הפרדה מגדרית בעפולה | פורום קהלת הגיש בקשת הצטרפות להליך

אם תתקבל הבקשה, יציגו באי-כוחו את הטענות, כי ההנחה שבכל אירוע הנעשה בהפרדה יש פגיעה בשוויון היא הנחה שגויה, וכי על כל רשות מקומית חלה חובה להפעיל שיקול דעת באופן עצמאי בהתאמת מדיניותה לאוכלוסייתה

הפרדה מגדרית בעפולה | פורום קהלת הגיש בקשת הצטרפות להליך

אם תתקבל הבקשה, יציגו באי-כוחו את הטענות, כי ההנחה שבכל אירוע הנעשה בהפרדה יש פגיעה בשוויון היא הנחה שגויה, וכי על כל רשות מקומית חלה חובה להפעיל שיקול דעת באופן עצמאי בהתאמת מדיניותה לאוכלוסייתה

בתחילת השבוע אסר בית המשפט המחוזי בנצרת על עיריית עפולה לקיים הפרדה מגדרית בהופעתם של מוטי שטיינמץ וחיים ישראל, שאמורה היתה להתקיים מחר, יום רביעי, בפארק העירוני עפולה. השופט יונתן אברהם פסק, כי "כל אחד מבאי האירוע יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשהות בכל מקום באירוע, ונאסר בזאת על מי מן הסדרנים או המאבטחים, או כל גורם מארגן אחר באירוע, לבצע פעולה כלשהי של הפרדה על רקע מגדרי".

אתמול, יום שני, הגישו חה"כ משה ארבל ומפלגת ש"ס עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד החלטת עיריית עפולה להסכים לדרישות שדולת הנשים ולקיים את האירוע המוזיקלי ללא הפרדה. בעתירה נטען, כי ההחלטה של העירייה אינה סבירה ואינה מידתית, מנוגדת לחוק ופוגעת בזכות לשיוויון של הציבור החרדי המקיים את אירועי התרבות שלו בהפרדה.

בית המשפט המחוזי בנצרת נעתר היום לבקשת ש"ס והקדים את הדיון הדחוף בעתירתה בעניין ההפרדה למחר (רביעי) בשעה 10:00 בבוקר. ההחלטה לדחות את הדיון לעוד ארבעה ימים – בוטלה.

היום הגיש פורום קהלת בקשה להצטרף כצד לעתירה שהוגשה על-ידי מפלגת ש"ס. פורום קהלת, מכון מחקר למדיניות ציבורית, עוסק גם בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של סוגיית ההפרדה על בסיס מין בישראל. בעתירתו, הבהיר פורום קהלת כי אין לו כל עניין בקיום אירועים בהפרדה, ועובדים בו ישראלים מכל גווני הקשת – גברים ונשים, דתיים, חילונים וחרדים. הפורום מבקש להציג עמדה עקרונית בסוגיה, שמבוססת על ניתוח משפטי של הסוגיה ועל תפיסה ליברלית.

אם תתקבל בקשתו של פורום קהלת להצטרף כצד להליך, יציגו באי-כוחו את הטענה לפיה ההנחה כי בכל אירוע הנעשה בהפרדה יש פגיעה בשוויון היא הנחה שגויה, וכי ההיתלות בעיקרון "נפרד אינו שווה" עשויה להיות שגויה בכל הנוגע להפרדה בין גברים ונשים מטעמי דת. עוד יטענו, כי יש לבחון לגופו של עניין האם ישנו צד מקופח, או שההזדמנות השווה שלו נפגעת, וכי זו גם עמדתו של בית המשפט העליון. עוד יבקשו לטעון, כי על רשות מקומית חלה חובה להפעיל שיקול דעת באופן עצמאי, וכי הפעלת שיקול הדעת נדרשת בייחוד בכל הנוגע להתאמת מדיניות הרשות לאוכלוסייתה.

בתחילת השבוע אסר בית המשפט המחוזי בנצרת על עיריית עפולה לקיים הפרדה מגדרית בהופעתם של מוטי שטיינמץ וחיים ישראל, שאמורה היתה להתקיים מחר, יום רביעי, בפארק העירוני עפולה. השופט יונתן אברהם פסק, כי "כל אחד מבאי האירוע יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשהות בכל מקום באירוע, ונאסר בזאת על מי מן הסדרנים או המאבטחים, או כל גורם מארגן אחר באירוע, לבצע פעולה כלשהי של הפרדה על רקע מגדרי".

אתמול, יום שני, הגישו חה"כ משה ארבל ומפלגת ש"ס עתירה לבית המשפט המחוזי בנצרת נגד החלטת עיריית עפולה להסכים לדרישות שדולת הנשים ולקיים את האירוע המוזיקלי ללא הפרדה. בעתירה נטען, כי ההחלטה של העירייה אינה סבירה ואינה מידתית, מנוגדת לחוק ופוגעת בזכות לשיוויון של הציבור החרדי המקיים את אירועי התרבות שלו בהפרדה.

בית המשפט המחוזי בנצרת נעתר היום לבקשת ש"ס והקדים את הדיון הדחוף בעתירתה בעניין ההפרדה למחר (רביעי) בשעה 10:00 בבוקר. ההחלטה לדחות את הדיון לעוד ארבעה ימים – בוטלה.

היום הגיש פורום קהלת בקשה להצטרף כצד לעתירה שהוגשה על-ידי מפלגת ש"ס. פורום קהלת, מכון מחקר למדיניות ציבורית, עוסק גם בהיבטים תיאורטיים ומעשיים של סוגיית ההפרדה על בסיס מין בישראל. בעתירתו, הבהיר פורום קהלת כי אין לו כל עניין בקיום אירועים בהפרדה, ועובדים בו ישראלים מכל גווני הקשת – גברים ונשים, דתיים, חילונים וחרדים. הפורום מבקש להציג עמדה עקרונית בסוגיה, שמבוססת על ניתוח משפטי של הסוגיה ועל תפיסה ליברלית.

אם תתקבל בקשתו של פורום קהלת להצטרף כצד להליך, יציגו באי-כוחו את הטענה לפיה ההנחה כי בכל אירוע הנעשה בהפרדה יש פגיעה בשוויון היא הנחה שגויה, וכי ההיתלות בעיקרון "נפרד אינו שווה" עשויה להיות שגויה בכל הנוגע להפרדה בין גברים ונשים מטעמי דת. עוד יטענו, כי יש לבחון לגופו של עניין האם ישנו צד מקופח, או שההזדמנות השווה שלו נפגעת, וכי זו גם עמדתו של בית המשפט העליון. עוד יבקשו לטעון, כי על רשות מקומית חלה חובה להפעיל שיקול דעת באופן עצמאי, וכי הפעלת שיקול הדעת נדרשת בייחוד בכל הנוגע להתאמת מדיניות הרשות לאוכלוסייתה.

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן