Skip to content

השופט אבינור מבקר את מדיניות המעצרים של המשטרה

השופט מבקר את הקלות שבה משטרת ישראל מביאה לפני בתי המשפט חשודים שנעצרו ומבקשת להאריך מעצר או לשחרר לאחר שנעצרו ליממה, כשאפשר לשחררם בתום חקירה בתחנת המשטרה. סיימתם לחקור? שחררו את החשוד
פחות מדקה זמן קריאה: דקות

שופט בית משפט השלום בתל אביב, ד"ר שאול אבינור, ביקר הבוקר (ראשון) בחריפות את משטרת ישראל על מעצרי חשודים והבאתם לבתי המשפט ברחבי הארץ, כשאפשר לשחררם עם תום חקירתם במשטרה.

לפני קצת פחות משבועיים, ב-9 באוקטובר, הורה השופט לשחרר חשוד ממעצרו וציין כי נימוקי החלטתו המפורטים ישלח מאוחר יותר לצדדים. היום פרסם השופט את החלטתו וציין כי "בנימוקים אלו, יש בהם גם משום הנחיה כללית באשר להתנהלות משטרת ישראל במקרים כגון דא, וזאת לנוכח ריבוי המקרים בהם מוגשות בקשות דומות".  השופט מבקר את הקלות שבה משטרת ישראל מביאה לפני בתי המשפט חשודים שנעצרו ומבקשת להאריך מעצרם  או לשחררם לאחר שנעצרו ל 24 שעות.  

השופט הציג את מקרה שחרורו של חשוד באחזקת טלפון סלולרי שמצא בגן. במקרה זה נעצר החשוד והובא לפני הבית המשפט בבקשה להארכת מעצר, כשלמעשה לא הייתה בידי המשטרה  שום עילה לכך.  מדובר במקרה בו  התלוננה אישה כי שהתה בגן ושכחה את מכשיר הטלפון שברשותה על גבי ספסל עליו ישבה. כשהיא הבחינה בכך, חזרה על עקבותיה לחפשו אך הוא נעלם. היא פנתה למשטרה והשוטרים הצליחו באמצעות תוכנת איתור לאתר את הטלפון בידי החשוד שהוא בעל עבר פלילי. האיש נעצר. כשנתפש, נמצא בידיו זוג אופניים שנחשד גם הוא כגנוב. הוא טען שאלו אופניו ואישר כי את הטלפון מצא בגן.

לאחר החקירה "הובא החשוד בפני קצין ממונה, שהחליט לעוצרו לעשרים וארבע שעות "וזאת בעילת של שיבוש הליכי חקירה וסיכון בטחונו של אדם". לא זו בלבד שלא הוצגה לפני כל פעולת חקירה נוספת", כותב השופט, "שנעשתה בתיק לאחר חקירת החשוד, אלא שלא..  נטען כי נדרשת בתיק השלמת חקירה כלשהי". השופט לא הבין מדוע בכלל נעצר החשוד לאחר חקירתו במשטרה.

מדובר ברף הנמוך של עבירות רכוש, קבע אבינור, ופסק כי לא  היה כאן מקום לגבש עילת מעצר על פי החוק וכי "היה מקום להורות על שחררו של החשוד".  במקרים בהם אין עילה ממשית להארכת מעצר, קבע השופט, על הקצין האחראי לשחרר את החשודים בתחנת המשטרה ולא להותירם במעצר ל-24 שעות נוספות כדי להביאם לפני שופט. "הארכת מעצר של חשוד לצרכי חקירתו אינה בבחינת הליך שיפוטי מובן מאליו. לכל חשוד עומדת חזקת החפות".

"אל תתפלאו" מוסיף השופט בביקורתו הנוקבת, "שיש המטילים ספק בעצם הלגיטימיות של מעצר כאמצעי לחקירתו של חשוד בדבר עבירה". הוא מזכיר לשוטרים, כי המעצר בא לאפשר חקירה רק כשהמשטרה סבורה כי אי אפשר לבצע חקירה, אלא אם החשוד נתון במעצר. מהות החקירה, קובע השופט, איננה יכולה לשמש כעילה להארכת מעצר. גם אז הוא פוסק שניתן לבצע שחרור חשוד בערובה ובתנאים שפגיעתם בחשוד פחותה. סיימתם לחקור חשוד, מתריע השופט, שחרורו אותו בתחנת המשטרה "אין כל מקום להביאו למחרת היום לבית המשפט ולהגיש בקשה לשחרורו, שכן המשמעות המעשית של הדבר היא הארכת מעצרו של חשוד לתקופה של יממה נוספת". יתרה מזאת השופט קובע כי אין בכך צורך והדבר לא מעוגן בחוק המעצרים. אי אפשר לטעון שכל מקרה כזה הוא מעצר שווא, אומר אבינור  אבל בהחלט "ניתן לקבוע כי זה מעצר מיותר (המקרה בו הוא דן א.מ),  ועל כן חובת המשטרה היתה להימנע ממעצר זה".  עוד הוא מוסיף כי התרבו המקרים בהם קציני משטרה עוצרים חשודים לעשרים וארבע שעות ומביאים אותם לפני שופט על מנת שישחררם כשאפשר בהחלט לשחררם עוד בתחנת המשטרה. 

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן