 נשים.

מכלל הנשים שנבחרו לכנסת ה-18, ההתפלגות היא כזו:  7 הן מסיעת קדימה, 5 מהליכוד, 5 מישראל ביתנו, 3 מהעבודה ואחת מבל”ד.

חברות הכנסת ה-18, מתוך אתר הכנסת

הסיעות שבהן שיעור הנשים שנבחרו לכנסת ה-18 הוא הגבוה ביותר הן ישראל ביתנו ובל”ד – בשתי סיעות אלה שליש מהנבחרים הם נשים.

מטעם המפלגות החרדיות עדיין לא כיהנה בכנסת אישה

מנתוני מרכז המידע והמחקר עולה עוד, כי מאז כינון הכנסת כיהנו בה רק שלוש חברות כנסת ערביות. מטעם המפלגות החרדיות עדיין לא כיהנה בכנסת אף אישה אחת.

בכל כהונות הכנסת, פרט לשלוש האחרונות, היו רוב חברות הכנסת מסיעות גוש השמאל, ואילו מספר חברות הכנסת מגוש הימין בכל כנסת היה בין אחת לשלוש. אבל בכנסת ה-16 חל מהפך, ורוב חברות הכנסת היו דווקא מגוש הימין. בכנסת ה-17 לא היה אפשר להצביע על עדיפות ברורה מבחינה זו,  ובכנסת ה-18 רוב חברות הכנסת הן מגוש הימין והמרכז.

פקיסטן ותוניס משיגות אותנו

אבל גם מספרן הגבוה יחסית של הנשים שנבחרו לכנסת ה-18 מיקם את ישראל רק במקום ה-70 מתוך 138 מדינות. לפני ישראל, ברשימת הנשים המיוצגות בכנסת, היו בין השאר מדינות כמו פקיסטן (22.2%) ותוניס (עוד לפני המהפכה האיסלאמית) עם 27.6 אחוזים של ייצוג נשי בפרלמנט. את המקום הראשון, אגב, תופסת רואנדה עם ייצוג נשי של 56.3%, ואחריה שוודיה (46.4%), דרום אפריקה (44.5%) וקובה (43.2%).

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן