חדשות
הפלורליזם - חרדת הימין הישראלי  - עמית מנדלזון

הרעיון של מערכת משפט שתפסוק על פי אמות מידה אובייקטיביות שלא הם קבעו. וחס וחלילה תגיע מדי פעם לצדק מעורר בהם חלחלה, צדק ושוויון על פי החוק לא נמצא בתכניות. המחשבה שמישהו אחר יהנה מכספו שלו מבלי שהם יוכלו לגזול אותו היא בגדר מחשבה מגונה.מערכת חינוך נקיה מזבל דתי לאומני משמעותה נוראית, אנשים עוד עלולים להתחיל לחשוב
חושך
רק לא לתת לשמש לעלות - עמית מנדלזון
קריקטורות
גזען מצוי
  גזען מצוי  - יותם נבין (הקש על התמונה)
photline


ncerho
נושאים
טורים

אודות מגפון