Skip to content

נתניהו: "להוציא פיזית את המסתננים ולהחמיר מאוד בענישה"

נתניהו מזהיר כי אם לא תיעצר הבעיה, 60 אלף המסתננים עלולים להפוך ל- 600 אלף, ולהביא לביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. גם אלי ישי התבטא היום בגלי צה"ל בנושא המסתננים: "אני חוזר על מה שאמרתי. עלינו לכלוא את כל המסתננים או לגרשם עם מענק עזיבה"

נתניהו: "להוציא פיזית את המסתננים ולהחמיר מאוד בענישה"

נתניהו מזהיר כי אם לא תיעצר הבעיה, 60 אלף המסתננים עלולים להפוך ל- 600 אלף, ולהביא לביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. גם אלי ישי התבטא היום בגלי צה"ל בנושא המסתננים: "אני חוזר על מה שאמרתי. עלינו לכלוא את כל המסתננים או לגרשם עם מענק עזיבה"

נתניהו מזהיר כי אם לא תיעצר הבעיה, 60 אלף המסתננים עלולים להפוך ל- 600 אלף, ולהביא לביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. גם אלי ישי התבטא היום בגלי צה"ל בנושא המסתננים: "אני חוזר על מה שאמרתי. עלינו לכלוא את כל המסתננים או לגרשם עם מענק עזיבה"

מאת צבי זינגר

ראש הממשלה הזהיר היום בישיבת הממשלה, כי אם לא ייעצר שטף המסתננים מהגבול עם מצרים, עלול מספר המסתננים להגיע ל-600 אלף ולהביא לביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

"תופעת המסתננים הבלתי חוקיים מאפריקה חמורה ביותר ומאיימת על מרכיבי החברה בישראל, על הביטחון הלאומי והזהות הלאומית", אמר נתניהו בתחילת הישיבה.

"הבעיה החלה לפני שבע שנים, ועם כינון הממשלה הנוכחית לפני שלוש שנים החלטנו לטפל בבעיה באופן מיידי על כל היבטיה", אמר נתניהו. "קודם כל פעלנו לעצור את הכניסה של המסתננים ולאחר מכן החלנו בטיפול במסתננים שכבר נכנסו. אם לא נעצור את הבעיה, 60 אלף המסתננים עלולים להפוך ל- 600 אלף, ולהביא לביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לכן, הדבר הראשון שנדרשנו היה להקים מחסום פיזי.

"אני שמח שהקמנו את הגדר, שבנייתה תושלם עד אוקטובר, למעט קטע מצוקי והררי ליד העיר אילת, שגם אותו נגדר", אמר ראש הממשלה. "הדבר השני הוא להוציא פיזית את המסתננים ויש לנקוט ביד תקיפה ולהחמיר מאוד בענישה. אנו עדים למצוקה, אנו מטפלים בה, נפתור את הבעיה על ידי פעולות ולא על ידי זעקות".

גם שר הפנים, אלי ישי, התבטא יום בנושא המסתננים ולא חסך משבט לשונו. "אני חוזר על מה שאמרתי – עלינו לכלוא את כל המסתננים או לגרשם עם מענק עזיבה. ברגע שהם יכנסו לכלא – לא ירצו לבוא לפה יותר", אמר היום בראיון לרזי ברקאי, בתכנית "מה בוער" בגלי צה"ל. ישי הדגיש, כי אינו מתחרט על הדברים שאמר ביום חמישי, כאשר תקף את דברי המפכ"ל דנינו: "מה פתאום עלינו לייצר להם מקומות עבודה? נמאס מההתייפיפות של אנשים ובהם פוליטיקאים. מקומות עבודה ישרישו אותם פה, תהיה להם ילודה וההצעה הזאת רק תגרום לכך שיבואו לפה עוד מאות אלפים".

שר הפנים הוסיף, כי הוא לא אחראי למה שקורה באריתריאה וסודן, אלא האו"ם. "מי שלא יעזוב מרצון, יגורש או למדינתו או למדינה שלישית תמורת תשלום – אני רוצה שכולם יסתובבו ברחוב ללא פחדים וחששות". ישי טען, כי "בקרב המסתננים יש ילודה של מאות אלפים, והחלום הציוני נגנז. אני לא מתחרט על מילה שאמרתי".

נתניהו מזהיר כי אם לא תיעצר הבעיה, 60 אלף המסתננים עלולים להפוך ל- 600 אלף, ולהביא לביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. גם אלי ישי התבטא היום בגלי צה"ל בנושא המסתננים: "אני חוזר על מה שאמרתי. עלינו לכלוא את כל המסתננים או לגרשם עם מענק עזיבה"

מאת צבי זינגר

ראש הממשלה הזהיר היום בישיבת הממשלה, כי אם לא ייעצר שטף המסתננים מהגבול עם מצרים, עלול מספר המסתננים להגיע ל-600 אלף ולהביא לביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.

"תופעת המסתננים הבלתי חוקיים מאפריקה חמורה ביותר ומאיימת על מרכיבי החברה בישראל, על הביטחון הלאומי והזהות הלאומית", אמר נתניהו בתחילת הישיבה.

"הבעיה החלה לפני שבע שנים, ועם כינון הממשלה הנוכחית לפני שלוש שנים החלטנו לטפל בבעיה באופן מיידי על כל היבטיה", אמר נתניהו. "קודם כל פעלנו לעצור את הכניסה של המסתננים ולאחר מכן החלנו בטיפול במסתננים שכבר נכנסו. אם לא נעצור את הבעיה, 60 אלף המסתננים עלולים להפוך ל- 600 אלף, ולהביא לביטולה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. לכן, הדבר הראשון שנדרשנו היה להקים מחסום פיזי.

"אני שמח שהקמנו את הגדר, שבנייתה תושלם עד אוקטובר, למעט קטע מצוקי והררי ליד העיר אילת, שגם אותו נגדר", אמר ראש הממשלה. "הדבר השני הוא להוציא פיזית את המסתננים ויש לנקוט ביד תקיפה ולהחמיר מאוד בענישה. אנו עדים למצוקה, אנו מטפלים בה, נפתור את הבעיה על ידי פעולות ולא על ידי זעקות".

גם שר הפנים, אלי ישי, התבטא יום בנושא המסתננים ולא חסך משבט לשונו. "אני חוזר על מה שאמרתי – עלינו לכלוא את כל המסתננים או לגרשם עם מענק עזיבה. ברגע שהם יכנסו לכלא – לא ירצו לבוא לפה יותר", אמר היום בראיון לרזי ברקאי, בתכנית "מה בוער" בגלי צה"ל. ישי הדגיש, כי אינו מתחרט על הדברים שאמר ביום חמישי, כאשר תקף את דברי המפכ"ל דנינו: "מה פתאום עלינו לייצר להם מקומות עבודה? נמאס מההתייפיפות של אנשים ובהם פוליטיקאים. מקומות עבודה ישרישו אותם פה, תהיה להם ילודה וההצעה הזאת רק תגרום לכך שיבואו לפה עוד מאות אלפים".

שר הפנים הוסיף, כי הוא לא אחראי למה שקורה באריתריאה וסודן, אלא האו"ם. "מי שלא יעזוב מרצון, יגורש או למדינתו או למדינה שלישית תמורת תשלום – אני רוצה שכולם יסתובבו ברחוב ללא פחדים וחששות". ישי טען, כי "בקרב המסתננים יש ילודה של מאות אלפים, והחלום הציוני נגנז. אני לא מתחרט על מילה שאמרתי".

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן