Skip to content

הכנסת אישרה הכפלת מענק השחרור לחייל

מענקי השחרור לחיילים יזנקו בלמעלה מפי שניים. כך אישרה הערב, בקריאה שניה ושלישית, מליאת הכנסת. בתום התהליך ההדרגתי יקבל לוחם, אחרי שלוש שנות שירות, מענק שחרור של יותר מ-20 אלף שקל

מאת צבי זינגר

הכנסת אישרה הכפלת מענק השחרור לחייל

מענקי השחרור לחיילים יזנקו בלמעלה מפי שניים. כך אישרה הערב, בקריאה שניה ושלישית, מליאת הכנסת. בתום התהליך ההדרגתי יקבל לוחם, אחרי שלוש שנות שירות, מענק שחרור של יותר מ-20 אלף שקל

מאת צבי זינגר

מענקי השחרור לחיילים יזנקו בלמעלה מפי שניים. כך אישרה הערב, בקריאה שניה ושלישית, מליאת הכנסת. בתום התהליך ההדרגתי יקבל לוחם, אחרי שלוש שנות שירות, מענק שחרור של יותר מ-20 אלף שקל

מאת צבי זינגר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את העלאת מענקי השיחרור לחיילים. לפי החוק החדש יוכפלו המענקים.

עפ"י המצב הקיים סכום המענק לחייל משוחרר ששירת 36 חודשים כלוחם עומד כיום על 9,650 שקלים חדשים. הצעת החוק, שאושרה סופית, תגדיל את מענק השחרור בהליך הדרגתי, שתחילתו בחודש זה והוא יסתיים בתחילת שנת 2016. בתום התקופה, לוחם ששירת 36 חודשים, יהיה זכאי למענק של 20,000 שקלים. החוק שאושר מגדיל את מענק השחרור גם ליתר המשרתים בשירות צבאי לאומי או אזרחי, בהתאם ליחס הקבוע כיום בחוק. החוק יחול לגבי כל מי שזכאי למענק שחרור החל מה-1 בינואר 2012 ואילך.

הצעת החוק אושרה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקריאה השנייה והשלישית, על אף שנציג משרד האוצר, נח הקר, ביקש ארכה על מנת לבחון אפשרות של דחיית יישום החוק בשנה אחת, לשנת 2013: ”זו עלות תקציבית גבוהה ביותר, שעשויה להגיע ל-430 מיליון שקלים בסיום התהליך ול-70 מיליון שקלים כבר בשנה הקרובה. בעקבות החלטות ממשלה שונות שהתקבלו לאחרונה, ייתכן שנבקש היערכות מחודשת”.
למרות זאת, הורה יו”ר הוועדה, ח”כ חיים כץ, לקיים הצבעה על הצעת החוק וזו, כאמור, אושרה. ”מי שנותן ותורם למדינה מגיע לו” , אמר ח”כ כץ, ”על משרד האוצר לפעול בחוכמה ולהפעיל שיקול דעת. בסופו של דבר, עלויות החוק לא יפחתו”.

13 ח”כים תמכו בחוק, שעבר ללא מתנגדים.

2 Comments

 1. ג'נין תמי וולף
  17 בינואר 2012 @ 9:48

  המענק יהיה שווה גם לחיילים קרביים וגם לג'ובניקים?

  • צבי זינגר
   17 בינואר 2012 @ 10:21

   לא. הקרביים יקבלו כ-20000, תומכי לחימה – פחות, וג'ובניקים – עוד פחות. גם מתנדבים לשירות לאומי יקבלו – פחות מחיילים

מענקי השחרור לחיילים יזנקו בלמעלה מפי שניים. כך אישרה הערב, בקריאה שניה ושלישית, מליאת הכנסת. בתום התהליך ההדרגתי יקבל לוחם, אחרי שלוש שנות שירות, מענק שחרור של יותר מ-20 אלף שקל

מאת צבי זינגר

מליאת הכנסת אישרה בקריאה שניה ושלישית את העלאת מענקי השיחרור לחיילים. לפי החוק החדש יוכפלו המענקים.

עפ"י המצב הקיים סכום המענק לחייל משוחרר ששירת 36 חודשים כלוחם עומד כיום על 9,650 שקלים חדשים. הצעת החוק, שאושרה סופית, תגדיל את מענק השחרור בהליך הדרגתי, שתחילתו בחודש זה והוא יסתיים בתחילת שנת 2016. בתום התקופה, לוחם ששירת 36 חודשים, יהיה זכאי למענק של 20,000 שקלים. החוק שאושר מגדיל את מענק השחרור גם ליתר המשרתים בשירות צבאי לאומי או אזרחי, בהתאם ליחס הקבוע כיום בחוק. החוק יחול לגבי כל מי שזכאי למענק שחרור החל מה-1 בינואר 2012 ואילך.

הצעת החוק אושרה בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות לקריאה השנייה והשלישית, על אף שנציג משרד האוצר, נח הקר, ביקש ארכה על מנת לבחון אפשרות של דחיית יישום החוק בשנה אחת, לשנת 2013: ”זו עלות תקציבית גבוהה ביותר, שעשויה להגיע ל-430 מיליון שקלים בסיום התהליך ול-70 מיליון שקלים כבר בשנה הקרובה. בעקבות החלטות ממשלה שונות שהתקבלו לאחרונה, ייתכן שנבקש היערכות מחודשת”.
למרות זאת, הורה יו”ר הוועדה, ח”כ חיים כץ, לקיים הצבעה על הצעת החוק וזו, כאמור, אושרה. ”מי שנותן ותורם למדינה מגיע לו” , אמר ח”כ כץ, ”על משרד האוצר לפעול בחוכמה ולהפעיל שיקול דעת. בסופו של דבר, עלויות החוק לא יפחתו”.

13 ח”כים תמכו בחוק, שעבר ללא מתנגדים.

2 Comments

 1. ג'נין תמי וולף
  17 בינואר 2012 @ 9:48

  המענק יהיה שווה גם לחיילים קרביים וגם לג'ובניקים?

  • צבי זינגר
   17 בינואר 2012 @ 10:21

   לא. הקרביים יקבלו כ-20000, תומכי לחימה – פחות, וג'ובניקים – עוד פחות. גם מתנדבים לשירות לאומי יקבלו – פחות מחיילים

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן