Skip to content

תיעוד מבצעי עם סלולרי אישי – כך עובדת המשטרה?

150 מפגינים בקשו לחגוג את הקפאת פינויה של פטמה סאלם מביתה ונבלמו. ממול התייצבו פעילי ימין קיצוני וביביסט אחד שהניף שלט: שמאלנים בוגדים. המשטרה תיעדה את המתרחש עם סלולרי של שטרת תיעוד מבצעי – תיעוד שאיננו מהווה ראייה פורנזית. לשאלת כתב מגפון שתמה על כך, התקבלה תשובה: זה לא עניינך

תיעוד מבצעי עם סלולרי אישי – כך עובדת המשטרה?

150 מפגינים בקשו לחגוג את הקפאת פינויה של פטמה סאלם מביתה ונבלמו. ממול התייצבו פעילי ימין קיצוני וביביסט אחד שהניף שלט: שמאלנים בוגדים. המשטרה תיעדה את המתרחש עם סלולרי של שטרת תיעוד מבצעי – תיעוד שאיננו מהווה ראייה פורנזית. לשאלת כתב מגפון שתמה על כך, התקבלה תשובה: זה לא עניינך

פטמה סאלם נישאת על כפיים (צילום: שי קנדלר)

שבוע מורכב עבר על תושביה הפלסטינים של שיח ג'ארח שבמזרח ירושלים. שבוע שהחל בהפגנה שפוזרה בכוח רב לאחר שלדברי המשטרה נקראו בה קריאות לאומיות ונמשך בצו עיכוב ביצוע לפינוי משפחת סאלם כשברקע חבר הכנסת בן גביר מבסס את לשכתו בשכונה ומייצר פרובוקציה מתמשכת. לאור אירועים ואווירה אלו לא היה זה מפתיע שלהפגנה הקבועה ביום שישי של פעילי זכויות אדם יהודים וערבים הצטרפו רבים מתושבי השכונה נושאי דגלים אותם הם חוששים בשגרה להניף מהחשש מכוחות המשטרה אשר נוהגים בכוח רב עוד יותר כאשר פעילי זכויות אדם יהודים אינם סביבה. ההפגנה הייתה תוססת אך ללא אירועים מיוחדים ככל הנראה  עקב נוכחותם של ארבעה חברי כנסת (מוסי, עוסאמה, עידה ועופר). בין פעילי זכויות האדם לפעילי הימין הקיצוני חצצו כוחות משטרה רבים בפיקודו של תנ"צ שמואל מרציאנו. אבל כל אלה לא מנעו ממשפחת סאלם בראשותה של פאטמה לחגוג את הקפאת הפינוי גם אם חגיגה זו זמנית. כל המבקר בשכונה יכול להתרשם מהלחץ בו מצויים תושביה כתוצאה מהכיבוש הישראלי. ניתן להבין כי התושבים אינם אוהדים את ישראל אך בהחלט הם משתוקקים ליחס הוגן בהרבה. תוך כך, חלפה במקום מכונית ובה שני חרדים, ככל הנראה שאינם 'אוהדים' את ישראל ובידי אחד הנושאים הונף דגל פלסטין.

חברת הכנסת עאידה תומא-סלימאן ופעיל זכויות אדם, חיים שדמי (צילון: שי קנדלר)
צילום: שי קנדלר
חרדים עם דגל פלסטין (צילום: שי קנדלר)
צילום: ציפי מנשה
צילום: ציפי מנשה
צילום: ציפי מנשה
אוהלו הנטוש של ח"כ בן גביר, על רק ביתה של פטמה סאלם (צילום: שי קנדלר)
צילום: שי קנדלר
מתחממים (צילום: שי קנדלר)
שוטרים מתעדים עצמם למזכרת (צילום: שי קנדלר)

את תשומת לב הפעילים תפסה השוטרת ד. (שם מלא במערכת), זו האמונה על תיעוד מבצעי. את התיעוד השוטרת ביצעה עם הטלפון האישי שלה ולא עם מצלמה משטרתית כנדרש. תנ"צ מרציאנו סירב לדבר עם כתבנו וכשזה פנה למפקד זוטר בשאלה בנושא נענה בתשובה "זה לא מעניין אותי". נזכיר כי הטלפון האישי אינו מהווה פלטפורמה ראויה לראייה פורנזית מבחינת בטחון מידע ואתיקה, אבל אלו כאמור אינם מעניינים את המשטרה.

תיעוד מבצעי עם סלולרי פרטי? (צילום: שי קנדלר)
פטמה סאלם נישאת על כפיים (צילום: שי קנדלר)

שבוע מורכב עבר על תושביה הפלסטינים של שיח ג'ארח שבמזרח ירושלים. שבוע שהחל בהפגנה שפוזרה בכוח רב לאחר שלדברי המשטרה נקראו בה קריאות לאומיות ונמשך בצו עיכוב ביצוע לפינוי משפחת סאלם כשברקע חבר הכנסת בן גביר מבסס את לשכתו בשכונה ומייצר פרובוקציה מתמשכת. לאור אירועים ואווירה אלו לא היה זה מפתיע שלהפגנה הקבועה ביום שישי של פעילי זכויות אדם יהודים וערבים הצטרפו רבים מתושבי השכונה נושאי דגלים אותם הם חוששים בשגרה להניף מהחשש מכוחות המשטרה אשר נוהגים בכוח רב עוד יותר כאשר פעילי זכויות אדם יהודים אינם סביבה. ההפגנה הייתה תוססת אך ללא אירועים מיוחדים ככל הנראה  עקב נוכחותם של ארבעה חברי כנסת (מוסי, עוסאמה, עידה ועופר). בין פעילי זכויות האדם לפעילי הימין הקיצוני חצצו כוחות משטרה רבים בפיקודו של תנ"צ שמואל מרציאנו. אבל כל אלה לא מנעו ממשפחת סאלם בראשותה של פאטמה לחגוג את הקפאת הפינוי גם אם חגיגה זו זמנית. כל המבקר בשכונה יכול להתרשם מהלחץ בו מצויים תושביה כתוצאה מהכיבוש הישראלי. ניתן להבין כי התושבים אינם אוהדים את ישראל אך בהחלט הם משתוקקים ליחס הוגן בהרבה. תוך כך, חלפה במקום מכונית ובה שני חרדים, ככל הנראה שאינם 'אוהדים' את ישראל ובידי אחד הנושאים הונף דגל פלסטין.

חברת הכנסת עאידה תומא-סלימאן ופעיל זכויות אדם, חיים שדמי (צילון: שי קנדלר)
צילום: שי קנדלר
חרדים עם דגל פלסטין (צילום: שי קנדלר)
צילום: ציפי מנשה
צילום: ציפי מנשה
צילום: ציפי מנשה
אוהלו הנטוש של ח"כ בן גביר, על רק ביתה של פטמה סאלם (צילום: שי קנדלר)
צילום: שי קנדלר
מתחממים (צילום: שי קנדלר)
שוטרים מתעדים עצמם למזכרת (צילום: שי קנדלר)

את תשומת לב הפעילים תפסה השוטרת ד. (שם מלא במערכת), זו האמונה על תיעוד מבצעי. את התיעוד השוטרת ביצעה עם הטלפון האישי שלה ולא עם מצלמה משטרתית כנדרש. תנ"צ מרציאנו סירב לדבר עם כתבנו וכשזה פנה למפקד זוטר בשאלה בנושא נענה בתשובה "זה לא מעניין אותי". נזכיר כי הטלפון האישי אינו מהווה פלטפורמה ראויה לראייה פורנזית מבחינת בטחון מידע ואתיקה, אבל אלו כאמור אינם מעניינים את המשטרה.

תיעוד מבצעי עם סלולרי פרטי? (צילום: שי קנדלר)

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן