Skip to content

אגרת הנסיעה במקטע הכביש הראשון בנתיב המהיר לתל אביב מבוטלת

חברת הנתיב המהיר מודיעה כי נהגים הנוסעים רק במקטע הראשון של הנתיב המהיר לתל אביב לא יחויבו עוד בתשלום זאת מאחר שחניון שפירים יגיע בקרוב למלוא הקיבולת שלו, ועקב החשש שנהגים שלא ימצאו חניה ישתלבו בנתיב הציבורי, אך יחויבו על הנסיעה בקטע הראשון

אגרת הנסיעה במקטע הכביש הראשון בנתיב המהיר לתל אביב מבוטלת

חברת הנתיב המהיר מודיעה כי נהגים הנוסעים רק במקטע הראשון של הנתיב המהיר לתל אביב לא יחויבו עוד בתשלום זאת מאחר שחניון שפירים יגיע בקרוב למלוא הקיבולת שלו, ועקב החשש שנהגים שלא ימצאו חניה ישתלבו בנתיב הציבורי, אך יחויבו על הנסיעה בקטע הראשון

נהגים הנוסעים רק במקטע הראשון של כביש הנתיב המהיר לתל אביב לא יחויבו עוד בתשלום. פרויקט הנתיב המהיר הינו כביש אגרה בן 13 ק"מ המחולק לשני מקטעי כביש ובמרכזם חניון 'חנה וסע' בסמוך למחלף שפירים על כביש 1, ירושלים – תל אביב. מקטע הכביש הראשון מתחיל על כביש 1 בסמוך למחלף נתב"ג ומגיע עד חניון ה'חנה וסע' הסמוך למחלף שפירים.

ההחלטה התקבלה בעקבות הנחיית חברת 'כביש חוצה ישראל', הרשות הממונה על פרויקט הנתיב המהיר. לפי ההחלטה החדשה, נהגים הנוסעים רק במקטע הכביש הראשון יהיו פטורים מתשלום אגרה והנסיעה אינה כרוכה ברישום כמנוי. ההחלטה תקפה לשנתיים הקרובות ויכולה להשתנות בעתיד. הנסיעה במקטע הכביש השני, הנמשך ממתחם החניה בחניון שפירים ועד אחרי מחלף קיבוץ גלויות בנתיבי איילון, כרוכה ברישום מראש ובתשלום אגרה.

הנתיב המהיר (צילום יח"צ)

בחברת "הנתיב המהיר" מסבירים כי ההנחיה בנושא התקבלה לאור מגמה של החודשים האחרונים בה חניון ה'חנה וסע' בשפירים, המונה כ-2,000 מקומות חניה, התמלא כמעט עד אפס מקום. בעקבות זאת עלה חשש כי נהגים שיגיעו ממקטע הכביש הראשון בכדי להחנות את רכבם ולעשות שימוש בשירות ההסעה, לא ימצאו מקום חניה וייאלצו לשוב לנסיעה בכביש 1. זאת לאחר שחויבו באגרה ולא זכו לשירות המלא שמציע הנתיב המהיר.

בחברת "הנתיב המהיר" מדווחים על כ-135 אלף נסיעות מדי חודש (משלמי אגרה ופטורים) ועל גידול במספר הנסיעות גם בשעות אחה"צ (16 עד 19), דבר המעיד על שינוי הרגלי הנסיעה. כמו כן בחברה מוסיפים כי לאורך שנת 2014 נרשמה עלייה של 20% בנהגים שנסעו בנתיב כרכב רב תפוסה (4 נוסעים ומעלה), קיבלו פטור בחניון ונהנו מנסיעה חינמית ומהירה לתל אביב.

הנתיב המהיר לתל אביב נפתח בתחילת שנת 2011. מדובר בניסיון ראשון בישראל לנהל ולייעל את זרימת התנועה אל מטרופולין תל אביב באמצעים תחבורתיים וכלכליים. במסגרת הפרויקט נסלל נתיב נוסף במקביל לכביש 1 באזור בו מתרכזים עומסי התנועה. הנתיב מוגדר כמיועד לתחבורה ציבורית ולרכבים רבי תפוסה (4 נוסעים) הפטורים מתשלום וכן למנויים המשלמים אגרת נסיעה. גובה האגרה אינו קבוע ומשתנה בהתאם לרמת העומס בנתיב ולמהירות הנסיעה המתאפשרת בו. בחניון שפירים מופעל שירות 'חנה וסע' המופעל ממתחם החניה ומגיע בתדירות גבוהה לאזור תל אביב והבורסה ברמת גן ובחזרה זאת כאשר החניה במתחם והנסיעה באוטובוסים ללא תשלום.

נהגים הנוסעים רק במקטע הראשון של כביש הנתיב המהיר לתל אביב לא יחויבו עוד בתשלום. פרויקט הנתיב המהיר הינו כביש אגרה בן 13 ק"מ המחולק לשני מקטעי כביש ובמרכזם חניון 'חנה וסע' בסמוך למחלף שפירים על כביש 1, ירושלים – תל אביב. מקטע הכביש הראשון מתחיל על כביש 1 בסמוך למחלף נתב"ג ומגיע עד חניון ה'חנה וסע' הסמוך למחלף שפירים.

ההחלטה התקבלה בעקבות הנחיית חברת 'כביש חוצה ישראל', הרשות הממונה על פרויקט הנתיב המהיר. לפי ההחלטה החדשה, נהגים הנוסעים רק במקטע הכביש הראשון יהיו פטורים מתשלום אגרה והנסיעה אינה כרוכה ברישום כמנוי. ההחלטה תקפה לשנתיים הקרובות ויכולה להשתנות בעתיד. הנסיעה במקטע הכביש השני, הנמשך ממתחם החניה בחניון שפירים ועד אחרי מחלף קיבוץ גלויות בנתיבי איילון, כרוכה ברישום מראש ובתשלום אגרה.

הנתיב המהיר (צילום יח"צ)

בחברת "הנתיב המהיר" מסבירים כי ההנחיה בנושא התקבלה לאור מגמה של החודשים האחרונים בה חניון ה'חנה וסע' בשפירים, המונה כ-2,000 מקומות חניה, התמלא כמעט עד אפס מקום. בעקבות זאת עלה חשש כי נהגים שיגיעו ממקטע הכביש הראשון בכדי להחנות את רכבם ולעשות שימוש בשירות ההסעה, לא ימצאו מקום חניה וייאלצו לשוב לנסיעה בכביש 1. זאת לאחר שחויבו באגרה ולא זכו לשירות המלא שמציע הנתיב המהיר.

בחברת "הנתיב המהיר" מדווחים על כ-135 אלף נסיעות מדי חודש (משלמי אגרה ופטורים) ועל גידול במספר הנסיעות גם בשעות אחה"צ (16 עד 19), דבר המעיד על שינוי הרגלי הנסיעה. כמו כן בחברה מוסיפים כי לאורך שנת 2014 נרשמה עלייה של 20% בנהגים שנסעו בנתיב כרכב רב תפוסה (4 נוסעים ומעלה), קיבלו פטור בחניון ונהנו מנסיעה חינמית ומהירה לתל אביב.

הנתיב המהיר לתל אביב נפתח בתחילת שנת 2011. מדובר בניסיון ראשון בישראל לנהל ולייעל את זרימת התנועה אל מטרופולין תל אביב באמצעים תחבורתיים וכלכליים. במסגרת הפרויקט נסלל נתיב נוסף במקביל לכביש 1 באזור בו מתרכזים עומסי התנועה. הנתיב מוגדר כמיועד לתחבורה ציבורית ולרכבים רבי תפוסה (4 נוסעים) הפטורים מתשלום וכן למנויים המשלמים אגרת נסיעה. גובה האגרה אינו קבוע ומשתנה בהתאם לרמת העומס בנתיב ולמהירות הנסיעה המתאפשרת בו. בחניון שפירים מופעל שירות 'חנה וסע' המופעל ממתחם החניה ומגיע בתדירות גבוהה לאזור תל אביב והבורסה ברמת גן ובחזרה זאת כאשר החניה במתחם והנסיעה באוטובוסים ללא תשלום.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן